Avrupa’da kitlesel ve coşkulu HAYIR çalışması!

Bir süre önce kuruluşunu kamuoyuna deklere eden ve hızlı bir şekilde Avrupa genelinde çalışmalarına hız veren platformun içinde birçok demokratik kurumun yanı sıra, ADHK, ATİK, AvEG-Kon, KCDK-E, Savaşa ve Diktatörlüğe karşı Avrupa Barış Forumu gibi Avrupa’da politik olarak etkili olan devrimci demokratik kurumlar da bulunmaktadır Platform merkezi olarak referandum sürecinde kullanılacak olan afiş, bildiri vb. materyaller hazırlayarak neden hayır dediğini kitlelere ulaştırıyor. Ayrıca sosyal medya olanakları da etkin biçimde kullanılarak çalışmalar yürütülmektedir

HABER MERKEZİ (07-03-2017)- Türkiye-Kuzey Kürdistan’da hem egemenler hem de halklar açısından birinci gündem olan başkanlık sistemi muhtevalı referandum süreci, tartışmaları ve politik kampanyalar Ülkede olduğu gibi, Türkiye-Kuzey Kürdistanlıların yoğun olarak yaşadığı Avrupa’da da birinci gündemlerden birini oluşturmaktadır. Geçmiş seçim tecrübelerininde göstermiş olduğu gibi Avrupa’da yürütülen çalışmalar ve oy bileşimi Ülkedeki seçimleri önemli oranda etkilemektedir. Bu nesnel durumdan dolayı hem Erdoğan/AKP iktidarı hem de devrimci, ilerici, demokratik ve Yurtsever toplumsal dinamikler diğer seçim süreçlerinde olduğu gibi referandum sürecinde de Avrupa’da ciddi politik çalışmalar yürütmektedirler.

Özellikle tek adam diktatörlüğü yolunda faşizmi tek elden merkezileştirme ve anayasal güvence altına alma politik eksenli örülen referandum süreci bu ilgi ve önemi daha da artırmaktadır. Bu düzlemde hareket eden Avrupa’da faaliyet yürüten onlarca devrimci, demokratik, ilerici ve yurtsever kurum bir araya gelerek Avrupa Hayır Platformu oluşturdular.

Bir süre önce kuruluşunu kamuoyuna deklere eden ve hızlı bir şekilde Avrupa genelinde çalışmalarına hız veren platformun içinde birçok demokratik kurumun yanı sıra, ADHK,  ATİK,  AvEG-Kon, KCDK-E, Savaşa ve Diktatörlüğe karşı Avrupa Barış Forumu gibi Avrupa’da politik olarak etkili olan devrimci demokratik kurumlar da bulunmaktadır. Platform merkezi olarak referandum sürecinde kullanılacak olan afiş, bildiri vb. materyaller hazırlayarak neden hayır dediğini kitlelere ulaştırıyor. Ayrıca sosyal medya olanakları da etkin biçimde kullanılarak çalışmalar yürütülmektedir.

Avrupa Hayır Platformu referandum süreci boyunca bir kampanya programı hazırlayarak Avrupa genelinde etkin bir siyasal çalışma yürütmeyi hedeflemektedir. Bu kampanya içerisinde halk toplantılarında, panellere oradan da merkezi ve bölgesel etkinlik ve yürüyüşlere kadar oldukça geniş bir çalışma programı yer almaktadır. Belirlenen kampanya kapsamında 4-5 Mart tarihlerinde Avrupa’nın onlarca değişik yerinde halk toplantıları gerçekleştirildi. Köln, Berlin, Paris, Viyana, Frankfurt, Hollanda, İsviçre, İsveç vb. merkezler başta olmak üzere onlarca yerde kitlesel ve coşkulu halk toplantıları düzenlendi. Düzenlenen halk toplantılarına platform bileşenlerinin yanı sıra Avrupa’da bulunan HDP milletvekilleri ve görevlerinden ihraç edilen akademisyenler de katılım sağladılar. Başkanlık sistemi muhtevalı referandum sürecine dair tartışmaların yanı sıra aynı konu ile ilişkisi bağlamında ülke, bölge ve dünyada ki genel durum ve görevlerimiz noktasında da tartışmalar ve sunumlar yapıldı.

Avrupa hayır Platformu belirlemiş olduğu çalışma programı doğrultusunda önümüzdeki günlerde referandum çalışmalarına hız verecektir. Bu kapsamda Mart ayının ortalarında Avrupa’nın onlarca yerinde kitlesel yürüyüşler ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ayrıca yine bir araya gelen Kadın örgütleri de Avrupa’da merkezi bir platform oluşturmuş durumdadır. Oluşturulan kadın platformunun içinde ADKH, Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Avrupa Yeni Kadın, SKB gibi kadın örgütleri yer almaktadır.