Başka bir dünyanın mümkün ve ellerimizde olduğunu haykırmak için; 10 Ocak’ta Berlin’e!

berlinAlmanya (08-01-2016) Başka bir dünyanın mümkün olduğunun bilinciyle donanıp yaşamı yaşanılır kılmak için mücadeleleriyle tarihe adlarını yazdıran Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Vladimir I. Lenin mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor
Emperyalist – Kapitalist Dünya sisteminin, varlığını devam ettirmek için dünya ezilen halklarına yaşamın her alanında saldırılarını arttırdığı bir süreçten geçiyoruz.
Yaşamın her alanında yaratanlar ve üretenler bizlerken, bir avuç kan emici zorba bizi emeğimiz üzerinden sömürmekte ve buna boyun eğmemiz istenmektedir. Dünyadaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını daha rahat sömürebilmek için çıkardıkları savaşlarla dünyayı yeniden kendi ihtiyaçları temelinde dizayn etmeye çalışanlar bugün Rojava’da, Şengal’de, Kobane’de ve Türkiye – Kuzey Kürdistan’ında yaşanan katliamların baş mimarlarıdır.
Egemen sınıfların bu saldırılarına karşı yaşlı, genç, kadın, çocuk, demeden barikat – barikat, sokak – sokak çatışarak yaşanan baskı ve zulümlere karşı geçmiş mücadele deneyimlerinden ögrenerek tarihi bir direnişi sergilenmektedir. Bu tarihsel süreçte bizlere düşen görev, geçmiş devrimci kazanımlarımızı sahiplenmek ve bu mücadeleyi ilerleterek yaşatmaktır. Bu bir tercih değil, gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluktur.
Görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle, tüm bileşenlerimiz ve kurumlarımızı başta olmak üzere tüm gençlik kitlesini 10 Ocak 2016’da Berlin’de büyük sosyalizm yürüyüşünde olmaya ve yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratmaya, umudumuzu ve kararlığımızı haykırmaya çağırıyoruz.
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)
Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi (ADGH)