Avrupa Dersim Kültür Festivali 10-11 Haziran tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşecek

dersimKültürümüzü, inançlarımızı, folklorümüzü, Dersim’in zengin mutfağını bir günlüğünde olsa yaşamak, paylaşmak ve gelecek nesillere aktarmak için festivalimize gelin, katılın, tek yürek olup; Dersim’i yok etmek isteyen zalimlere karşı haykıralım; “Dersim tarihi, Dersim kişiliği, inancı, kültürü, devrimci siyasal dokusu yok olmadı, olmayacak” diyelim

  1. AVRUPA DERSİM KÜLTÜR FESTİVALİ 10-11 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA FRANKFURT‘TA GERÇEKLEŞECEK!

DERSİMLİLER İLE BİRLİKTE HER ULUS VE İNANÇTAN HALKLARIMIZIN KATILIMINI BEKLİYORUZ!

FEDA, ADEF, Dersimi Yeniden İnşa Ceniyeti, Kürmeş Dernegi, Dersim 1938 Soykırım Karşıtı Dernegi, Dersim Spor ve Ovacıklılar Derneği gibi, Dersim eksenli çalışmalar yürüten kurumlarımızın bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz Avrupa Dersim Kültür Festivali’nin, halklarımızın beklentilerine cevap olma açısından sevinçle karşılanacağını biliyoruz.

Çünkü, Dersim Toplumunun, Dersim kurumlarından beklentisi Dersim’in ortak paydaları ve öncelikleri konusunda birlikte hareket edilmesi ve özel olarakta Avrupa’da geleneksel hale gelen, Dersim Kültür Festivali’nin birlikte yapılmasıydı. Dersim toplumunun bu olumlu istegi, bugün Dersim kurumlarımız tarafından somut bir gerçeğe dönüştürülmüştür.

Geçen yıldan buranı atılan bu olumlu ve anlamlı adımları bu yılda Dersimli’lerin şöleni’ne dönüştürmek için; Kadınlarımız, Erkeklerimiz, Gençlerimiz ile birlikte hepinizi Frankfurt’a akmaya ve halaya durmaya çağırıyoruz.

Mücadelenin bir çok alanında gerçekleştirelin birliktelikler ve ortak mücadele beyanı, bütün ezilen halklarımız açısından gelecege yönelik umut ışığı taşımaktadır.Bu birlikte ortak mücadelenin coşkusu ile festivalimize katılmaya çağırıyoruz.

Geçen yıl ortaklaştırılan Dersim Kültür Festivali amaçlarına uygun olarak başarılı bir şekilde sonuçlanmış zira, alınan ortak karar gereği festivalde elde edilen geliri (20.000 €) 10.000 Kobani’nin inşası, 10.000 € ise kaybolmaya yüz tutan Dersim dilinin geliştirilmesin için, Dersim Merkez, Ovacık ve Mazgirt Belediyelerine aktarılmıştı. Bu yılda benzer projeler için kullanılacaktır.

Değerli Dersimli’ler;

Kültürümüzü, inançlarımızı, folklorümüzü, Dersim’in zengin mutfağını bir günlüğünde olsa yaşamak, paylaşmak ve gelecek nesillere aktarmak için festivalimize gelin, katılın, tek yürek olup; Dersim’i yok etmek isteyen zalimlere karşı haykıralım; “Dersim tarihi, Dersim kişiliği, inancı, kültürü, devrimci siyasal dokusu yok olmadı, olmayacak” diyelim.

1937-38 yılları arasında Dersim’i soykırıma tabi tu- tarak haritadan silmek isteyen TC. Devleti bu amacına tamamiyle ulaşamamış olsada, bugün açısından bakıl- dığında bu düşüncesinden asla vazgeçmemiştir. Dersim Halkı’nın Etnik, Kültürel ve inançsal değerlerini ve siyasal iradesini dikkate almadan, Dersim doğasını ve toplumsal yapısını tahrip eden baraj, maden ve kalekol projelerini gerçekleştirerek, kültürel ve ekolojik kırımla asimilasyon politikalarına hız vererek bugün de Dersim’i teslim alma uygulamalarına devam etmektedir.

Bugün Dersimli’lerin ezilen, ötekileştirilen her ulus ve inançtan halklarımızın Kürt halkına karşı uygulanan soykırıma karşı, Kürt halkını sahiplenmesi tarihsel öneme sahiptir. Dün 38’de ne yaşanmış ise, bugün Kürt il- lerinin tümünde aynı soykırım vahşeti yaşanmaktadır.

Ezilen her ulus ve inançtan halklarımız; Cizre’de, Sur’da, Silopi’de, Şırnak’ta ve Kuzey Kürdistan’ın bütün bir coğrafyasında yaşanan bu açık soykırıma karşı, ilan edilen özyönetim iradesi ve direnişini sahiplenerek, özgür Kürdistan’da, Özerk Dersim şiarını bayraklaştıra- rak birlikte ortak mücadeleyi yükseltecektir.

Mehmet Tunç  Cizre’den son kez seslenirken; “Seyit Rıza’lar gibi direnerek tarihe not düşeceğiz, teslim olmayacağız” demişti. Biz de, bu irade beyanını Dersimli’ler olarak selamlı- yoruz.

Dersim ve Kürdistan’da uygulanan bu insanlık dışı politikalara dur demek, Dersim toplumunun birliği- ni ve ortak iradesini somut bir gerçeğe dönüştürmek, Avrupa’da bir günlüğünde olsa, Dersim’i yaşamak ve yaşatmak için, geleneksel ve yöresel kıyafetlerimizi gi- yerek halklarımızı festivalimize katılmaya çağırıyoruz.