Bir soysuz halk düşmanı: Süleyman ‘’Soylu’’!

Her ağzını açtığında geleneksel ırkçı ve faşist tarihsel kodlarını güncelleyen Soylu ağzından salyalar akıtarak ne kadar ‘’soylu’’ olduğunu efendilerine ispatlamaya çalışmaktadır Şimdiye kadarki performansının efendilerini de şaşırtacak kadar oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz

HABER MERKEZİ (26-06-2017)-‘’TC’’ devlet geleneğinin genetik ırkçı ve gerici tarihsel gerçekliği her tarihsel sürecin politik durum ve ihtiyaçlarına göre kadrolar yaratmıştır. Burjuva faşist diktatörlüğün ‘’ulvi’’ çıkarları ve bekası için örgütlenen ve onun safında yer alan tüm politik aktörler bizim açımızdan nitelik olarak gericidir. Bu anlamda çeşitli türevleri ile burjuva siyasal iktidarın parçası olan ve onu besleyen bütün politik, askeri, ekonomik ve kültürel yapılanmalar ve aktörler bizler nezdinde gerici ve toplumların ilerlemesinin önünde gerici barikat oluşturan bir rol oynamaktadırlar.

Bu genel doğru değerlendirmelerle birlikte bir de burjuva siyasal gerici iktidarın her tarihsel süreçte stratejik olarak rol biçtiği ve halkların özgürlük ve kurtuluş mücadelesi karşısında konumlandırdığı siyasal aktörler bulunmaktadır. Bu aktörler genel burjuva siyasal iktidar gerçekliği içinde ideolojik ve politik olarak en ırkçı ve gerici bir nitelik taşımaktadırlar. Bu niteliklerinden dolayı bu aktörlere en kritik ve stratejik görevler verilir. Yakın tarihsel süreç açısından öne çıkan bu eli kanlı aktörlerden bazıları; Süleyman Demireller, Mehmet Ağarlar, Hayri Kozağaçlıoğlular vb onlarca kişiyi sayabiliriz.

Somut siyasal süreç içinde ise bu anlamda öne çıkan aktör ise İç işleri bakanı Süleyman Soylu’dur.  Erdoğan/AKP iktidarının kirli savaş konsepti çerçevesinde saflarına katarak başta Kürt ulusu olmak üzere halklara karşı konumlandırdığı ve olağanüstü yetkilerle donattığı Süleyman Soylu iç işleri bakanlığı görevine getirilerek halklara karşı uygulanan katliam, baskı, işkence ve zulüm politikalarını kendi burjuva yasalarını da çiğneyerek daha üst bir boyuta çıkarmış ve halklarımıza karşı zulüm ve kan kusmuştur ve kusmaya devam etmektedir. Her ağzını açtığında geleneksel ırkçı ve faşist tarihsel kodlarını güncelleyen Soylu ağzından salyalar akıtarak ne kadar ‘’soylu’’ olduğunu efendilerine ispatlamaya çalışmaktadır. Şimdiye kadarki performansının efendilerini de şaşırtacak kadar oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Ağzını her açtığında ‘’Vatan düşmanlarının’’ kökünü kazıyacağını ve hatta somut olarak süre biçen Süleyman Soylu’nun bu hayalinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini geçmiş tarihsel süreçlerden çok iyi bilmekteyiz. ‘’Soylu’nun tarihsel olarak beslendiği ve örnek aldığı önceki kan kardeşleri de binlerce kez benzer söylem ve pratiklerde bulunarak ve ağızlarından salyalar akıtarak aynı zırvalıklarda bulunmuşlardı. Fakat hiçbir zırvalık, vahşet ve zulüm halklarımızın tarihsel ilerleyişini durduramadı ve bundan sonrada durduramayacaktır.

Diğer eli kanlı halk düşmanları gibi Süleyman Soylu’nun gideceği yerde tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır. Yine diğer bir çok halk düşmanı gibi Süleyman Soylu’da er yada geç halkın devrimci adaletinin hedefi olmaktan kurtulamayacaktır. Hakkari’de HPG tarafından gerçekleştirilen suikast eylemi bunun ipuçlarını ele vermektedir.

http://www.halkingunlugu.org/