Banu Büyükavcı’nın sınır dışı edilme girişimi, Zürih’te protesto edildi!

Münih TKP/ML davası tutsaklarından Dr. Banu Büyükavcı’ya yönelik Nürnberg Yabancılar dairesinin sınır dışı etme girişimlerine karşı, AGEB ve bileşenleri İTİF, Mor Kızıl Kolektif ve PGİ/MLM’ nin  örgütlediği basın açıklamasıyla protesto edildi. Almanya’nın uluslararası sözleşmeleri ve kendi yasalarını çiğnediğini ve bu tavrını uzun yıllardır sürdürdüğünü, devrimcilerin ve komünistlerin bu ve benzeri yöntemler ile yıldırılamayacağının vurgulandığı açıklamaya İDHF de katılarak ve kendi mesajını okuyarak destek verdi. “Değerli dostlar,

Sosyal devlet, insan hak ve hürriyetinin güvencesi, medeniyet paradigması itibariyle tamamen demagojik bir safsatadan öte olmayan, gerçekte ise kültürel yozlaşmayı esas alan, her türden baskıyı amaç edinen, barbarlığı besleyen bir zeminde yürüyen Avrupa devletleri ve özelde Almanya gittikçe sadırlarını boyutlandırmışlardır.

Her bir gelişmenin arka planında ekonomik, siyasal ve askeri çıkarlar esasına göre hareket edildiği gerçekliği bu saldırılardan da görüle bilinir, görülmektedir. Bu anlamıyla uluslararası anlaşmaları olan imzalarını yok sayarak Dr. Banu ve yoldaşlarını sınır dışı etmeye çalışmaktadır.

51 Cenevre anlaşmasında “can güvenliği tehdit altında olanın can güvenliğini sağlamak”la imzacı devletlerin beyan ettiği anlaşmanın 3 maddesi bu şekildedir. Buna rağmen kişinin can güvenliğini almadıkları gibi sınır dışı edilmek istenmektedirler.

İşte siyasal yönelimin rotası bu kadar açık ve net olan Almanya’nın, insan haklarına saygı duyduğunu iddia etmesi kadar gülünç bir durum yoktur.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: can güvenliğini tehdit eden bu saldırılarınız bizi yıldırmaz. Bizleri düşüncelerimizden vaz geçiremez. Tersine dersimizi daha iyi çalışmamıza yarayacaktır.

Dr. Banu ve Yoldaşlarının can güvenliğinin tehdit altında olmasının sorumlusu Almanya devletidir. Kınıyoruz. ”

Avrupa ve dünya çapında geliştirilen gerici, ırkçı, faşist uygulamalar ve yasalara karşı, daha kararlıca mücadele edilmesi gereği vurgulanarak, sloganlarla eylemi sonlandırdı.

Dr. Banu Büyükavcı Yalnız Değildir!

Yaşasın Devrimci Dayanışma!