Avrupa Koordinasyonundan kampanya: Kamplar boşaltılsın, mültecilere yaşam hakkı!

Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu, Perşembe saat 20:00’dan başlamak üzere #RefugeesAtCoronaTime adı altında ‘Hashtag’ çalışması başlatacak

Avrupa (15-04-2020) Anti-Korona Avrupa Koordinasyonu, salgının olumsuz etkilerinin ve getirdiği risklerin en fazla görüldüğü alanlardan biri olan mülteci kamplarındaki sorunlara dikkat çekmek için bir kampanya başlatıyor. Bu çerçevede, diğer faaliyetlerin yanında Perşembe günü Avrupa saati ile 20:00’den itibaren iki gün sürecek bir (#RefugeesAtCoronaTime) ‘Hashtag’ çalışması yapılacak.

Kampanya boyunca kullanılacak sloganlar şu şekilde olacak:

Mülteciler insani koşullarda yaşamalı
#RefugeesatCoronaTime

Birilerinin daha eşit olduğu değil her insanın eşit olduğu bir dünya
#RefugeesatCoronaTime

Mültecilere sağlıklı yaşam koşulları sağlanmalı
#RefugeesatCoronaTime

Dışarısı Kamplardan daha güvenli
#RefugeesatCoronaTime

Mülteciler kamplardan evlere yerleştirilsinler
#RefugeesatCoronaTime

Mültecilere kadın ve çocuklara oturum hakkı
#RefugeesatCoronaTime

Derhal statü ve sosyal haklar tanınsın
#RefugeesatCoronaTime

Kamplar boşaltılsın Mültecilere için ev verilsin
#RefugeesatCoronaTime

Siz orada olduğunuz için mülteciler burada
#RefugeesatCoronaTime

Hiç kimseyi geride bırakma. Mültecilere elini uzat
#RefugeesatCoronaTime

Mülteciler Coronaya karşı yalnızlar. Eşit haklar için ses ol.
#RefugeesatCoronaTime

Sınırlar açılsın. Kamplar boşaltılsın
#RefugeesatCoronaTime

Güvenli barınak her canlı için şarttır. Mülteciler için güvenli yaşam alanı iste.
#RefugeesatCoronaTime

Sınırları açın insanları yaşatın!
#RefugeesatCoronaTime

Konu ile ilgili Koordinasyon tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

Kamplar boşaltılsın, mültecilere yaşam hakkı!

Emperyalist savaş ve işgallerin, sömürgeciliğin ve onların yarattığı açlık ve sefaletin yanı sıra, faşist ve gerici diktatörlüklerin baskıları her yıl milyonlarca insanın yerini, yurdunu terk etmesine yol açıyor. Ortadoğu, Afrika, Asya, Balkan ülkeleri ve Latin Amerika’nın her bir köşesinde uluslararası tekellerin çıkarlarını korumak ve büyütmek adına savaşlar devam ediyor. Silah tekelleri kazanıyor. Petrol tekelleri kazanıyor. Altın-maden tekelleri kazanıyor ama halklar yaşamlarını, haklarını, geleceklerini kaybediyor. Emperyalist tekellerin karlarını arttırmak adına silahın, şiddetin yaşandığı tüm ülkelerden en insani hak olan yaşam hakkı için mültecilik kaçınılmaz hale geliyor. Yeniden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini hatırlıyoruz. “Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır”. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine imza atanlar bugün emperyalist savaşları, sömürgeciliği ve faşizmi politika olarak benimseyenlerdir. Yani her bir mültecinin mülteci konumuna gelmesinden sorumludurlar.

Bu gün tüm dünyayı tehdit eden COVİD-19 pandemisi en çok yoksulları ve mültecileri tehdit etmektedir. Özellikle Yunanistan’daki göçmenler ciddi tehlikeyle karşı karşıyadır. Adalarda on binlerce mülteci kalmaktadır. Bu insanlar mecburen dib dibe yaşamak zorunda ve hijen malzemelerine ulaşamamaktadır. Özellikle Midilli adasındaki 3 bin kişilik kampta 20 bin kişi yaşamaktadır. AB devletleri mültecileri almamak işin sınır kapılarını kapatıp insanlar üzerine gaz sıkmaktadırlar. Emperyalistler kendi aralarında mültecileri insan haklarına aykırı bir şekilde pazarlık konusu yapmaktadırlar. Sınırlarda yaşananlar mülteciler için bir katliama ve zulme dönüşmektedir.

Tüm bu nedenlerle mülteciler için acil yapılması gerekenler.

1-Tüm avrupada bulunan mültecilere Portekiz örneğinde olduğu gibi eşit vatandaş haklarına sahip olmaları sağlanmalı ancak buna bir süre konmamalıdır. (Portekiz hükümeti 30 Haziran a kadar bu hakları tanımıştır.)

2-Tüm mültecilerin bu pandemi sürecinde ücretsiz ve ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanmalıdır.

3- Sınır dışı edilmek üzere cezaevlerinde bulunan mülteciler acilen serbest bırakılmalı, sınırlar açılarak oturum hakları tanınmalıdır.

