Clément Méric Ölümsüzdür!

Paris (7 Haziran 2013) Emekçiler, Göçmenler, Işçiler, Kardeşler

Faşist Hitler artığı “Neo Naziler” Clément Méric adlı Anti-faşist devrimciyi, Paris’in tam göbeğinde alçakça ve kalleşçe katlettiler. Enternasyonal Marşını kanlarıyla yazan, bir çok devrimlere başkentlik yapan Paris’te, faşist sürülerin, kendi korkaklıklarını ele veren bu alçak saldırılar, Clément Méric şahsında, tüm devrimcilere, göçmen emekçilere, yerli ve yabancı tüm anti-faşist güçlere karşı yapılmıştır.

Bu saldırıyı, gelecekte büyüyerek devamı gelecek olan faşist saldırı dalgalarının öncü sarsıntıları olarak görüp, başta kendi içimizde örgütlü bir güç haline gelerek, bu temelde yerli fransız emekçi halk kitleleri ve onların politik parti ve örgütleriyle birleşerek karşılamalı ve lokal, sıradan bir saldırı olarak görmemeliyiz. Clément Méric şahsında bu saldırı hepimize yapılmış ve bizlere meydan okunmuştur.

Ülkeden gelen Taksim Direnişi’nin coşkusunu Fransa’nın örgütlü olduğumuz bir çok şehrine taşıyan bizler, bu direnişin coşkusunu kuşandığımız ve mücadele bilincimizin, yığınların ülkedeki görkemli ayağa kalkışıyla yeniden parıldadığı bu günlerde, bu bilinç ve kararlılıkla, Faransa’da bu cinayeti işleyen alçak sürülerine karşı, fransız anti-faşist güçlerle tek bir cephede saf tutarak karşı koymalı ve bu bağlamda an’daki görevlerimizin bilincinde olmalıyız.

Fransa Demokratik Haklar Federasyonu olarak, bu bilinç ve kararlılıkla, fransız devrimci güçlerinin bu saldırı karşısında oluşturdukları anti-faşist reflekslerini, Clément Méric’in katillerini mücadele azmiyle yargılama kararlılıklarını sahipleniyor, ülkemizde faşizmle mücadele deneyimimizden, çok yakından tanıdığımız bu egemen sınıf saldırgan faşist politikalarını teşhir etmeyi bir görev biliyor, Clément Méric’in anti-faşist mücadele anısı önünde saygıyla eğiliyor, faşizmi lanetliyoruz!

Clément Méric Ölümsüzdür!

Kahrolsun Faşizm!

Yaşasın Dünya Halklarının Dayanışması Ve Mücadelesi!

Faşizme Karşı Birleşelim, Mücadele Edelim Ve Kazanalım!

FRANSA DEMOKRATİK HALKLAR FEDERASYONU