Avrupa Kadın Dayanışması kuruldu

Koronavirüs Koşullarında Kapitalizme ve Erkeğin Şiddetine Karşı Kadın Dayanışmasını ve Mücadeleyi Büyütüyoruz!

Avrupa (12-04-2020) Avrupa’da kadınların demokratik hakları için mücadele eden Türkiye ve Kürdistanlı kadın örgütleri olarak, koronavirüsün ve kapitalizmin toplumun sağlığını ve yaşamını tehdit ettiği koşullar, kadınlara daha fazla şiddet ve katliam, emeğinin daha fazla değersizleştirilmesi olarak yansıdığından, kadın dayanışmasını yükseltmek ve mücadeleyi büyütmek için bir araya geldik.

Küresel çapta yayılan covid-19 nedeniyle dünyada bir sağlık krizi yaşanıyor. Dünyada yüzbinin üzerinde insanın yaşamını yitirmesinin sebebi, hastane sayısının azlığı, solunum yolu cihazları ve yoğun bakım ünitelerinin yokluğu, kapitalist sistemin uyguladığı neoliberal politikalarından kaynaklanmaktadır. Hastalığın hızla yayılmasında maske, eldiven gibi hijyen için sağlık malzemelerinin olmaması ve önceden depolarda stoklanmamasının payı büyüktü. Sağlık krizinin sebebinin koronavirüs değil, kapitalizmin kâr hırsı olduğu tüm çıplaklığıyla görüldü. Sağlığa, eğitime, doğaya, insana değil savaş için silaha, sermayedarlara bütçe ayrılmasının dolaysız nedenidir yaşanan kriz.

Sağlık olanaklarından en az yararlanan biz işçiler, emekçiler, ezilenler, kadınlar çaresizlik içinde sevdiklerimizi yitirmenin acısını yaşıyoruz. Kapitalizmin kâr hırsı, kronik işsizlik, küresel yoksulluk, göç krizi, ekoloji krizi, küresel kadın katliamları, sağlık krizi gibi insan emeğini ve doğayı talan etmeye devam eden kapitalizmin yarattığı sonuçları yaşıyoruz.

Dünyada olduğu gibi Avrupa’da da evde kal çağrılarının yapıldığı ve toplumun evlere kapandığı koronavirüs günlerinde erkeğin, kadına yönelik şiddeti, kadın katliamları daha fazla arttı. İtalya, İspanya, İsveç, Fransa, Almanya’da kadına yönelik erkek şiddetinin yükseldiğini resmi devlet kurumları açıklasa da hiçbir önlem alınmıyor. Dikkatlerin koronavirüse, insan sağlığına döndüğü bugünlerde izolasyon içinde, ölüm kalım arasında yaşayan biz kadınlara sessiz kalınıyor. Erkeğin şiddet virüsünü her gün yeniden üreten, erkek egemen kapitalist sistemde, bütün devletlerin hükümetleri, onların kadından, güvenlikten, adaletten sorumlu bakanlıkları, resmi kurumları kadına yönelik şiddete ve kadın katliamlarına karşı seyirci kalmaya devam ediyorlar.

Bu dönemde ev içinde cinsiyetçi işbölümü tavan yaptı. Devlet ve dinsel kurumlarda cinsiyetçi işbölümünü teşvik ediyor. Kadınlar, eğitime ara veren çocukların eğitimi, çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik, yemek işlerinin adeta sorumlusu gibi, evdeki erkeğin “erk” hallerine, psikolojik şiddetine de maruz kalıyorlar. Toplumsal cinsiyet anlayışının kadına yüklediği bu görevler, evde yaşayan bireylerin kolektif yapması gereken işlerdir. Çalışan kadından ise, evde ikinci vardiyaya devam etmesi beklenirken, özellikle evden çalışmanın arttığı bu günlerde, iki vardiya arasında sıkışıp kalan kadınların psikolojik rahatsızlıkları artmaktadır.

Avrupa’da da sağlık, gıda, yaşlı bakımı gibi zorunlu sektörlerde daha çok kadınlar çalışıyor. Covid-19 ile birlikte bu sektörlerde çalışan işçi ve emekçiler, kadın işçiler, emekçiler sağlıksız hallerde önlük, maske, eldiven, hijyen malzemelerinin azlığı koşullarında çalışmaya devam ediyorlar. Zorunlu olmayan işkollarında üretim devam ediyor, çalışanlar ücretli izne çıkartılmıyor, çalışmayanlara ise maaşları ödenmediği için yoksulluğa terk ediliyorlar. Tüm bunlar kapitalizmin insanı değil kâr yasasını esas aldığını bir kez daha gösteriyor.

Emperyalistlerin yarattıkları savaş sonrası, kronik işsizlik ve kronik yoksulluk sonrası yaşamlarını sürdürebilecekleri daha “güvenli” bir yer bulabilmek için göç yollarına düşmek zorunda kalan mülteciler kamplarda topluca yaşamak zorunda kalıyorlar. Kamplarda koronavirüs tehdidiyle iç içe yaşayanların mültecilerin herbiri, hele de kadın ve çocuklar çok büyük risk altında yaşıyorlar.

