Çocuklarla barışık olmayan bir toplumsal sistem yıkılmak zorundadır!

adkh logoADKH (15-06-2014) 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Dünya futbol şampiyonluğuna ev sahipliği yapan Brezilya „ön hazırlıklarını“ sürdürüyor. Öncelikle su soruları sormak gerekir. Böylesi uluslararası oyunlar ve onlara ev sahipliği yapmak hangi önemi taşımakta ve bu kamuoyu açısından nerde durmaktadır? Tarihi çok eski olan olimpiyatlar, turnuvalar devletlerin uluslararası arenada tanınmaları, imajları ve geliştirilecek ilişkiler açısından tarihte hep önemli yerde durmuştur ve halen bu konumunu sürdürmektedir. Ekonomik alanda ülke ekonomisinde sermayenin yatırım yaptığı hatta kara paranın aklandığı pazarlar anlamını taşımaktadır, aynı zamanda güvenlik sorunu olmayan ülkeler statüsünü de taşıyor. Yani sadece spor olarak görünen ancak ekonomik politik bir içerik taşıyor dünya futbol turnuvaları. Öte yandan kamuoyu bu oyunlar sayesinde ulusalcı yaklaşımlarla kendi ülkesinin fanatiği olması ve milli duyguların örgütlenmesi sağlanır.

Kamuoyunu esas ilgilendiren gelişmeler medyanın da tek kilit konusu maç olmasıyla karanlıkta bırakılır ve kitlelerin direk bir şekilde bilinçsizleştirilmesi esasta uyuşturulması sağlanır. 3 F kuralı diye bilinen; futbol, fuhuş ve faşizm bugün canlı bir şekilde varlığını Brezilya da tekrar kanıtladı. Futbol turnuvalarında insan ticareti böylesi dönemlerde hat safhaya ulaşmaktadır. Yoksul ülkelerden insan tacirlerinin kadın ve çocukları kaçırıp pazarladıkları özellikle 3. Dünya ülkelerinden emperyalizmin yoksullaştırdığı insanlara is alanı olarak açılan beden ticaretinin patlama gösterdiği görülmektedir.

Faşizm ise kendisini, onun sembolik demokratik partementer rejiminin yol açtığı rahatsızlığa yönelik yapılan eylemlerde ki devlet şiddeti olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Brezilya`da kapitalizmin yarattığı yıkımdan kaynaklı yoksul, evsiz onlarca insan ve sokak çocuklarının kentin imajını bozduğu gerekçeleriyle kapalı alanlarda tutulmakta ve çocuklara ateş edilip, katledildiğine dair haberler yapılmaktadır.(Mikkel Keldorf- Dünya Kupasının Bedeli) Dünya futbol şampiyonluğuna ev sahipliği yapan Brezilya, kendi sisteminin sonucu olan sokak çocuklarına ev sahipliği yapmıyor. Kapitalizmin sonuçları olan azınlığın zenginliği ve çoğunluğun yoksulluğu, evsizlik, işsizlik kabul edilemez. Kapitalizm kendi yarattığı ayıbı insanları katlederek saklayamaz. Duvarlar örerek görünmez kılamaz, çünkü milyonlarız ve her gecen gün bizi uyutmaya çalıştıkları araçları daha da teşhir oluyor. Çocuklarla barışık olmayan bu kapitalist toplumsal sistem alaşağı edilmelidir. Yaratılan yoksulluğun bedelini toplumun yoksullarına ödettirilemez. Samba eşliğinde halkın yoksulluğu, isyanı örtbas edilemez. İzlenen oyunların arka perdesinde çocukların kanları dökülmekte ve bir katliam gizlenmektedir.

Brezilya’da ezilen halkın yanındayız ve insanın insanca yaşamasını sağlamak ve hiç değilse en azından izleyerek, susarak ortak olmamak için haykırıyoruz Çocuklarla barışık olmayan bu kapitalist toplumsal sistem alaşağı edilmelidir. Brezilya’da geçen Haziran ayında futbolla değil halka ödenek ayrılması için başlayan protestolar ve yine bir haftadır futbol turnuvalarının yapıldığı Sao Paulo kentinde metro işçilerinin bir haftalık grevi futbolun sesinde boğulurken bugün yoksulluğun arka yüzü olan sokak çocuklarının katliama uğrandığı basına yansıyor. İki gündür süren yoğun protesto eylemleri devam etmekte. Kölelerin Afrika’dan getirdiği Samba dansı yine kapitalizme köle olmak istemeyenlerle özgürleşecektir. Bu yıl FIFA ve Kapitalist devlet şiddetine karşı özgürlük için isyan dansını edelim.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

www.adkh.org

2014