Avrupa Hayır Platformu; Faşizme ve tek adam diktatörlüğüne #HAYIR! #HAYIR halktır!

AHP (31-03-2017) Siz, Avrupa’da yaşayan göçmen emekçiler; 27 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında Türkiye’deki anayasa değişikliği için sandık başına gidiyorsunuz Hangi partiye gönül vermiş olursanız olun, sizin oyunuzla diktatör olmak isteyen birine oyunuzu vermeyin!

“Türk Tipi Başkanlık” söylemiyle halklarımız kandırılmak istenmektedir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının tek bir elde toplanmasının sonucu faşizmdir. Bunun adı türk tipi başkanlık değil, tek adam diktatörlüğüdür.

Tek adam diktatörlüğüne değil Türkiye halklarının tüm kesimlerini kucaklayacak, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasaya ihtiyacımız var.  Hangi partiden kim olursa olsun halkın kaderini tek kişinin ellerine bırakmak, faşizmin ve diktatörlüğün önünü açmak demektir.

Siz, Avrupa’da yaşayan göçmen kadınlar, erkekler ve gençler bu ülkelerdeki, ırkçı, tekçi, faşist partilere oy veriyor musunuz?

Siz, Avrupa’da, nasıl giyineceğinize, nasıl ibadet edip, nasıl yaşayacağınıza müdahale eden bir siyasetçiye veya siyasi partiye oyunuzu verir misiniz?

Yaşadığınız Avrupa ülkelerinde sol, sosyalist veya liberal siyaset yapan partilere oy verip, geldiğiniz ülkede kendinden olmayan herkesi ötekileştiren bir zihniyete neden oy vereceksiniz?

Bizler, Türkiye halklarının barış içinde, birlikte ve özgür yaşama umudunu büyütmek için #HAYIR  diyoruz!

Bizler farklı dillere, farklı kültürlere, farklı inançlara saygı göstermeyen zihniyete #HAYIR diyoruz!

Sandığa gidip oy kullanmak, irade beyanında bulunmak demokratik bir haktır. Bir oy bir seçimin sonucunu değiştirebilir. Geldiğiniz ülkenin demokratik gelişimine katkı sunmak, gönül rahatlığıyla „memleketim“ diyebilmek için oyunuzu mutlaka kullanın!

Oy hakkının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek provakatif olayların önlenebilmesinin birinci koşulu gerekli güvenliğin sağlanmasıdır. Demokratik hakkınızı kullanırken, bilmelisinizki sandık güvenliği öncelikle konsoloslukların görevidir. Dolayısıyla Brüksel’deki provakasyonda da sorumlular bellidir, Erdoğan çeteleridir. Bu konuda güvenlik birimlerine olduğu kadar bizlere de görevler düşmektedir. Verilecek cevap önce sağduyudur. Erdoğan Hayır’cıları her konuşmasında „vatan haini“ ilan ederken bu saldırıların da sorumlusudur.

Bizim de ona vereceğimiz güzel bir #HAYIR tokadımız var ve inanıyoruz ki; bu 16 Nisan’da sandıktan çıkacak.

Avrupa Hayır Paltformu