”Başka Bir Dünya Mümkündür” ısrarımızı durduramayacaksınız!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak, tüm halkımızı Almanya’nın Berlin şehrinde 13 Ocakta  LENİN -LİEBKNECHT-LUXEMBOURG  yürüyüşünde buluşmaya çağırıyoruz

ADKH (09-01-2019) Dünya halklarının birinci derecede tehdit eden emperyalist saldırganlık sömürdüğü ülkelerdeki vahşetini artırırken; kendi içinde de hak gasplarına devam ediyor. Burjuva demokrasisinin “Sosyal Devlet” maskesi tek tek düşüyor.

İşçi sınıfına bir lütuf gibi sunduğu sosyal haklar yeniden elinden alınmak isteniyor.

Değilmi ki bütün dünya halklarının gözleri önünde; erk-egemen sistemin sosyal devletleri;  içeride işçi sınıfının emekleri üzerinden yükselirken, dışarıda da sömürge ve yarı sömürge  ülkeleri parçalayarak, yeniden pazarlayarak halkların yaşamını talana çevirerek gerçekleşiyor.

İşte bu nedenle;  Paris Komünü ve Sosyalist Bloğun üzerinden yıllar geçsede, kapitalizm; yoksulluk ve savaşlar, ücretlerin düşüklüğü, yükselen vergiler ve her gün artan zamlarla hepimizin hayatını ekonomik ve sosyal imkansızlıklarla sınırlamakta ve yönetmektedir.  Buna ragmen eşit, adil ve özgür yaşamı temsil eden  sosyalizmin değeri ve asırlardır yok sayılan kadınların varolma mücadelesi her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır.

Kurumuş bozkırı tek bir kıvılcımın tutuşturması gibi;  zam ve vergi adı altındaki sömürüye karşı öğrencilerden emeklilere kadar “Sarı Yelekliler” hareketi birçok ülkede emperyalizme karşı direnişi sürdürüyor. Kadınlar, en az iki kat daha fazla maruz kaldıkları sömürü ve baskıya karşı hiç durmayan mücadeleleri bugün yükselen “Mor Dalga” hareketiyle toplumsal bir direnişi örgütlüyor. Insan olarak doğup kadın oldurarak emeği ve bedeni üzerindeki sömürünün, baskının, taciz ve tecavüz gibi her türden şiddete uğramaya karşı “Me To” diyerek hem isyan bayrağını çekip hemde yeni bir dünya yaratmanın mevzilerini oluşturmaktadırlar.

Emperyalist haydutların baskıları, sömürüleri ve savaşları varsa; ezilen halkların da başkaldırıları,  direnişleri ve isyanları vardır.

Tarih onların saldırılarını yazdığı kadar; isyan eden direnen halkların tarihini de yazmıştır.

Bu doğrultuda; yeniyi yaratma felsefesini, düşünmeyi ve üretmeyi bir yaşam  biçimine dönüştüren ve bunu devrimle pratikleştiren sosyalizmin sembolleri: LENİN -LİEBKNECHT-LUXEMBOURG  bugün bize daha büyük ve daha güçlü ışık tutmaktadır. Katledilişinin 100. yılında  Rosa’nın çağrısı yeniden Avrupa sokaklarında yankısını buluyor; “Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık!”

Bu coşku ve kararlılıkla; Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak, tüm halkımızı Almanya’nın Berlin şehrinde 13 Ocakta  LENİN -LİEBKNECHT-LUXEMBOURG  yürüyüşünde buluşmaya çağırıyoruz

—KAHROLSUN EMPERYALIZM, YAŞASIN HALKLARIN KARDESLİĞİ! !!

—YAŞASIN ENTERNASYONALIZM!

—YAŞASIN SOSYALİZM!

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)