Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya Kuruldu

Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya, kuruluş toplantısını gerçekleştirdi

Londra (16-02-2017) Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya, kuruluş toplantısını gerçekleştirdi 20 Şubat 2017 saat 18.00’de basın açıklaması ile komuoyuna kuruluşunu ilan edecektir. Yürütmesinde YÇKM’ninde yer aldığı platform, gerekli olan iş bölümünü yaptı.

Bu arada, Londra konsoloslugu bir açıklama yaparak, daha önce 26 Şubat 2017’e kadar yapılanılecek olan kayıt işlemlerini 15 Şubat 2017 saat 13.00’e çekti. Bu bir hak gaspı ve resmi hırsızlıktır.

Platform halihazirda görüşmelerini sürdürürken, aynı zamanda kitlesel bir protesto hazırlığınıda da sürdürmektedir. Yüzde 80/90 gibi bir Hayır potansiyeline sahip bir bölgede yapılan bu uygulamanın adı, resmi hırsızlık ve gasptır. Önceki kararlarını bile çigneyen konsoloslugun bu tavrı kitle içinde büyük tepki almış durumdadır.

YÇKM (Londra)