Avrupa’daki kadın kurumlarından HDP’ye destek açıklaması

Avrupa’da faaliyet yürüten Kürtistan ve Türkiyeli kadın kuruluşları yaptıkları açıklama ile 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini duyurdu

Köln (10-05-2018) Avrupa’da faaliyet yürüten Kürdistan ve Türkiyeli kadın örgütleri, Köln kentinde yaptıkları basın açıklamasıyla 24 Haziran seçimlerinde HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini duyurdu.

Aralarında Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E),Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)-Avrupa, Yeni Kadın, Yaşanacak Dünya, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH ), SYKB Avrupa Kadın Meclisi’nin de olduğu 38 kadın kuruluşu bir araya geldi. Kadın örgütleri, HDP ile dayanışma içerisinde olacaklarını duyurdu. 38 kadın kuruluşun hazırladığı ortak açıklamayı Yaşanacak Dünya temsilcisi Çiğdem Devran okudu.

“KADINLAR ATAERKİN GİDİŞATINA DUR DİYECEKTİR”

Açıklamada, kadınların faşizm gidişata dur demek için mücadele ettiği belirtilerek, şunlar ifade edildi: “Halkların ortak mücadele ve özgürlükteki ısrarı karşısında her geçen gün daha güçsüz bir duruma düşen diktatörlükler, tekçi milliyetçi yapılar kaybetmekten kurtulamamaktalar. Bu rejimlere karşı en yüksek ses bugün cesaret ve ısrarla kadınlardan yükselmekte, kadınlar ataerkin bu gidişatına ‘DUR!’ demekte. Bu durum aynı zamanda kadınlar ve ezilen halklar için yeni bir yaşam seçeneğini ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gelişmelerin etkileri siyasal ve toplumsal olarak en çok Türkiye’de hissetmekte. Erdoğan-AKP iktidarı bölge gücü olma hevesiyle savaş blokunu güçlendirmekte, savaşı yaygınlaştırmaktadır. Bu politikalar üzerinden iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır.”

“ERDOĞAN-AKP, FAŞİZMDE YENİ BOYUT KAZANMIŞTIR”

Kadın kuruluşlarının ortak açıklamasında Türkiye’de muhalefetin baskı altında olduğu vurgulanarak, şunlara dikkat çekildi: “Demokratik bir anayasanın yazılması için yapılan çalışmalara ve Kürt sorununa barışçıl çözüm arayışlarına son veren Erdoğan-AKP iktidarı, OHAL rejimi ve KHK’lar ile faşizmin kurumsallaşma sürecine yeni bir boyut kazandırmıştır. Erdoğan-Bahçeli ortaklığıyla oluşan savaş ittifakı, Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik ve özgürlük taleplerine saldırarak bu sürece hız vermiştir. Bugün Türkiye’de faşizm hızla kurumsallaşmaktadır. Her türlü karar “tek adam” yani bir diktatör tarafından verilmektedir. Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış, meclis işlevsiz hale gelmiş, hukuk rafa kaldırılmıştır. Evrensel insan hakları ve özgürlüklerin esamesi okunmamaktadır. Ülke, OHAL ve KHK’ler ile yönetilmektedir. Demokratik muhalefet ve siyaset ciddi bir baskı ve tehdit altındadır. Her farklı sesin sonu cezaevi olmakta, kadınların özgürlük mücadeleleri zor ve şiddetle engellenmeye çalışılmakta, kadına dönük şiddette ve kadın cinayetlerinde her yıl ciddi bir artış yaşanmakta. İnsanların yaşam tarzlarına müdahale edilmekte, basın özgürlüğü hiçe sayılmakta, emekçilerin haklarının gasp edilmesinde sınır tanımamakta. Kürt halkına yönelik soykırım politikaları, farklı inançların ötekileştirilmesi ve etnik gruplara dönük anti-demokratik uygulamalarda en üst boyuta ulaşılmıştır.”

