Demokratik Güç Birligi -Britanya’nın Orta-Dogu, Türkiye, Kürdistan’da Durum üzerine Paneli başarıyla tamamlandı

Yeni kutuplaşmalar, yeni bölünmeler oluyor Bu durum Türkiye ye yansıyor Tek adam sadece bizde degil ABD’de ve başka yerlerde de ortaya çıktı, ama bunlar birbirlerini yer Deli deliyi görünce sopasını saklarmış Bizimkisi ABD’deki deliden çekiniyor

Londra (21-02-2017) İlk konuşmacı olan Erdal Emre, Orta-Dogu’nun kısa geçmişini aktararak konuşmasına başladı. “Bugün bir yönüyle hala ittihat Terakkinin arzuları Tayyip tarafından devam ettirildigini, kadına yapılanların ortada oldugunu, Tayyip Erdoganın dayandığı tarihsel mirasın ve neler yapmak istedigini biliyoruz. Erdogan’ın geri dönülmez bir savaş ilan ettigini biliyoruz. Biat edin, rahat edin çagrısı bu savaşın açıga çıkan görünümüdür. Pasif direnişe karşı tehdit ve göz dağı verirken, aktif direnişe karşı ise baş kesme politikasi uyguluyor. Tarihe baktıgımızda yapılanların neler oldugunu görürüz ve aslında bugün yapılanları da anlamış oluruz. Dün Türk Íslam sentezine, bu gün ise Íslam Türk zihniyetine karşı SIKI bir birlik içinde olmamız gerekir. HAYIR’ın bugünkü taktik anlamı budur. Kötününün iyisini seçmek degil, çalışmalarımızda bağımsız devrimci alternatifimizi ortaya koymamız gerekir. Diger Boykot diyen kesimleri anlamak ve ikna ederek kazanmak şarttır. Zira, dayandıkları argümanlar boş degildir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İknci konuşmayı Mustafa Yalçıner yaptı. Dünyada yükselen faşist hereketlere vurgu yaparak bugün dünya bir farklılaşma yaşıyor. “Neo liberalizm tekellere dayanıyor. Tekellerin demokrasiyle alakaları yoktur. Putin her şeyi göze almıştır. Eski sınırları aşmış ve kendi ihtiyaçlarını dayatıyor. Özellikle Suriye’ye yerleşti” diyerek, başka vurgulardan sonra ” Kürt koridorunu engellemeye çalışıyor, Türkiye zira, kendisi için tehlikeli görüyor bu koridoru ve bölgede hak talep ediyor ama bir şey alamayacak” diyerek HAYIR’in önemine vurgu yaptı.

Üçüncü konuşmayı Faik Bulut yaptı. “Yeni kutuplaşmalar, yeni bölünmeler oluyor. Bu durum Türkiye ye yansıyor. Tek adam sadece bizde degil ABD’de ve başka yerlerde de ortaya çıktı, ama bunlar birbirlerini yer. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Bizimkisi ABD’deki deliden çekiniyor. Dünyada egilim oligarşiye dogru gidiyor ama çelişkilerle dolu bir süreç ve işler çatışmalı yürüyecek” saptamasında bulundu. Kürt çevrelerin tutumu üzerine geniş degerlendirmelerde bulunan Faik Bulut, Moskova Kürt konferansını “kendi kendisine propaganda oldugunu ve begenmedigini” söyledi. “AKP’nin Kürtleri boykot’a çekmeye çalıştığı” iddiasında buluna F. Bulut, HAYIR için en geniş çevrelerle buluşmak gerektiginin altını çizdi. “HAYIR’da çıksa, Evet te çıksa kaos kaçınılmaz” dedi ve kaos her zaman kötü degil vurgusunda bulundu.

Daha sonra soru ve cevaplara geçildi. Bir soru üzerine Erdal Emre, “Tayyip öncesi dönemi üzerinde iyimserlik beslemenin resmi tarihten kopamamak oldugunu” söyleyerek, geniş örneklemelerle devletin devamlılıgına degindi ve “geçmiş dogru kavrandıgında gelecek dogru temelde inşaa edilir” dedi.