Avrupa’da Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs çoşkuyla kutlandı

Enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Avrupa’nın bir çok alanında Koronavirüs salgınına rağmen çoşkuyla kutlandı

İSVİÇRE’DE 1 MAYIS’A POLİS ABLUKASI

Avrupa (02-05-2020) Dünya çapında geniş toplumsal kesimleri etkileyen ve yüzbinlerce   insanın ölümüne neden olan Coronavirus’e karşı alınan tedbirler bu yıl 1 Mayıs işçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma gününü kitlesel olarak meydanlarda kutlanmasının önünde ciddi bir engel olarak durmaktaydı. Burjuva iktidarlar ve gerici egemenlerin “tedbir ve uyarı” adı altında bir çok meselede amacı aşan ve iktidarlarının sürdürülebilirliği için fırsata   çevirdikleri yaklaşımlarından öte, sendikalar- devrimci demokratik güçler- sivil toplum kuruluşları vb. gibi tüm toplumsal örgütlü   dinamikler bu sürecin hassasiyetleri ile sorunu ele almış ve 1 Mayıs’ı Koronavirus karşı alınması   gereken tedbirler perspektifi ile ele almıştır.

Bu anlayışla İsviçre de bulunan bir çok ilerici- devrimci- demokrasi güçleri, 1 Mayıs’ı kutlama ve işçi sınıfının   , ezilenlerin, göçmenlerin, mültecilerin, kadınların başta olmak üzere tüm ezilen -sömürülen toplumsal güçlerin taleplerini haykırmak İçin   ortak bir karar almıştı. Alınan bu ortak karar gereği çok sınırlı sayıda   ve izolasyon mesafesi korunarak 1 Mayıs ve toplumsal taleplerin pankartları-dövizleri taşınarak basın açıklaması   gerçekleştirme biçiminde   hareket eden güçlere, İsviçre  polisi yer yer şiddet kullanarak müdahale etmektedir.

Coronavirüse karşı önlemler adı altında çok sert tedbirlere başvuran İsviçre polisi,   çok sınırlı   sayıdaki katılımcıları   kuşatmış ve belirli kesimi göz altına alınarak   para cezası kesilerek bırakıldılar. Son derece tahammülsüz bir biçimde katılımcılara   saldırmak ve kuşatıp göz altılar şiddet gerçekleştirmek burjuva iktidarların yaşanan corona süreçlerinin ardından toplumsal muhalefete karşı gerici tutumlarını adeta ortaya kaymaktadır. İDHF nin bileşeni oldugu 1 Mayıs’ı toplumun genel sağlığı dikkate alarak uygun biçimde kutlamaya çalışan   devrimci demokrat kurumlara isviçre polisinin bu müdahalesini kınıyoruz   ve tüm   kuşatmalara karşı 1 Mayıs’ın direngen-dayanışmacı   ruhu ile duracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz…

1 MAYIS ENGELLENEMEZ!

YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE   VE DAYANIŞMA   GÜNÜ   1 MAYIS!

AVUSTURYA VİYANA, LİNZ VE INNSBRUCK’DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI!

Dünya ișçi  sınıfı ve emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 MAYIS, Avusturya’nın Viyana, Linz ve Innsbruck kentinde tüm demokratik kitle örgütlerinin sendikalar ve  Avusturyalı kurumların ve alevi derneklerinin ortak katılımıyla coşkulu bir biçimde kutlandı.

Bu yılki 1 Mayıs  kutlamaları Korona yasağı kapsamında engellenmek istenmiş  yürüyüşler Devrimci 1 mayıs komiteleri ve sendikaların ortak çabası sonucu yürüyüş alanında sosyal mesafe ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak yapıldı.