‘BİZ KADINLAR BİRLİKTE KAZANIRIZ’

“Bütün bu gelişmeler göstermektedir ki Türkiye’de siyasal ve toplumsal alanda demokratikleşme birlikte mücadeleden geçmektedir” vurgusunda buluna kadın kurumları, “Bu faşizan rejime karşı siyasal ve toplumsal mücadele yelpazesini genişletip güçlendirmek başta biz kadınların görevidir. Faşizmin en temel hedefi; direniş ruhunu, özgürlüğe inancı ve kazanma umudunu yok etmektir. Bunu yaparken de hedef aldığı ilk toplumsal kesim kadınlardır. Çünkü direniş kadınla büyür, özgürlük kadın ile sağlanır ve zafer kadınların gülüşlerindedir. Bu yüzden biz; ‘Kadınlar birlikte kazanır’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

37 KADIN KURULUŞUNUN TALEPLERİ…

HDP ve Selahattin Demirtaş’a desteklerini ilan eden kadın kuruluşlarının neden HDP’nin desteklenmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

*Kadınların her alanda (evde, sokakta, kamusal alanlarda, politik ve örgütsel alanlarda, çalışma yaşamı ve yönetim mekanizmalarında) eşit temsiliyet temelinde katılımı için

*Erkek egemen sisteme, politika ve uygulamalara, kadına yönelik şiddetin bütün biçimlerine karşı mücadele için, kadın cinayetlerinin sonlanması, can güvenliğinin sağlanması için

*Kadınların çalışma yaşamında kadınlara yönelik engellerin kaldırılması, eşitsizliklerin aşılması, ev içi emeğinin görünür kılınması, ev emekçisi kadınların sosyal haklarını kazanması için

*Tek tipçi dayatmalara karşı çoğulcu, farklılıkların eşit beraberliğine dayalı toplumsal bir yaşam için,

*Toplumsal adaleti herkes için hedefleyen ortak demokratik bir yaşam için,

*Siyasal katılım eşitsizliğini her düzeyde ortadan kaldırmayı hedefleyen katılımcı ve çoğulcu demokrasi ile her türlü etnik, dinsel ve cinsel tüm kimliklerin tanınmasını içeren demokratik bir yaşam için,

*Yoksulluk, gelir eşitsizliği, işsizlik, bölgesel eşitsizlik ve her türlü sömürüyü ortadan kaldırmak için,

*Anayasal yurttaşlığa dayanan demokratik, eşitlikçi, sosyal, kadın özgürlükçü, laik, ekolojist, çoğulcu bir anayasa için,

*Farklı kültürlerin, kimliklerin, anadillerin ve inançların üzerindeki baskıların kaldırılması, halklara ve inançlara eşit yurttaşlık hakkı ve özgürlüğün tanınması temelinde anayasal güvence altına alındığı bir toplumsal sözleşme için

*Demokrasi ve Emek Blokunda mücadeleyi büyütelim! Özgürlük için, eşitlik için, gelecek için, tüm kazanımlarımız ve kazanacaklarımız için HDP’de buluşalım!

AÇIKLAMAYA İMZA ATAN KURUMLAR

1- Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E)

2- Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)-Avrupa

3- Yeni Kadın

4- Yaşanacak Dünya

5- Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH )

6- SYKB Avrupa Kadın Meclisi

7- Demokratik Alevi Federasyonu Kadın Bileşeni

8- Ezidi Kadın Hareketi

9- Kürdistan İslami Hareketi Kadın İnisiyatifi

10- İç Anadolu Kürtleri Kadın Bileşeni

11- Ceni Kadın Barış Bürosu

12- Uluslararası Kürt Kadın Hareketi Temsilciliği

13- Almanya Kürt Kadın Birlliği (YJK-E)

14- İsviçre Kürt Kadın Birliği

15- Fransa Kürt Kadın Hareketi

16- İsveç SARA Kadın Birliği

17- Kopenhag Seve Kadın Meclisi

18- Brüksel Beritan Kadın Meclisi

19- Liege Ronahi Kadın Meclisi

20- Anvers Slava Kadın Meclisi

21- Den Haag Ronahi Kadın Meclisi

22- Amsterdam Rojbin Kadın Komünü

23- Arnhem Fatos Sağlamgöz Kadın Meclisi

24- Danimarka Kürt Kadın Derneği

25- Norveç Kadın İnisiyatifi

26- Finlandiya Kadın İnisiyatifi

27- Londra Roj Kadın Meclisi

28- Viyana Avesta Kadın Derneği

29- Yunanistan Kürt Kadın İnisiyatifi

30- Kıbrıs Kürt Kadın İnisiyatifi

31- Sydney ve Melbron Kürt Kadın İnisiyatifi

32- Toronto Kürt Kadın Derneği

33- Maraş Girişimi Kadın İnisiyatifi

34- Alxas-Kistik Kom Kadın Komisyonu (Londra)

35- Kaşanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Komisyonu (Londra)

36- Kırkısrak Dayanışma Merkezi’den Kadınlar (Londra)

37- Paz-DER’li Kadınlar

38-NAV-DEM

ANF