4-Özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere tüm mültecilerin gıda ve hijyen malzemelerine ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

5-Özellikle Yunanistan ve Hırvatistan başta olmak üzere mültecilere uygulanan fiziki ve psikolojik şiddete son verilmelidir. Mültecilere karşı aşağılayıcı ve ırkçı yaklaşımlar cezalandırılmalıdır.

6-Kamplarda olumsuz koşullarda ve toplu alanlarda bulunan mültecilerin boş konutlara, otellere pansiyonlara istihdamı sağlanmalıdır. Tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

7-Mültecilerin 7/24 telefon edebileceği ve anadillerinde konuşabileceği danışma, talep ve şikayet destek hatları kurulmalı.

8- Mültecilere yapılan maddi destekler normal koşullarda dahi temel ihtiyaçları karşılamanın çok ötesindedir. Salgın sürecinde mültecilere verilen maddi destek miktarları arttırılmalıdır.

Anti-Korona Koordinasyonu

Açıklamanın İngilizcesi:

Immediate evacuation of the refugee camps!

Refugees have the right to live!

Besides the imperialist wars and occupations, colonialism and the hunger and misery created by them, the pressures of fascist and reactionary dictatorships makes millions of people every year to leave their homes. Wars are ongoing to protect and grow the interests of international monopolies in every corner of the Middle East, Africa, Asia, Balkan countries and Latin America. Weapon monopolies are winning. Oil monopolies are winning. Gold-mine monopolies wins but peoples are losing their lives, rights, and futures. In order to increase the profits of the imperialist monopolies, refugees become inevitable for the most human right, the right to life, from all countries where violence is experienced. We remember the Universal Declaration of Human Rights again. “Everyone has the right to life, freedom of person and security rights”. Those who signed the Universal Declaration of Human Rights are those who adopt imperialist wars, colonialism and fascism as politics today. In other words, they are responsible for each refugee becoming a refugee.

The COVID-19 pandemic, which threatens the world today, threatens the poor and refugees the most. Especially immigrants in Greece face serious danger. Tens of thousands of refugees remains on the islands. These people must live to the bottom and cannot access the hygiene materials. Especially in the camp on the island of Lesbos, where 20 thousand people lives in a camp with capacity of 3 thousand. EU states closes the border gates and spray gas on people in order not to take in refugees. Imperialists negotiate among themselves about refugees, contradictory human rights. What happens at the borders turns into a massacre and persecution for refugees.

For all these reasons, what needs to be done urgently for refugees in Europe.

1-Refugees from all over Europe should be ensured to have equal citizenship rights, as in the case of Portugal, but this should not be time limited. (The Portuguese government granted these rights until June 30.)

2-All refugees should be provided with free and indiscriminate health services during this pandemic process.

3- Refugees in prisons waiting to be deported, should be released urgently, borders should opened and residence rights should be granted.

4-All refugees, especially children and women, should be provided with free access to food and hygiene materials.

5-Physical and psychological violence against refugees, especially in Greece and Croatia, should be ended. Degrading and racist approaches to refugees should be punished.

6-Refugees in adverse conditions and in public areas in camps should be employed in empty houses, hotels and pensions. All their needs must be met for free.

7-Helpline, request and complaint support lines should be established where refugees can call 7/24 and speak in their mother tongue.

8- Financial support for refugees is beyond meeting basic needs, even under normal circumstances. The amount of financial support given to refugees during the outbreak should be increased.

Anti Corona Coordination

Açıklamanın Almancası:

Immediate evacuation of the refugee camps!

Refugees have the right to live!

Besides the imperialist wars and occupations, colonialism and the hunger and misery created by them, the pressures of fascist and reactionary dictatorships makes millions of people every year to leave their homes. Wars are ongoing to protect and grow the interests of international monopolies in every corner of the Middle East, Africa, Asia, Balkan countries and Latin America. Weapon monopolies are winning. Oil monopolies are winning. Gold-mine monopolies wins but peoples are losing their lives, rights, and futures. In order to increase the profits of the imperialist monopolies, refugees become inevitable for the most human right, the right to life, from all countries where violence is experienced. We remember the Universal Declaration of Human Rights again. “Everyone has the right to life, freedom of person and security rights”. Those who signed the Universal Declaration of Human Rights are those who adopt imperialist wars, colonialism and fascism as politics today. In other words, they are responsible for each refugee becoming a refugee.

The COVID-19 pandemic, which threatens the world today, threatens the poor and refugees the most. Especially immigrants in Greece face serious danger. Tens of thousands of refugees remains on the islands. These people must live to the bottom and cannot access the hygiene materials. Especially in the camp on the island of Lesbos, where 20 thousand people lives in a camp with capacity of 3 thousand. EU states closes the border gates and spray gas on people in order not to take in refugees. Imperialists negotiate among themselves about refugees, contradictory human rights. What happens at the borders turns into a massacre and persecution for refugees.

For all these reasons, what needs to be done urgently for refugees in Europe.

