Avusturya`da genel seçimler ve tavrımız

Avusturya (18.09.2013) 29 Eylül Pazar günü Avusturya`da genel seçimler yapılacaktır. Avusturya`da genel seçimlere katılan tüm partiler, seçimlere ilişkin programlarını kendi politikaları etrafında belirleyip kamoyu ile paylaştılar. Tüm sermaye partileri ve sözcülerinin birleştiği ortak nokta, tekelci burjuvaziye hizmet etmede kusur etmemek. Halkı daha çok seçim dönemlerinde hatırlayan burjuva partileri, seçim dönemlerinde halkın karşısına çıkarak kendi partilerine oy verilmesi için cağrılar yapmaktalar. Ekran karşısına çıkarak diğer partilerin sözcüleriyle yaptıkları tartışmalarda, sahte söylemlerini tekrarlayıp durmaktalar. Danışıklı döğüs ekseninde sürdürülen tartışmalarda, halka ceşitli vaatlerde bulunan burjuva politikacılar ve partileri, boğazlarına kadar pisliğe batmış durumdalar. Rüşvet, vergi kaçırma,zimmete para geçirme, eyalet bütçelerinin bir bölümünü borsalarda buharlaştırma, sahte evrak düzenleme gibi sahteliklerle burjuva politikalarına uygunluk arz eden biçimiyle süreci devam ettirmekteler. 2007-2008 ekonomik kriz döneminde, SPÖ-ÖVP koalisyon hükümeti sosyal ödeneklerde önemli kesintilere giderek, 100 Milyar € üzerinde bir parayı bankalara açıkca hibe ettiler. Ekonomik krizin faturasını emekçilere keserek, tekellere kolaylık sağlamış oldular.

Avusturya`da önemli sorunlardan birtanesi de issizlik. Yapılan resmi açıklamalara göre, işsizlik oranı %7 olarak açıklanıyor. 360.000  işsizin olduğu ve bununla birlikte yaklaşık 40.000 kişi ise, meslek kursları ve dil kursları yapmakta. Genel Seçimlerde bütün partilerin seçim propagandasında, işsizlik ve işsizliğe karşı mücadele birinci sırayı almakta. Gelişen ırkçılık karşısında ise suskunluklarını korumaktadırlar. Irkçılığa karşı mücadele ise, yanlızca göçmenlerin sorunuymuş gibi algılanmakta. Seçimlere katılan partilerin genel olarak politikalari ise asağıdaki gibidir.

SPÖ sözde işsizliğe karşı mücadele ederek, kalıcı iş imkani yaratacağız politikalariyla işcilere seslenmekte ve oy istemektedir. ÖVP`nin gündeme getirdiği iş saatlerinin uzatılmasına sözde karşı çıkarak, 8 saatlik iş gününü savunmakta.SPÖ koalisyon ortağı olan ÖVP ile danışıklı döğüs içinde seçime gitmekte. Büyük bir olasıkla da bu seçimden sonra da SPÖ, ÖVP koalisyon hükümeti yeniden gündeme gelecektir.

ÖVP ise, doğrudan sermayenin istemleri üzerinden cağrılar yaparak , ulusal güvenlik politikalarında daha  sert önlemlerin alımmasını istemektedir.Sözde reform önerileri ile tekelci burjuvaziye sınırsız bir alan açmak istemekte.

FPÖ,BZÖ gibi ırkçı faşist partiler ise, seçim propagandalarını daha çok yabancı göcmen düşmanlığı üzerinden sürdürmekteler. Ekonomik krizin ve işsizliğin sorumlusu olarak göçmenleri göstererek, yerli halkla göçmenler arasına kalın duvarlar örmek istemekteler. Bu partiler aynı zamanda pahalılık, vergi düşürümü gibi konularda, gerçek Avusturyalıların geleceğine sahip çıkma yönünde yalan yanlış çarpıtılmış bilgilerle, popülist argümanlarla halka giderek ırkçılık zehirini aşılamaktalar.

Yeşiller Partisi ise, doğal yaşam`ın korunması, pahalılıkla mücadele, eğitime daha fazla bütçe , yabancılar ve ilticacılar yasasının iyileştirilmesi ve daha bir dizi sosyal politikaları da içeren bir programla seçime gitmekteler .

MAGNA tekelinin sahibi olan Stronach ( TEAM STRONACH ), uzun yıllar Kanada`da yaşadıktan sonra Avusturya`ya dönerek, politik bir grup oluşumuna gitmiştir.Parlemento içerisinde BZÖ ve FPÖ milletvekillerinin onayi ile resmen grup olarak tanınmıştır. Sermayeyi doğrudan temsil eden Stronach, Teknokratlardan oluşan bir hükümet düşündüklerini ima ederek ekonomiye doğrudan müdahale etmek istemektedir.Eyalet seçimlerinde elde ettiği kazanımlari genel secimlere yansitmak isteyen Stronach ekibi, hevesli görünmektedir.

KPÖ ise Eyalet seçimlerinde Graz kentinde elde ettiği seçim üstünlügünden yararlanarak, genel seçimlere gitmekte. Ideolojik olarak tam bir cöküş yaşayan KPÖ, işsizlik , pahalılık, eğitime daha fazla bütçe ve eğitimin metalaştırılmasına karşı çıkarak  seçim propagandasını yapmaktadır.

Tüm bu gelişmeler içerisinde biz ADHF olarak, sosyal yıkım politikalarına , yabancı göçmen düşmanlığına, sosyal hak gasplarına, işsizliğe, ırkçılığa, eğitimin metalaştırılmasına, üniversite harçlarına, kadınların ve gençliğin sorunlarına çözüm perspektifi olan demokrat ,ilerici , aydın milletvekili adayların desteklenmesini doğru görmekteyiz. Başta göçmenlerin seçme ve seçilme hakkı olmak üzere, farklı ulus , milliyet , inanç ve kültürlerden halkların kardesçe bir arada yaşama , dil, din, ırk ,renk cins ve inanç ayrımı yapmadan özgürce bir arada yasamak talebimizdir. ADHF olarak cağrımız, gerek  doğrudan  destekliyebileceğimiz parti  ve  gerekse  devrimci- demokrat  bağımsız  aday  veya  guruplar  olmadığından, genel taleplerimizle örtüşen ve bu konuda calışma yürüten demokrat milletvekili adaylarının desteklenmesi  şeklindedir. Bunun, bir  anlamda  milletvekili  adaylarının  adaylıklarını  koydukları  parti  veya  partileri de  destekleme  anlamına  geldiğinin  farkındayız. Ancak  içinde  bulunduğumuz  bu  şartlar  altında  başka  bir  tavır  geliştirmenin  mümkün  olmadığı da  bir  gerçek. Bu  yüzden  her  Eyaletteki  demokrat  adayları  desteklemek  en  doğru  tavır  olacaktır.

Avusturya  Demokratik  Haklar  Federasyonu  (ADHF)

Föderation für Demokratische Rechte in Österreich (ADHF)

Eylül 2013