Çağrı! Gezi Direnişinin 1.Yıl dönümünde ‘’Bu Daha Başlangıc Mücadeleye Devam’’ Şiarıyla Alanlardayız.

fr geziFrankfurt (30-05-2014) Tarihsel ve toplumsal olarak ezilenlerin görkemli direnişlerinden bir olan Gezi Direnişinin 1.yıl dönümüne girmiş bulunuyoruz. Gezi parkında başlayıp Türkiye’nin her yerine   özgürlük eşitlik şiarlarıyla faşizme ve karşı ‘Boyun Eğme’ yenlerin görkemiyle yayılan Gezi Direnişi, sınırları aşarak tüm dünyada ezilenlere esin kaynağı olarak evrensel bir boyut aldı. Egemenlerin her türden baskı,şidet,eşitsizlik ve ötekileştirme politika ve uygulamalarına karşı ‘’Her Yer Taksim,Her Yer Direniş’’ sloganı dünyanın bir çok meydanında ezilenlerin dilinde şiar oldu.

Faşizme karşı bu görkemli direniş süreci ve sonrasında Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Hasan Ferit Gedik,Medeni Yıldırım ve Berkin Elvan faşist polis şiddeti sonucu yaşamlarını yetirirken yüzlerce insan ağır bir şekilde yaralandı.Devamında süren operasıyonlarda yüzlerce insan   hapis konuldu soruşturmalara maruz bırakıldı.Gezi Halk Direnişi bir yanda egemenlerin sınırsız kar hırsı için doğa ve insanlığa karşı dizginsiz ve sınırsız faşist zülmü, bir yanda buna karşı gelen ‚Boyun Eğme’yenlerin tarihsel görkemli direnişiyle tarihe not düştü.

Direnişin yaratıcılığı ve birleştirici gücü sadece egemenleri ve onların faşist zülmüne karşı değil, aynı zamanda ezilen emekçi ve halklar için ciddi deneyim ve dersler içermektedir.Gezi Direnişinin 1.Yılında Frankfurt ve çevresinde çalışmalarını sürdüren aşağıda imzası bulunan biz devrimci, demokrat, ilerici kurum ve kişiler olarak Gezi Direnişinin 1.yılını selamlama, Faşist devlet şidetini protesto etme ve Gezi şehirlerimizi anma amacıyla bir yürüyüş ve devamında Gezi Direnişi ve öğretileri içerikli bir form düzenliyoruz. Tüm devrimci, demokrat, ilerici kurum ve kişileri yürüyüşe ve ve yapacağımız foruma katılmaya çağırıyoruz.

TARİH: 31 MAYIS CUMHARTESİ

SAAT: 16.00

TOPLANMA YERİ: Hauptwache Galeria   Kaufhofun Önü

Her Yer Taksim,Her Yer Direniş /Frankfurt İnisiyatifi

ADGBP/ Ffm (Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu /Frankfurt)

-Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF), Frankfurt Türk Halkevi, DIE LINKE – Hessen, Güneş Tiyatrosu, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF ) – Hessen, Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF), Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF), Yeni Kadın, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF- Frankfurt), İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu BİR-KAR, Özgürlük ve Dayanışma – Hessen, Soykırım Karşıtları Derneği, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Mezopotamya Kültür Merkezi Frankfurt (MKM Frankfurt)-