Avrupa’da 1 Mayıs Kitlesel ve Coşkuyla Kutlandı (Yenilendi)

duisburgAvrupa (01-05-2014) Enternasyonal proleteryanın uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 mayıs tüm Dünyada olduğu gibi Avrupada da kitlesel ve coşkulu bir atmosferde kutlandı. Kapitalist sömürüye, Emperyalist barbarlığa, hak gasplarına, Cins ve ulus baskısına ve doğa katliamlarına karşı işci ve emekçiler Avrupada sokaklara çıkarak mücadele etmenin zorunluluğuna vurgu yaparak Yeni bir dünyanın mümkün olduğunu haykırdılar.

Burjuvazinin etkisindeki sarı sendikaların ve reformistlerin 1 Mayısın tarihsel devrimci özünü boşaltarak ve silikleştirerek sıradanlaştırmasına karşı, Avrupadaki yerli ve göçmen devrimci güçler 1 mayısın tarihsel devrimci özünü kuşanarak boşa çıkardılar.

Avrupanın bir çok yerinde yerli ve göçmen devrimci-ilerici güçler ortak platformlar ve bloklar oluşturarak 1 mayısın devrimci çoşkusunu alanlara taşıdılar. Avrupadaki 1 mayıs kutlamalarında Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler kitlesellikleri ve coşkusuyla öne çıktılar.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu), ADKH(Avrupa Demokratik Kadın Hareketi) ve ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi) ortak 1 mayısa ilişkin üç dilde (Almanca, Fransızca, Türkçe) çıkardığı bildiri ve afişle kitleleri yeni bir dünya umudunu büyütmek için 1 mayıs alanlarına çağırdı. ADHK ve bileşenleri Avrupanın Almanya, İsviçre, Fransa, Avusturya ve Hollanda ülkelerinde kendi pankart ve flamalarıyla kitlesel ve coşkulu bir şekilde 1 Mayıs yürüyüşlerine katıldılar.

1 Mayıs Londra’da coşkuyla kutlandı.

lon 1İşçi sınıfının Birlik-Mücadele-Zafer günü 1 Mayıs Londra’da coşkuyla kutlandı. Sendikaların bu yıl kitlesel katıldığı eylem, Türkiye- Kuzey Kürdistan’lıların da katılımıyla Marks’ın Kütüphanesi olarak bilinen Clerkenwell Green meydanında başladı ve trafalgar Meydanında sona erdi. Yürüyüşe katılan Maoistler 3 dilde Yaşasın 1 Mayıs sloganı yazılı pankart ve flamalarla yürüyüş boyunca ingilizce olarak “dünyanın işçileri ve ezilen halkları, emperyalizme, kapitalizme, ırkçılığa, gerici savaşlara ve emperyalist işgale karşı birleş ve savaş” sloganı atıldı.lon 2

Redhack sempatizanları ve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi de flamalarıyla yürüyüşte yerlerini aldılar. Dünyanın ezilen halkları birleşin sloganın atılmasıyla turist olarak orada bulunan İsveçli devrimciler Maoistlerin kortejine katılarak yürüdüler.

Trafalgar meydanında gelindiğinde ise, yürüyüşe katılan kurumların yaptığı konuşmalarla hak kesintileri, işsizlik ve sömürü lanetlendi.

1 MAYIS İNNSBRUCK’da COŞKUYLA KUTLANDI

ınnsburckDünya işçi sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, Avusturya’nın İnnsbruck kentinde tüm demokratik kitle kuruluşlarının ve alevi derneklerinin ortak katılımıyla coşkulu bir biçimde kutlandı.

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da “yaşasın 1 mayıs” “ biji yek gulan” ve   “ES LEBE DER ERSTE MAI” yazılı pankartlarıyla katılarak günün önemine ilişkin pankart ve flamalarla kortejdeki yerini aldı. Yürüyüş öncesi konfederasyonumuz ADHK´nın çıkarmış olduğu almanca türkçe bildiriler yaygın bir şekilde dağıtıldı. Yürüyüşün basladığı yer olan Landhausplatz ´dan şehrin işlek caddelerinden geçilerek tekrar aynı yere gelindi. Burada kurumlar adına yapılan açıklamaların ardından, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı 1 MAYIS yürüyüşü olaysız tamamlandı.

