Daha çok dayanışma umuduyla!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu 24/12/2022tarihinde İDHF ve SYM’nin ortaklaşa düzenlediği kış kampında panel gerçekleştirdi.

Yüksek katılımla başlayan kampa özellikle gençliğin yoğun katılımı da sevindiriciydi.

Gençliğin de moderatörlüğünü yaptığı panelde ADKH’nın konusu yıllık kampanyaları olan « Küreselleşme ve Kadın « iken ADHK’nın ise yine yıllık kampanya konusu olan « Kapitalizm, Savaşlar, Zamlar ve Yoksulluk » idi.

Panel Gençlikten arkadaşın Aralık ayında Maraş’da, Hapishanelerde, Roboski’de ve bugünlerde gerçekleşen Paris katliamında kaybettiklerimize saygı duruşuyla başladı.

Panel ADKH’nin sunumuyla devam etti.

Kadın arkadaş ; öncelikle küreselleşmenin tanımına kısaca vurgu yaparak başladı sunumuna ;

Küreselleşme ürünlerin, fikirlerin ve kültürlerin ulusal pazarlardan çıkarak uluslararası pazarlara yayılması genişlemesiyle oluşmuştur.

Küreselleşmenin var olan kadın erkek eşitsizliğinden hoşnut olduğunu ve bunu daha da derinleştirdiğini anlattı.

Esnek çalışma ile..Güvencesiz çalışma ve ucuz işgücü ile…

Sadece eşitsizliklerin artmasında değil kadına yönelik her türlü şiddetin artmasından da küreselleşen kapitalizm son derece hoşnuttur. Ve bu eşitsizlikler dünyasında kadına tanınan tek özgürlüğün tüketmek, daha çok tüketmek daha çok tüketmek olduğu vurgulandı.

Ve sonuç olarak « küreselleşen kapitalizmin sınır tanımayan saldırıları varsa, biz kadınların ve tüm ezilenlerin de sınır tanımayan enternasyonal dayanışması enternasyonal mücadelesi olmalı. Biz Kadınlar yanlızca kendi örgütlülüklerini güçlendirmekle kalmamalı toplumsal kurtuluşa da omuz vermelidir.

Barbarlık hala devam ediyor. Kadınların hedefi de Devrim ve Sosyalizm olmalı. » Diyerek sonuçlandırdı.

ADHK’dan konuşan arkadaş ise ; kapitalizmin yaşattığı sonuçlara değinirken, savaşların, zamların ve yoksulluğun vardığı boyutları da anlatarak. Göçmenliğin ve ırkçılığında her geçen gün arttığına dikkat çekerek, örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka seçenek olmadığını da vurguladı.

Ikinci bölümde soru ve cevaplarla devam eden panel, gençlikten moderatör arkadaşın örgütlenmeyi yükseltmek umuduyla ve katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etmesiyle son buldu.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi