Basel’de TTE paneli

İsviçre’nin Basel kentinde tek tip elbise dayatmasına ilişkin panel düzenlendi

Basel (26-02-2018) Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) İsviçre’nin Basel kentinde ‘Tek tip elbise’ paneli düzenlendi

Avrupa’nın çok sayıda kentinde yapılması planlanan panellerin Basel ayağına konuşmacı olarak Avukat Gülizar Tuncer, ESP temsilcisi Ziya Ulusoy ve ADHK temsilcisi katıldı.

Panel, hapishanede yaşamını yitiren tutsakların özgülünde devrim, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı.

Panelde ilk olarak konuşan Ziya Ulusoy, hapishanelerde tek tip elbise saldırısının nedenleri ve kapsamı üzerine siyasal bir değerlendirme yaptıktan sonra, Selimiye, Metris, Sağmalcılar, Diyarbakır başta olmak üzere, Türkiye Kuzey Kürdistan hapishanelerinde, tarihsel süreç boyunca gündeme gelen saldırılar ve bu saldırılara karşı devrimci tutsakların gerçekleştirdiği direnişleri anlattı.

İkinci olarak konuşan Gülizar Tuncer ise, tek tip elbise dayatmasının burjuva ceza hukuku içerisindeki yerinden bahsetti. Tuncer, bu tip saldırılarla, tutuklular şahsında hakim iktidarın toplum üzerinde baskıcı bir otorite olduğunun altını çizdi.

Son olarak konuşan ADHK temsilcisi ise, AKP/Erdoğan iktidarının niteliğini ve hakim sınıflar rejiminin yeniden yapılandırma projesi olan “tek adam” diktatörlüğünün altını çizdi. Temsilci, yeni dönemin siyasal-ideolojik paradigması ve toplumsal devrimci dinamiklere karşı geliştirilen saldırıların üzerinde durarak Efrin işgal girişimini örnek gösterdi. ADHK, temsilcisi son olarak bu tek tip elbise saldırısını değerlendirerek, bu süreçte alınması gereken tavrı ve önlemleri ifade etti.

Panel dinleyicilerin katılımı ve soru-cevap bölümüyle son buldu.