ADHF INNSBRUCK

Avusturya -Linz

linzDünya işçi sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs Avusturya´nın Linz şehrinde coşkuyla kutlandı.

ADA, ATİGF, ADHF, MKM(Linz) ve Perg PSAKD kurumlarının biraraya gelerek organize ettiği 1 Mayıs, ortak belirlenen talepler ve sloganlar esliğinde 1 Mayıs’a yakışır bir şekilde kutlandı. Yürüyüş saat 12:30 sıralarında Volksgarten’dan müzik eşliğinde başladı. Yürüyüş esnasında “Yaşasın Halkların kardeşiği”, ” Direne Direne Kazanacağız” ve ” Hoch die Internationale Solidarität” sloganları sık sık atıldı. Yürüyüş boyunca Platform tarafından hazırlanan ortak yazı okundu. Yürüyüş bitim yerinde tekrardan müzik ve halaylarla yürüyüş sonlandırıldı.

Avusturya, Linz (ADHF)

Fransa-Mulhous

Fransa-Mulhous 1 Mayıs mitingi, demokratik kitle kurumlarıyla gerçekleşti. Fransa MulhausADHK’nında aralarında bulunduğu, Fransız, Kürt ve Türkiyeli kurumlar katıldı. Yapılan konuşmalar, atılan sloganlar ve saygı duruşunun ardında sona erdi.

1 Mayıs Fransa’nın Strasburg Kentinde de Kutlandı.

ADHK taraftarlarının da içinde yeraldığı yüzlerce işçi ve emekçi tarafından 1 Mayıs kutlandı. Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı devrimci demokratik kitle örgütleri ile Fransız sendika ve devrimci-demokratik kitle örgütlerinin organize ettiği gösteri; saygı duruşundan sonra yürüyüşle başladı. Strasburg’un merkezinde gerçekleşen kilometrelerce yürüyüş sırasında kapitalizmi, emperyalizmi, faşizmi yeren, sosyalizmi ve 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü öven sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. ADHK tarafından yayınlanan 1 Mayıs bildirisi Fransızca okundu.

Yürüyüşten sonra kısa kısa konuşmalar yapılarak, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki 1 Mayıs direnişleri selamlanarak sonuçlandırıldı.

Duisburg’da 1 Mayıs Nazi faşistlerine karşı kitlesel eylemle karşılandı

duEnternasyonal proletaryanın birlik mücadele ve dayanışma günü 1 mayıs, Duisburg’da Devrimci-demokratik kurumların birlikte Nazi faşistlerine karşı yapılan eylemle kutlandı. 1 Mayıs günü ırkçı faşist NPD’nin merkez istasyonda yapmak istedigi yürüyüş, yerli ve yabancı kurumların katılımıyla atılan slogan ve yapılan konuşmalarla protesto edildi.

Duisburg’da iki ayrı yürüyüşün olmasına karşın, merkez istasyonda Nazi’lerin teşhir edilmesi ve eylemlerinin engellenmesi kitlesel ve başarıyla sonuçlandı.

WUPPERTAL

vuperMLPD, Ver-di, IG Metall, Die Linke, Courage, ADHF, ADGH, ADKH, ATİF,Yeni Kadın, Wuppertal AKM, Bir-Kar ve DİDF gibi çok sayıda sendika, sol parti ve devrimci-demokratik kurumların oganize ettiği Wuppertal 1 Mayıs yürüyüşü, saat 11:00’de Unterbarmen’da başladı. Bu yıl, oluşturdukları 1 mayıs platformuyla ortak çağrı ve pankartla katılarak daha organizeli olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı kurumların yoğun katılımı ve coşkusunun öne çıktığı yürüyüşte, Türkiye-Kuzey Kürdistan meydanlarında, devlet terörüne karşı çatışan halkların direnişi, yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla selamlandı. ‘yaşasın enternasyonel dayanışma’, ‘biji 1 gulan’ ‘1 mayıs kızıldır-kızıl kalacak’, ‘her yer taksim, her yer direniş’, ‘bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganlarının atıldığı yürüyüş miting alanında yapılan konuşmalarla sona erdi.