1-Refugees from all over Europe should be ensured to have equal citizenship rights, as in the case of Portugal, but this should not be time limited. (The Portuguese government granted these rights until June 30.)

2-All refugees should be provided with free and indiscriminate health services during this pandemic process.

3- Refugees in prisons waiting to be deported, should be released urgently, borders should opened and residence rights should be granted.

4-All refugees, especially children and women, should be provided with free access to food and hygiene materials.

5-Physical and psychological violence against refugees, especially in Greece and Croatia, should be ended. Degrading and racist approaches to refugees should be punished.

6-Refugees in adverse conditions and in public areas in camps should be employed in empty houses, hotels and pensions. All their needs must be met for free.

7-Helpline, request and complaint support lines should be established where refugees can call 7/24 and speak in their mother tongue.

8- Financial support for refugees is beyond meeting basic needs, even under normal circumstances. The amount of financial support given to refugees during the outbreak should be increased.

Anti Corona Coordination

Açıklamanın Kürtçesi:

Wargeh weren valakirin, mafê jiyanê ji bo penaberan!

Digel şer û dagirkeriyên emperyalîst, kolonyalîzm û birçîbûn û xirabiya ku ji hêla wan ve hatî afirandin, zextên dîktatorên faşîst û reaksiyonxwaz her sal bi mîlyonan mirov ji cih û ji axa xwe dıkın. Warser berdewam in ku berjewendîyên yekdestdariya navneteweyî li her derên Rojhilata Navîn, Afrîka, Asya, welatên Balkanan û Amerîkaya Latîn biparêzin û mezin dikin. Yekdestên çekan bi serketin. Monopolên petrolê qezenc dikin. Monopolên zêrîn qezenc dikin, lê xelk jiyana xwe, maf û pêşeroja xwe wenda dikin. Ji bo ku sûdên yekdestdariyên emperyalîst zêde bikin, penaber ji hemî welatên ku tundûtûjî tê de ji bo mafê herî mirov, mafê jiyanê neçar dibin. Em dîsa Daxuyaniya Gerdûnî ya Mafên Mirovan ji bîr nekin. “Mafê her kesî yê jiyanê, azadiya kes û ewlehiyê heye”. Yên ku Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan îmze ne ew in ku îro wekî siyasetê dikin şerên emperyalîst, kolonyalîzm û faşîzmê qebûl dikin. Bi gotinek din, ew berpirsiyar in ji bo her penaber, berpirsiyara penabera üstî yê wanda yê.

Pandemiya COVID-19, ku îro cîhan xera dike, herî zêde xizan û penaberan tehdîd dike. Bi taybetî koçberên li Yewnanîstanê bin xetereyek cidî re rû bi rû ne. Bi taybetî li giravan bi deh hezaran penaber hene. Pêwîst e ku ev mirov heta binî bijîn û nekarin bigihîjin materyalên hygejeniyê. Bi taybetî di kampa 3 hezar kesan de ku li girava Lesbosê ye, 20 hezar kes dijîn. Dewletên Yekîtiya Ewropî deriyên sînor digirin û ne ku gaz li mirovan dikin, ne ku penaberan bigirin. Emperyalîst di navbera xwe de wekî penaber li dijî mafê mirovan danûstandinê dikin. Tiştê ku li ser sînoran dibe dibe sedema komkujiyek û zordestiya ji bo penaberan.

Ji bo van hemû sedeman, tiştê ku divê bi lezgîn ji bo penaberan were kirin.

1-Divê ji penaberên ji her derê Ewropî re mafên hevwelatiyê wekhev werin peyda kirin, wek di doza Portekîzê de, lê divê ev ji bo demek were ferz kirin. (Hikûmeta Portekîz van mafan heta 30 Hezîranê daye.)

2-Divê di vê pêvajoya pandemîk de hemî penaber bi karûbarên tenduristî yên belaş û bêsûc werin peyda kirin.

3- Divê penaberên di zindanan de bi lezgînî werin berdan ku werin dersînorkirin, divê sînor bêne vekirin û mafên rûniştinê bêne dayîn.

4-Hemî penaber, nemaze zarok û jin, divê bi gihaştina belaş ji madeyên xwarinê û tenduristiyê were peyda kirin.

5-Divê şîdeta fîzîkî û psîkolojîk li dijî penaberan, nemaze li Yewnanîstan û Kroatya, divê bidawî bibe. Divê nêzîkatiyên xapînok û nîjatperest ên penaberan bêne cezakirin.

6-Penaberên di şert û mercên xirab de û di warên gelemperî li kampan de divê li malên vala, otêl û teqawîdan bêne kar kirin. Pêdivî ye ku hemî hewcedariyên bêpere bêne dîtin.

7-Divê xetên piştgiriyê, daxwaz û gilî bêne avakirin ku penaber dikarin 7/24 bigerin û bi zimanê xwe yê dayikê biaxifin.

8- Piştgiriya darayî ji bo penaberan ji hewcedariyên bingehîn e, tewra di bin şert û mercên normal de. Mezinahiya alîkariya darayî ya ku ji ber penabertiyê ji penaberan re tê dayîn divê were zêdekirin.