Birleşik Devrimci Mücadele: “Özgürlük yükselen devrimci mücadele ile gelecek”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Sosyalist Meclisleri Federasyonu (SMF), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Mücadele Birliği Platformu ve Partizan “Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadeleyi Yükseltelim” şiarlı bir deklarasyonla Birleşik Mücadele Güçlerini (BMG) ilan ettiler.

Gerçekleşmesi planlanan basın açıklaması öncesi Kadıköy’de cadde ve sokaklar abluka altına alınarak açıklamanın yapılması engellenmeye çalışılmış, Faşist devletin kolluk kuvvetleri tüm sokakları bir savaş konseptinde tutmaya çalışmış ama devrimci irade karşısında başarısız olmuştur. Faşist polis birçok devrimci, sosyalist, yurtseveri darp ederek gözaltına almıştır. Devrimci Parti ve ESP Eş Genel başkanı da gözaltına alınanlar arsındadır.

Türkiye ve Kürdistan’da AKP-MHP-Ergenekon faşist ittifakının saldırıları azgın bir şekilde devam etmektedir. İşçinin emekçinin açlıktan intihar ettiği, hergün bir kadının kocası veya babası tarafından katledildiği ve faillerinin erkek devlet tarafından korunduğu, Kürtlerin, Alevilerin ezilen tüm halkların inkar ve imha politikasından geçtiği, doğanın talan edildiği, öğrencilerin haklarını talep ettikleri için terörist ilan edilip işkenceden geçirildiği  tüm bunların yaşandığı bir  Ülkede; halklarımızın bir nebze nefes alabilmesi için Faşizme karşı bir araya gelmeyi boynunun borcu bilen ve mücadeleyi yükseltmek, tüm direniş dinamiklerini bir araya getirmek , faşizme karşı Birleşik Devrimci Mücadeleyi büyütmeye çalışan Devrimci-Sol-Sosyalist ve Yurtseverleri,  AKP-MHP faşist ittifakı baş düşmanı olarak  görmektedir. Bu doğrudur AKP-MHP faşizminin düşmanı Birleşik Mücadele Güçleridir. Bunu 4 Şubatta bir kez daha gördük. Emperyalist Kapitalist sistemin krizi derinleşirken ülkemizde AKP-MHP faşist ittifakının krizi de derinleşmektedir. Toplumsal patlamalarla bir araya gelen halklar karşısında faşist devlet, Boğaziçi direnişinden tutun da kadınların, işçilerin, Kürtlerin sokaklarda büyüyen direnişinden, Faşist iktidarlara karşı itirazlarını sürüyor olmasından ve hemen hemen tüm kesimleri bu mücadele hattına itecek olan tüm dinamiklerden korkuyorlar.  Bundan dolayıdır ki, Faşist Erdoğan’ın “Gabarda nasıl terörle mücadele ettiysek İstanbul’a da edeceğiz” sözleri sonrası, Boğaziçi Direnişi‘ne sahip çıkan devrimcilerin evleri basılmış ve tehditler edilmiştir. Faşist Erdoğan Gabar’da ki gibi saldırıyor bizde Kobane’de ki gibi direniyoruz. Direnişe katılan ve sahip çıkan birçok öğrenci gözaltına alınmış, gözaltlarında  öğrencilere  polis tarafından alçakça işkence edilmiş, kadınlar taciz edilmiştir.  Türkiye ve Kürdistan’da Halklar polis terörüyle karşı karşıyadır. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklara yönelik faşist ve düşmanca politikalarının devam ettiğini her vesilede görüyoruz.

Bizler biliyoruz ki, ezilen halkların tek kurtuluşu ortak devrimci mücadeleyle mümkün olacaktır. Boğaziçi’ndeki direniş bugün Kürdistan’da ki ulus ve kimlik mücadelesiyle, işçinin emekçinin sesiyle, kadınların ve LGBTİ+ bireylerin özgürlük mücadelesiyle, zindanlarda ki açlık greviyle buluşmadığı sürece faşizm ne durdurulabilir nede yavaşlatılabilir. Mücadele potansiyelini ortaya koyarak toplumsal bir dönüşümü sağlamayı, tüm direnişleri ve talepleri ortak paydada buluşturup faşizmden kurtuluşun devrimle mümkün olduğunu savunan ve devrim için bir adım öne atılarak faşizmi yıkmayı hedefleyen bu görev ve sorumluluklarla yola çıkan Birleşik Mücadele Güçleri’nin mücadele hattını; mücadelenin bulunduğu her alanda sahipleniyor ve esas alıyoruz. Faşizme ve barbarlığa karşı mücadelede birleşik mücadele hattında ısrarcıyız. Faşizmin tek panzehiri Birleşik Devrim Mücadelesidir. Faşizme cevap bugün savunma ile değil bir adım ileri atılmakla olacaktır. Faşizmden talep eden değil “hak verilmez alınır” şiarında gizle tutup koparan olunarak özgürlük kazanılabilir.

Geçmişten günümüze nasıl mücadele ettiysek bugün yine omuz omuzayız. Bizler de bulunduğumuz mücadelenin her alanından Devrimci-Demokratik-Yurtsever herkesi Faşizme karşı örgütlenmeye ve sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir Dünyayı hep beraber inşa etmek için birlikte mücadele etmeye yani Devrime çağırıyoruz.

Bugün ülke de ilan ettirilmesi engellemeye çalışan fakat engellenemeyen Birleşik Mücadele Güçleri faşizmden kurtuluşun ve sokak sokak okul okul fabrika fabrika örülecek mücadelenin odağıdır. Halklarımızın yıllardır birleşerek yürüyün talebi bugün BMG de vücut bulmuştur.

Şan olsun Birleşik Mücadele Güçlerine.

YAŞASIN BİRLEŞİK MÜCADELEMİZ

BİRLİK MÜCADELE ZAFER!

Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim

Yaşasın Devrim Yaşasın Sosyalizm

Birleşik Devrimci Mücadele