Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi 8. Kolektif Eğitim Kampı Sonuçlandı

genAlmanya (30-12-2014) Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi-ADGH merkezi eğitim kamplarının 8.sini Almanya’nın Güney bölgesinde 25-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 14-30 yaş arası gençlerin katılım gösterdiği kamp, tartışma forumları, workshoplar, kültür-sanat atölyeleri biçiminde organize edildi.

ADGH’nın, mevcut ekonomik-toplumsal sisteme nasıl bir anlam yüklediği ve bu toplumsal sistemde kendini nasıl konumlandırdığının anlatımıyla başlayan tartışmalarda, ‘Nasıl bir dünyada yaşıyoruz’ ve ‘nasıl bir gençlik örgütlenmesi’ ana başlıklarında 2 forum ve 4 workshop başlığıyla ele alınarak, emperyalist-kapitalist sistemin toplumsal yaşamın birçok dinamiği ve doğa üzerinde yarattığı çelişkiler, tahribatlar, bunların nedenleri ve çözüm yöntemleri tartışıldı.

Forumlarda, nasıl bir dünya ve toplumda yaşadığımızı, böyle bir dünyanın kendi yaşamlarımız ve toplumsal yaşamdaki anlamını, değişime neden ihtiyaç olduğunu, başka bir dünyanın mümkün olup olmadığını, eskiyi yıkmaya ve sosyalist toplumu örmeye aday çeşitli dinamiklerin güncel durumları ve rolleri tartışılırken, bu değişimin ve gençliğin bu değişimdeki rolünün nasıl olacağı sorusuna, özel olarak güncel gençlik mücadelesi gerçekliği üzerinden “Öğrenci gençliği, İşçi-işsiz, göçmen gençlik, Sosyal Yaşamda Gençlik ve Cinslerarası eşitsizlik ve gençlik” başlıklarında workshop yöntemiyle pratik yanıtlar aranıp, örgütlenme araç ve yöntemlerine dair fikirler üretildi.

3 günlük tartışma ve kolektif birliktelikten öğrenilen ve edinilen gözlemler, oluşturulan Tiyatro, Müzik ve Fotoğraf-Kısa film dallarındaki atölye çalışmalarıyla birleştirilerek, hayatın bir çok alanına dair sorulan sorular, kültür ve sanat araçlarıyla ifade buldu.

ADGH 8. Kolektif eğitim kampının, teorik- politik –sosyal içeriğine ve organizasyonuna yönelik son gün yapılan değerlendirmesinde, bir çok bakımdan kolektif birlikteliğin ve üretimin yakalandığı ifade edildi. 4 günde edinilen deneyimler ve çıkarılan derslerle, eksikliklerin giderilmesine ve yeni eğitim yöntemlerine yönelik önerilerin alındığı eğitim kampı, 4 günlük kamp çalışmalarının röportajlar ve görsel malzemelerle aktarıldığı sinevizyon gösteriminin ardından sonlandırıldı.

23