BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI!

zindan zaferİSVİÇRE (15-02-2014) POLİTİK TUTSAKLAR YALNIZ DEĞİLDİR, ONLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE EDELİM!

Bugün dünyanın birçok ülkesinde ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi sonucunda on binlerce siyasi tutuklu hapishanelerde yatmaktadır.  Siyasi tutsaklar dünyanın her yerinde en kötü koşullarda tutulmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’da F-TİPİ hapishaneler, Hindistan, Meksika, İran, İsrail, Brezilya, Peru, Afganistan, İspanya, İtalya, Almanya tecrit ve izolasyon uygulaması sonucunda on binlerce devrimci tutsak ölüme terk edilmiş durumdadır.

Bugün sadece Türkiye’de 544 devrimci ve yurtsever tutsak; kanser, iç hastalıklar, yaralamalar nedeniyle ölüme terk edilmiştir. Bunlardan sadece162 devrimci tutsak ölüm sınırdadır ve acil serbest bırakılmalıdır.

Faşist Türk Devleti inatla ve bilerek hasta tutsakları ölümlerinin son günlerinde dahi aileleriyle geçirmelerine izin vermemekte, hasta tutsakları tahliye etmemektedir.

Bu gerçek durum karşısında;  Türkiye, Hindistan, ABD,  Avrupa ve dünyanın diğer tüm cezaevlerinde esir tutulan devrimci tutsaklar ve savaş esirleriyle dayanışma içinde bulunmak, cezaevleri şartlarının düzeltilmesi, nihaiyi olarak tüm devrimci tutsakların ve savaş esirlerinin serbest bırakılması, hasta tutsakların hiçbir koşul öne sürülmeksizin tahliye edilmesi için, Uluslarası alanda bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.

Kampanyamızın bu ayağında Faşist TC Devletinin Zürih Konsolosluk önünde merkezi bir Basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Onurumuz olan devrimci tutsaklarımıza sahip çıkmak ve onların taleplerini haykırmak, kamuoyu yaratmak için;

Tüm devrimci, ilerici, yurtsever ve göçmen emekçileri yapacağımız Basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz.

20 ŞUBAT 2014    SAAT: 16.00

ZÜRİH TC. KONSOLOSLUK ÖNÜ

Örgütleyen  : ATİK-UPOTUDAK, ADHK, AÖTDK

Destekleyen: BİR-KAR, FEKAR, Siyaset Gazetesi, Proleter Devrimci Duruş/İsviçre