Britanya’da HDP ve Demirtaş için seçim çalışmaları başladı

Britanya Emek, Barış, Özgürlük Platformu “HDP ve Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz” diyerek seçim çalışmalarına başladı

Britanya (13-05-2018) Britanya Emek, Barış, Özgürlük Platformu yaptığı açıklamada Türkiye’nin tarihinin en kritik seçimleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek “Tekçilik peşinde olan Erdoğan ve AKP’si, bu seçimlere, bir süredir birlikte olduğu Bahçeli MHP’siyle ittifak halinde giriyor. Bu ittifaka ve amaç edindiği tek adam-tek parti rejimine karşı olduklarını açıklayan, ama çoğu durumda AKP-MHP’yle benzer politikalar izleyen düzen partilerinin oluşturdukları bir diğer ittifak ise, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP’nin bir araya geldikleri “Millet İttifakı”dır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında “Erdoğan, AKP ve müttefiki MHP’nin bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Halkın elinde kullanabileceği demokratik hak kırıntısı bırakmayıp ülkeyi KHK’larla yönetmek ve emeğin sömürüsünü yoğunlaştırırken halka yönelik şiddeti ve savaşı tırmandırmak bugüne kadar uyguladıkları ve uygulamayı sürdürecekleri programlarıdır. Bu tekçi halk düşmanı faşist ittifaka tek oy verilmemesi bu seçimlerin birincil hedefi olmalıdır” denildi.

Britanya Emek, Barış, Özgürlük Platformu aşağıdaki talepler etrafında çalışmalarını yürüteceklerini açıkladılar.

-Tek adam-Tek parti rejimine Hayır; Halk iradesine dayalı demokratik bir iktidar.

-OHAL’e Hayır. KHK’ler İptal Edilsin!

-İfade, basın, siyasal ve sendikal örgütlenme, toplantı ve gösteri özgürlüğü. Grevlerin yasaklanmasına hayır, sınırsız grev hakkı.

-Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı dahil, tam hak ve dil eşitliği. Ülke içi ve dışında savaş ve askeri operasyonlara son. Kürt sorununa barışçı demokratik çözüm.

-Dinsel ve Aleviler başta olmak üzere azınlık mezheplere yönelik baskılara son, herkese inanç özgürlüğü, laik devlet.

-Milletvekillerine kürsü dokunulmazlığı. Tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkan ve yöneticilerine özgürlük ve görevlerine iade. Kayyım uygulamasına son.

-Bağımsız ve tarafsız yargı.

-Kadına toplumsal hak eşitliği. Kadına yönelik şiddete son!

-Dinci eğitim dayatmasına son. Gençlere parasız ve demokratik eğitim hakkı.

-Parasız, eşit ve erişilebilir sağlık hakkı.

-İşsize iş ve insanca yaşanabilir ücret, konut ve emeklilik hakkı. İşsizlik parası ve rüşvet nitelikli olmayan sürekli kılınmış yılda dört ikramiye.

Katılımcı Kurumlar: Britanya Demokrat Kürt Halk Meclisi, Day-mer, Göçmen İşçiler Kültür Dernegi (Gik-Der), Yüz Çicek Açsın Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merkezi, Roj Kadın Meclisi, Croydon Taybet Ana Kadın Meclisi,  Sosyalist Kadınlar Birliği, HDK İngiltere,  Halkevi, Kürt Toplum Merkezi, Kırkısraklılar Dayanışma Derneği, Nurhak Kültür Evi, El-Com, Zedikanlılar, Alxas-Com, Qaşanlılar Dayanışma Derneği, Dersim Der, Tilkililer, Paz-Der, Koçgirililer Dayanışma