ATİK Tutsaklarıyla Dayanışmayı Büyütelim!

atik türkçeADHK (10-06-2016) Emperyalist-kapitalist sistemin dünya halklarına karşı sürdürdükleri saldırı ve katliam politikaları, gösterilenin aksine sadece dünyanın bir ya da birkaç bölgesinde lokal bir şekilde değil, bir dünya sistemi olarak her bir coğrafyada farklı biçimlerde ama öz itibariyle aynı şekilde yaşanıyor. Haksız savaşlar, işgaller, gerici saldırı ve katliamlar, sömürü, zulüm ve kan üzerine kurulu bu gerici egemenlik sistemine karşı mücadele yürüten, karşı koyup itiraz eden komünist-devrimci-demokrat-ilerici güçler ise her türlü saldırının hedefi durumundadırlar.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da faşist Türk devletine karşı 40 yılı aşkın bir süredir mücadele yürüten komünist-devrimci güçlerin, çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine iltica etmek zorunda kalan üye, taraftar ve sempatizanlarına dönük saldırılar da tüm hızıyla devam ediyor.

Uzun yıllardır Avrupa’da faaliyet gösteren ATİK üyelerine dönük 15 Nisan 2015 tarihinde Almanya merkezli gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 10 devrimci gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Bir yıldan fazla bir süredir Almanya hapishanelerinde tecrit altında tutulan devrimci tutsakların ilk mahkemeleri 17 Haziran 2016 tarihinde Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülecek.

Emperyalist Alman devletinin 129 a/b yasaları çerçevesinde komünist-devrimci güçlere karşı gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde tutuklanan ATİK üyeleriyle dayanışmayı ve gerici-emperyalist saldırılara karşı mücadeleyi yükseltmek için bütün üye ve taraftarlarımızı 17 Haziran 2016 tarihinde Münih’te gerçekleştirilecek mahkemeye katılmaya çağırıyoruz.

ATİK’li Tutsaklar Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!

Yaşasın Devrimci Dayanışma!

İçerde Dışarda Hücreleri Parçala!

Mahkeme Tarihi: 17 Haziran 2016 (Cuma)

Saat: 09.00

Yer: Oberlandesgericht München

Nymphenburger Straße 16,

80335 München

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)