Avusturya’da yürüyüşler esnasında kurumlar adına yapılan konuşmalarda Küresel çapta yaşanan covid-19 nedeniyle dünyada bir sağlık krizi yaşandığını. Dünyada ikiyüzbin üzerinde insanın yaşamını yitirmesinin sebebi, hastane sayısının azlığı, solunum yolu cihazları ve yoğun bakım ünitelerinin yokluğunu kapitalist sistemin uyguladığı neoliberal politikalarından kaynaklandığının altı çizildi. Konuşmalarda devamla Sağlık krizinin sebebinin koronavirüs olmadığı , kapitalizmin kâr hırsı olduğu tüm çıplaklığıyla görüldüğünü, Sağlığa, eğitime, doğaya, insana değil savaş için silaha, sermayedarlara bütçe ayrılmasının dolaysız nedeni olduğunun altı çizildi. Emperyalistlerin Mülteci politikarı,Ekonomik kriz, Emperyalist işgaller,savaşlarla ilgili politikaları teşhir edilerek, yürüyüşlerde  kadın katliamları ve mültecilerin yaşadığı sorunları teşhir eden görsel dövizler de  taşındı. 1 Mayıs komitesi yürüyüşe katılan tüm kitleye teşekkür edilerek  1 Mayıs marşı ile sonlandırıldı.

FRANKFURT’TA 1 MAYIS KUTLANDI

Frankfur’ta bu yıl 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi,  yaşanan  Korona  pandomisi  süreci içerisinde  özgün  biçimlerde yapıldı. Sendikaların haftalar öncesinde 1 Mayıs kutlamalarını yapmayacaklarına dair açıklamalar yapmasından sonra Frankfurt ve çevresindeki çeşitli demokratik ve devrimci  kitle örgütleri  geniş ve kitlesel olmasa bile,  sokaklarda uluslar arası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü 1 Mayısı önlemler alarak çeşitli biçimlerde alanlarda kutlanabileceğini ve  işbirlikçi sarı sendikaların  sınıf işbirlikçi tavrına rağmen sokakların boş bırakılamayacağını kararlaştırıp  çeşitli alanlarda ve biçimlerde  1 Mayıs kutlama için girişimde bulunuldu. Bu girişimler sonucunda çeşitli platformlar ve örgütlenmeler 4 ayrı yerlerde 1 Mayıs kutlamasını sokaklara taşıdı.  ADHF’ninde  içinde olduğu Frankfurt İnternationalisches  Büdnis  platformu araba korteji ve 50 kişilik miting  yaparak sokaklarda 1 Mayısı özüne uygun kutladı. Saat 12.00 da Sindlingen’de arabaların toplanacağı park alanında bir araya gelen çok sayıda arabalara, herkesin kendi bayrak ve  sloganlarını asmasından sonra harereket eden kortej üç saate aşkın  belirlenen yol  ve sokak istikametlerinde  konuşmalar ve işçi ve emekçilerin direniş marşlarını çalarak  kortej şeklinde dolaştı.  Daha sonra yine planlandığı gibi miting alanına gelinerek burada miting düzenlendi. Miting alanında kurumlar adına hem ortak açıklama hem de tek tek kurumların konuşmalarının yanı sıra Grup yorum’la dayanışma amacıyla Grup yorum gönüllüleri  müzik dinletisi  yaparak Grup yorumla dayanışmada ses olundu. Miting daha sonra Yeni Kadının sunduğu müzik dinletisinden sonra son buldu.

STUTTGART

Stuttgart ta 1 mayıs avrupa devrimci güçbirliği sendikalardan ayrı saat 16 da şehir merkezinde yapıldı. Kitlenin toplanmasının ardından devrim ve demokrasi yolunda yitirdiklerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Daha sonra   devrimci güç birliği adına ortak bildiri okundu. Bildiride emperyalist kapitalist sistemin dünya halklarını sömürmeye öldürmeye katletmeye devam ettiğine, daha iyi bir dünya için eşit bir yaşam için tek çarenin sosyalizm olduğu vurgusu yapıldı.

Daha sonra kurumlar adına konuşmalar yapıldı.   sıksık sloganlar atıldı. İşçi sınıfının talepleri dile getirildi. Konuşmalar arasında türkçe kürtçe almanca ve iran li bir grup müzikler çalıp marşlar söyledi.

Coşkulu bir mayıs sloganlarla olaysız bir şekildr son buldu.

SİGEN

İşçi sınıfının bırlık mucadele dayanışma gunu olan 1 mayıs ADHK’nında içinde olduğu 1 mayıs komitesinin aldığı karala sol sosyalist guruplarla her yıl olduğu gibi olmasada virüs salgınında dolayı sınırlı bır katılımla 1 mayısın anlamı ve önemini anlatan afış ve bayraklarla ADHK olarak mitingte yer aldık. Miting yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla sonlandırıldı.