Avrupa’da “Tecrite Karşı Yaşamı Savunalım Platformu” kuruldu

21 Şubat’da Almanya’nın Dortmund kentinde, kitle örgütleri, partiler, aydın, siyasetçi ve huhukçular, tecridin kaldırılması ve açlık grevindeki eylemcilerle dayanışmayı yükseltmek için, Tecrite Karşı Yaşamı Savunalım Platformunu kurdular ADHK ve ADKH’de bu platform içinde yer almaktadır.

Tecrite Karşı Yaşamı Savunalım Platformunun Açıklaması;

Tecrite Karşı Yaşamı Savunalım!

Leyla Güven ve Arkadaşlarının Açlık Grevi Direnişlerini Sahiplenelim!

Faşist AKP-MHP ittifakının temsilciliğini yaptığı Türk devleti, halklara savaşı, yoksulluğu, köleliği dayatarak, her türlü baskı, yasak terörü uygulamaktadır. Kadın cinayetleri, işçi katliamları, akademisyenlerin savaşa hayır dediği için işten atılmaları, halkların iradesini yok sayan seçilmişlerin zindanlara atılması, belediyelere kayyumların atanması, gençliği köleleştirme ve zindanlara doldurmasıyla âdeta ülkeyi açık bir hapishaneye çevirmiş durumdadır. Rojava devrimi ve kazanımlarını yok etmek ve tüm toplumu sindirmek, teslim almak için saldırılarını artırmaktadır. Cizre, Silopi, Sur, Lice, Nusaybin, İdil, Yüksekova, Varto, Sason’da şehirleri insanlarla birlikte yerle bir eden, insanları bodrumlarda diri diri yakan bu faşist sistem, ardından Efrin işgaliyle Rojava devrimini yok etmeye yöneldi.

Yaşadığı ekonomik-siyasal krizi çözemeyen Türk devleti, Kürt halkına karşı başlattığı savaşı sürdürebilmek, içinde olduğu çıkmaz ve çöküntüyü perdelemek için ırkçı -şovenizmi körüklemektedir.

Bu saldırılara karşı toplumsal mücadele de gelişmektedir. Bunun bir parçası olarak; Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik 1999’da düzenlenen uluslararası komplo ve ardından 2015’ten bu yana uygulanan ağır tecrit karşısında HDP Hakkâri milletvekili Leyla Güvenin başlattığı, ardından Hewlêr, hapishaneler, Strasburg, Galler, Kanada, Hollanda, Almanya (Duisburg, Nürnberg ve Kassel), Avusturya ve İsviçre’de başlayan süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri dünyanın dört bir yanına yayılmaktadır.

Leyla Güven’in 7 Kasım 2018 tarihinde başlattığı süresiz açlık grevi 100. günleri geride bırakırken, Nasır Yağız’ın 21 Kasım 2018 tarihinde başlattığı açlık grevi 100. gününe yaklaşmaktadır. Keza hapishanelerde yüzlerce tutsağın, Strasburg’da KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç’un da aralarında olduğu Kürt siyasetçilerin 17 Aralık 2018 tarihinde başlattıkları açlık grevi de 70’li günlere girmektedir.

Avrupa’daki demokratik kurum ve kişiler bugüne kadar çeşitli eylemliklerle tecrite karşı bu haklı direnişi sahiplendiler. Ancak gelinen aşamada bu sahiplenme yetersiz kalmaktadır. Direnişin Avrupa’daki toplumsal muhalefetin desteğini alması, taleplerin kabul edilmesi için birleşik mücadeleyi geliştirmek temel hedefimizdir.

Bu hedef doğrultusunda 21 Şubat’ta Almanya’nın Dortmund kentinde bir araya gelen Türkiye ve Kürdistanlı demokratik kurum ve inisiyatifler, sürgündeki siyasetçiler, akademisyenler, hukukçular, Asuri-Süryani, Ermeni ve Laz haklarından temsilciler, Aleviler, kadın ve gençlik hareketleri olarak ‘’Avrupa Tecrite Karşı Yaşam Platformu’’nu kurmuş bulunuyoruz.

Platform olarak herkesi güçlü bir şekilde bu sürece katılmaya, faşizme karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Tecridin kırılması, faşizmin yıkılması şiarıyla faşizme karşı mücadeleyi yükseltmek temel görevimiz olduğunun bilinciyle gücümüzü seferber etmeliyiz. Faşizme ve tecrite karşı olan her kurum ve kişiyi, Leyla Güven ve arkadaşlarını yaşatmak için platformumuza katılmaya davet ediyoruz.

Platformumuz kendi içinde işbölümü gerçekleştirerek bir eylem planı çıkarmıştır. Somut olarak 2 Mart’ta Köln’de Almanya merkezli bir yürüyüş ve miting, yine Mart ayı içerisinde Avrupa’nın birçok merkezinde çadır eylemleri, Berlin’de 14-15 Mart’ta bin kişiyle 24 saat kesintisiz sürecek bir protesto eylemi düzenleyecektir. Ayrıca diplomasi, hukuk ve basın komisyonumuz uluslararası tanınmış şahsiyetlerle, kurumlarla, medya kuruluşlarıyla, siyaset çevreleriyle, parlamentolarla görüşmeler gerçekleştirerek, ölümler yaşanmadan tecrite son verilmesi için girişimlerde bulunmaları istenecektir.

Tecriti kıralım, faşizmi yıkalım!

Leyla Güven ve arkadaşlarını yaşatalım!

Avrupa Tecrite Karşı Yaşam Platformu

22.02.2019

Platformu oluşturan kişi ve kurumlar:

KCDK-E

NAV-DEM

ATİK

SYKP

AABF

AvEG-KON

SKB

YOUNG STRUGGLE

ADHK

ADKH

ADEF

PARTİZAN

YEŞİL SOL

HDP

HDK ALMANYA

TJK-E

ANATOLYA NAVİN

KÜRECİK İNİSİYATİFİ

DEVRİMCİ PARTİ

MARAŞ GİRİŞİMİ

FEDA

KURD AKAD

KARAKOÇAN İNİSİYATİFİ

DERSİMİ YENİDEN İNŞA PLATFORMU

LAZ İNİSİYATİFİ

ASURİ-SÜRYANİ

HDP MİLLETVEKİLLERİ

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ

NURSEL AYDOĞAN

BESİME KONCA

HASİP KAPLAN

AHMET YILDIRIM

HAYKO BAĞDAT

NAZAN ÜSTUNDAĞ

ÇETİN GÜRER

DTK-HATİP DİCLE