Mitingin adından, Wuppertal Alevi Kültür Merkezi’nde, 1 mayıs’a, devrimci mücadelenin önemine dair konuşmaların gerçekleştirildiği ve direniş türkülerinin seslendirildiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik mücadeleye devam vurgusu ve halaylarla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Köln de coşkulu 1 Mayıs

kol 1Enternasyonal proleteryanın ve ezilen halkların birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Almanya‘nın Köln şehrinde de kitlesel ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Alman sendikalarının düzenlediği 1Mayıs yürüyüşüne, bir çok sendika ve yerli ilerici kurumlarla birlikte başta Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler olmak üzere çeşitli demokratik ve sol dinamiklerde katıldılar. Önceki yıllara oranla bu yıl sendikaların katılımında bir kitlesellik göze çarptı. ADHK, AGIF, EÖC, Kaldıraç, Ciwanen Azad, Rote Aktion ve Yaşanacak Dünya‘nın oluşturdukları devrimci 1 Mayıs bloğu ile yürüyüşe kitlesel ve coşkulu bir katılım sağladılar. Devrimci 1 Mayıs bloğu ortak pankartı arkasında kendi kurumsal materyalleri ile yürüyen devrimci ve ilerici güçler, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla 1 Mayısın tarihsel devrimci özüne vurgular yaparak, Emperyalist-Kapitalist barbarlığa karşı birlikte mücadele etmenin zorunluluğunun altını cizdiler.1 Mayıs yürüyüşüne devrimci 1 Mayıs bloğu dışında ATIK, Bir-Kar, Anadolu Federasyonu, ÖDP ve DIDF de kendi pankart ve flamalari ile yerlerini aldılar.

Taksim direnişi Köln de yankılandı.

kol 2Köln de ki yürüyüşte, Istanbul da 1 Mayıs‘ı Taksimde kutlama iradesi ortaya koyan kitlelere dönük devletin pervasız saldırıları sürekli teşhir edilerek gösterilen görkemli direniş ise selamlandı. Devrimci 1 Mayıs bloğu yürüyüş boyunca yaptığı konuşmalar ve attığı coşkulu sloganlarla Istanbulda ki direnişin coşkusunu meydanlara taşıdı.Yürüyüşte sık sık „Her Yer Taksim, Her Yer Direniş“, Yasasın Enternasyonal dayanışma“, „1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak“, „Yaşasın 1 Mayıs“ sloganları Almanca ve Türkçe atıldı. Yürüyüş coşkulu bir şekilde yapılan mitingin ardından sona erdi.

Berlin

1890 yılın’da Amerikada, ‘’Günlük çalışma süresi 8 saate sınırlandırılsın diyen işçilerin yapmış oldukları iş gal sonucu AMERİKA lı işçiler katledildi ’’, ,İşçilerin anısına 1 Mayıs, her yıl tüm dünyadaki ,işçi sınıfının ve emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edilir. İşçi sınıfının Birlik-Mücadele-Zafer günü 1 Mayıs Berlin de coşkuyla kutlandı. Sendikaların bu yıl kitlesel katıldığı eylem, Türkiye- Kuzey Kürdistan’lıların da katılımıyla ilgi odagıydı. Saat 10:00 da Hackescher Markt, Spandauer str DGB binasının önünde başlıyan BRANDENBURG Tor platz yapılan konuşmalarla sona erdi.