Türkiye ve Kürdistan’da AKP- MHP faşist bloğu koronovirüs ile birlikte Dünya Sağlık Örgütünün hapishanelerde virüsün yayılma hızına dönük uyarısına rağmen, politik tutsakların özgürlüğünü devre dışı bırakan infaz yasasını düzenleyerek tutsakları ölüme terk ettiller ve uluslararası sözleşmelerde imzaladıkları insan sağlığı ve eşitlik ilkesini yok saydılar. Egemenler bu dönemde halkların kapitalizmi daha fazla sorgulamaya başladığını, insan emeğinin ve doğanın talanına karşı emekçi halkların, kadınların isyanlara gebe olduklarını biliyorlar. Eşitlik, özgürlük, devrim, sosyalizm ve ulusal mücadele yürüten toplumun en bilinçli, örgütlü kesimlerini ideolojik ve politik bir tutum alarak serbest bırakmak istemiyorlar. Toplumun evlere, sokakların da eyleme kapatıldığı bugünlerde muhalif güçlere yönelik saldırılar da artarak devam ediyor.

Toplumsal bilincin kapitalizmi sorgulamaya başladığı, hiçbirşey eskisi gibi olmayacak diyen milyonların en önemli bir öznesi olan biz kadınlarda örgütlü mücadeleyi büyüterek kadın isyanlarına duracağız.

Avrupa’da mücadele eden Türkiyeli ve Kürdistanlı kadın örgütleri olarak, ataerkil kapitalist sisteme ve erkeğin şiddetine karşı bu zorlu koşullarda da mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha deklere etmek istiyoruz. Olağanüstü hal, evde kalma zorunlulukları içerisinde her hafta çarşamba günü camlardan, balkonlardan, en yakınımızdaki sokaklardan, sosyal medya araçlarımız üzerinden taleplerimizi haykırmak, emperyalist sistemi, kadına yönelik şiddeti, kadın katliamlarını ve cinsiyetçi işbölümünü teşhir etmek için eylemde olacağız! Egemenlerin bizleri sindirip susturmasına müsade etmeyeceğiz:

Taleplerimiz

– Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlıkları, koronavirüs döneminde kadınların taleplerini karşılasın, kadınların en çok başvuracakları İçişleri ve Adalet Bakanlıkları gibi bakanlıkları acil önlemler almaya çağırsın.

– Yerel yönetimlere, güvenlik kurumlarına bağlı alo şiddet hatları 24 saat açık olsun. Şiddet hattını arayan kadınların çağrılarına hızla yanıt verilsin, müdahale edilsin.

– Şiddete uğrayan kadının değil, şiddeti uygulayan erkeğin evden uzaklaştırıldığı, tutuklama, elektronik kelepçe vb. cezaların verildiği adımlar atılsın.

– Sığınma evleri denilen dayanışma evlerinin sayısı artırılsın, hijyen kontrolleri yapılsın.

– Doğum kontrol ilaçları tüm kadınlara ücretsiz dağıtılsın!

– Erkek şiddetine karşı kadının özsavunması haktır! Özsavunma hakkını kullanan kadın cezai işlemlere tabi tutulmasın!

– Zorunlu işkolları hariç, diğer işkollarında çalışmaya son verilsin, kadın işçi ve emekçiler başta olmak üzere, tüm çalışanlar ücretli izne çıkartılsın!

– Koronavirüs ile en fazla yüz yüze gelen sağlık emekçilerinin sağlık ve iş güvenliği sağlansın, çalışma süreleri kısaltılsın, ücretleri arttırılsın!

– Cinsiyetçi işbölümü değil, kolektif, eşitlikçi işbölümüne gidilsin!

– Mülteci kamplarında hijyen sağlansın, toplu yaşama ve mültecilerin geri gönderilmesine son verilsin!

– Başta kadın ve çocuklar olmak üzere, tüm mültecilere oturum hakkı verilsin!

– Elektrik, su, doğalgaz, kiralar yoksulluk sınırında olanlar için devlet tarafından ödensin!

– Savaşa değil sağlığa bütçe ayrılsın! Sağlık hizmeti ücretsiz hale getirilsin!

– Avrupa’da, Türkiye ve Kürdistan’da bulunan başta hasta, yaşlı politik tutsaklar, çocuklu politik kadın tutsaklar olmak üzere tüm politik tutsaklar serbest bırakılsın!

– Türkiye’de, kadın ve nefret cinayetleri işleyen, tecavüz eden, cinsel suçlardan yargılananların serbest bırakılmasını öngören infaz yasası meclisten geri çekilsin! Politik tutsakları da kapsayan adil, eşitlikçi bir infaz yasası yeniden düzenlensin.

– Koronavirüs salgını nedeniyle daha da büyüyen ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz krizin yükünü biz ödemeyeceğiz!

AVRUPA KADIN DAYANIŞMASI

SKB Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği, TJK-E Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Yeni Kadın, SYKP Avrupa Kadın Meclisi, FEDA Demokratik Alevi Federasyonu, ADKH Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, MHK Mezopotamya Halk Kongresi Kadın Kolları, Yaşanacak Dünya, PKAN Platforma Kurden Anatoliya Navin