PARİS’ TE COŞKULU 1 MAYIS

paris 1Paris Devrimci 1 Mayıs Platformu ( MKP, TİKB, TKİP, TKP/ML, Direniş Hareketi, MLKP), günler öncesinden yaptığı hazırlık ve çağrı temelinde, bileşen kitlesini, tarihi Bastille Meydanı‘na çağırdı. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen, coşkulu sahiplenen kalabalık bir kitle alanda toplandı.

Platform bileşenlerinin hazırladığı ortak bildiri türkçe ve fransızca okunarak, AKP’nin faşist Taksim yasağına karşı, ülkede gösterilen görkemli direniş selamlandı.paris 2

Ortak halayların çekilip, marşların söylendiği etkinlikte, platform bileşenleri tarafından kurumlarının, günün anlam ve önemine ilişkin olarak, hazırladıkları bildirileri okundu. Bu sırada ADHK’nın 1 Mayıs’ la ilgili hazrladığı bildiri de fransızca okundu. Alanda MKP’nin 3.Kongresini selamlayan pankartın yanı sıra, özellikle yabancıların dikkat çektiği İbrahim Kaypakkaya’nın büyük bir resmi de asıldı.

Avrupa‘da yükselen kriz, artan ırkçı göçmen karşıtlığı, ülkede Taksim yasağı ve buna karşı verilen mücadelenin altının çizildiği bildirilerin okunduğu etkinlik, coşkulu bir şekilde, sonlandırıldı.

 

HAMBURG’TA İŞÇİ SINIFININ BİRLİK DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ KUTLANDI

ham 1Hamburg´ta Almanya Sendikalar Birliği’nin (DGB) çağrısıyla, alman sendikaları, ilerici, demokrat ve devrimci kurumlar Löhmühlen sttrasse´de saat 11.00’de toplanarak, Almanya Sendikalar Birliği Hamburg binasına doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş esnasında ve yürüyüşün bitiş noktasında kurumlar adına açıklama yapıldı. ADHF temsilcisi de konuşmasında işçi sınıfının ve dünya ezilen halklarının birlik, mücadele ve dayanışma gününü selamlayarak can bedeli yaratılan bu günü yaratanların mücadelesinden öğrenerek mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğine değindi.

MKP taraftarları da yürüyüş alanında “Politik iktidar için Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle kızıl 1 Mayıs bayrağını dalgalandıralım!” başlığını taşıyan pankart açtı. Yürüyüş alanında MKP´nin 1 Mayıs açıklaması okunarak işçi sınıfı ve dünya ezilen halklarının haklı ve meşru mücadelesi selamlandı.

ham 2Yürüyüş bitişinde Hamburg DGB binası önünde Hamburg belediye başkanının konuşma yapması engellenerek mültecilere uygulanan baskının ortadan kaldırılması gerektiği dile getirildi. Her yıl Hamburg’da düzenli olarak yapılan 1 mayıs akşamı saat 18:00’deki “devrimci 1 mayıs yürüyüşü”ne de kitlesel katılım çağrısı yapılarak, yürüyüş atılan sloganlarla coşkulu bir şekilde sonlandırıldı.ham 3

Alternatif Devrimci 1 Mayıs yürüyüşü de polis şiddetine karşı Hamburgda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi

Her yıl düzenli olarak Hamburgda gerçekleşen yürüyüş bu yılda içerisinde ADHK’nın da olduğu antiemperyalist birlik tarafından örgütlendi. 1 mayıs akşamı saat 18 de feld strasse tren istasyonu önünde toplanan kitle coşkulu bir şekilde yürüyüş başlamasından çok zaman geçmeden polisin ani saldırısıyla karşı karşıya kalan kitle direnerek yürüyüşe devam etti polis yürüyüşün bitirilmesi noktasındaki baskıları, gaz ve tomalarla gazlar sıkarak, avrupa daki demokrasiyi kitlelere gösterdi.

ham 4Hamburgda Taksime girmek isteyenlere uygulanan şiddet, gaz ve tomalarla sular sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı. Hamburg MKP taraftarlarının da katıldığı yürüyüşde “Politik iktidar için Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle kızıl 1 Mayıs bayrağını dalgalandıralım!” başlığını taşıyan almanca yazılı pankart açtı. Yaklaşık 50 kişini yaralandığı 8 gözaltına alındığı, yaklaşık 2200 kişinin katıldığı yürüyüşde 1800 polisin görevli olmasıda polisin akşam yürüyüşlerinin devrimci niteliğini yok etmek şiddet ve saldırı uygulayıp kitleleri sindirmek ve bu yürüyüşleri yaptırmamak. Fakat anti emperyalist blok Hamburg bileşenleri bu baskıya ve şiddete karşı direnerek yürüyüşü rote flora önüne getirip burada sonlandırdı.

Frankfurt’ta 1 Mayıs Coşkusu

fr 1Uluslar arası işçi sınıfının birlik,dayanışma ve mücadele günü olan 1 mayıs bu yılda sendikaların organize ettiği Gutursburg parkta başladı.Saat 9.00da alana toplanan çeşitli ulus ve milliyetlerden işçi ve emekçiler yürüyüşün başlama saati olan 9.30 da kortejlerini oluşturarak yürüyüşe geçti.Çeşitli devrimci,demokt örgüt ve partilerin kendilerini simgeleyen pankart ve bayraklarının açıldığı yürüyüşe ADHK kitlesi Frankfurt Demokratik güç birliğinin oluşturduğu blok içerisinde Almanca ‘’Başka bir dünya mümkündür’’ 1 mayıs pankartının arkasında kortejini oluşturdu.Kitleselliğiyle dikkat çeken Korteje ADKH bayrakları ve tşörtleriyle   kadın rengini kattı.

Yürüyüşe ayrıca MKP pankart ve bayraklarının yanısıra diğer devrimci parti ve örgütlerde pankart ve bayraklarıyla 1 mayısa renk katılar. 1 mayıs yürüyüşü Römer meydanına kadar yüründükten sonra burada yapılan programdan sonra sona erdi.fr 2

Daha sonra ADHK ve bileşenlerininde içinde olduğu Frankfurt’ta oluşturulan enternasyonal eylem birliğ platformunun organize ettiği 1 mayıs festival alanına gelindi.Bu yıl ilk kez organize edilen 1 mayıs festi vali havanın yağmurlu olmasına ve ilk deneyim olmasına rağmen kitlesel ve coşkulu bir atmosferde geçti.

Çeşitli dillerde konuşma ve türkülerin söylendiğği festval sıcak bir atmosferde emekçilerin güzel bir dayanışma örneğini gösterdi.Festival gece saat 22.00 atılan ortak sloganlarla sonlandırıldı.

Siegen de kızıl 1 Mayıs

sigİşçi sınıfının Birlik-Mücadele-Zafer günü 1 Mayıs Siegen de de alternatif olan „Heraus zum roten 1.Mai“-„Haydi kızıl 1 Mayıs´a“ çağrısıyla coşkuyla kutlandı.

ADHK‘nın da örgütleyicisi olduğu devrimci-demokratik yerli ve göçmen kurumların örgütlediği 1 Mayıs, bu yıl „Savas politikalarına, Sosyal hak gasplarına ve doğa‘nın tahribine karşı, Enternasyonal Dayanışma için“ şiarıyla Saat 13:00 Siegerlandhalle önünde yürüyüşe geçildi.

ADHK kitlesi de pankart ve flamalarıyla yürüyüşte yer aldı. Coşkulu sloganların atıldığı yürüyüş Mayıs festival alanına gelindikten sonra miting`e geçildi. Miting değişik kurumların yaptığı konuşma ve kültürel etkinlike sonlandırıldı.

İsviçre-Zürich 1 Mayıs’ında: “Asgari Ücret’in Yükseltilmesine Evet, Askeri Uçak Alımına Hayır!” denildi!

is 1Ezilenlerin ve proletaryanın enternasyonal dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs İsviçre’nin Zürich kantonunda kitlesel ve coşkulu bir şekilde kutlandı.Bu seneki 1 Mayıs yürüyüşünde 18 Mayıs’da İsviçre’de yapılacak olan referandumda ‘Asgari Ücret’in’ 4000 Frank’a çıkarılması talep edilirken yine aynı gün yapılacak olan ikinci referandum ile İsviçre’nin 22 tane askeri uçak satın alımına hayır denildi.Milyarlara mal olan bu askeri uçaklara harcanacak para, emeklilik kasasına aktarılıp oradaki eksiklik giderilmezken askeri uçaklara harcanılmasına karşı tepkiler sık sık eylemde vurgulandı.İsviçre’li sendikaların, yerel kurumların, çeşitli ülkelerin devrimci-sosyalist-komünist fraksiyonlarının düzenlediği yürüyüş programı çerçevesinde sabah saat 09:30’da Zürich Sihlpost’un önünde toplanıldı.Saat 10:30’da başlayan yürüyüşte İsviçre’li sendikalar ve yerli ilerici kurumlarla birlikte Türkiye-Kuzey Kürdistanlı devrimci ve ilerici güçler pankartlar ve flamalarıyla katıldılar.

İDHF, ADKH ve ADGH olarak pankartların açıldığı yürüyüş kortejinde Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz kapsülüyle is 2başından ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan için hazırlanılan pankart da taşındı.

İDHF; “Es lebe der 1.Mai-Bijî Yek Gulân-Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartıyla 3 dilde 1 Mayıs’ı selamlarken, ADKH; “Der Frauenkampf entsprißt die Freiheit-Kadın Mücadelesi Özgürlüğü Yeşertir” yazılı pankartıyla kortejde yerini aldı.

ADGH; “Jugend an die Reihen, Aufstand gegen Tyranneien-Gençler Saflara, Zulme Karşı İsyana” pankartıyla coşkulu sloganlarıyla yürüdü.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

is 31 Mayıs kortejinde MKP-HKO-PHG taraftarlarının açtığı pankart ve flamaların yanısıra Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı diğer devrimci parti ve örgütler de kendi sloganlarıyla 1 Mayıs’ın kızıllığı ile yürüyüşte yerlerini aldılar.

“İbrahim’den Cafer’e, Sosyalist Halk Savaşı’yla Zafere-Yaşasın 1 Mayıs” ana pankartını taşıyan Maoist Parti taraftarları “Önderimiz İbrahim Kaypakkaya, HKO-PHG savaşıyor” sloganlarıyla 1 Mayıs enternasyonal proletarya dayanışma ve mücadele günü özgülünde MKP 3. Kongresini de selamladı.Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Zürich Bellevue’de yapılan konuşmaların ardından sonlandırıldı.Yürüyüş bitiminde Zürich merkezde açılan 1 Mayıs standlarının kurulduğu alana gidildi, ayrıca 1 Mayıs Komitesi’nin çağrısıyla Türkiye’den gelen Grup Bandista, standların kurulduğu alanda sahne aldı.

Mannheim’de 1 Mayıs kutlandı

manhaim 1 mayisEnternasyonal proleteryanın birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 mayıs Mannheim’de kutlandı. Sendikalar ve yerli devrimci örgüt ve partilerin organize ettiği 1 Mayıs yürüyüşü saat 10.00 da alana gelen işçi ve emekçilerin yürüyüşe geçmesiyle başladı.

Yürüyüş boyunca günün anlamına uygun Almanca ve Türkçe konuşma ve sloganlar atıldı. Çeşitli devrimci, demokrat ve ilerici kurumların kendi renklerini ifade eden pankart ve bayraklarını taşıdığı 1 mayıs yürüyüşüne MKP’nin enternasyonal proletaryanın usta önderlerinin ve şehit düşen MKP genel sekreterlerinin resimlerinin taşındığı pankarta ilgi 1 mayısa katılan kitlenin ilgisini çekti. 1 Mayıs yürüyüşü Marktplatz meydanına yapılan mitingten sonra sonuçlandırıldı.