Dersim Belediye Başkanı F. M. Maçoğlu ile Yerel Yönetimler ve Çalışmaları Üzerine | Bölüm- 1

Yerel seçimlerin üzerinden iki yıldan uzun bir zaman geçerken Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile “Söz Yetki Karar” halka şiarıyla gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmalarını, sorunlarını ve planlamalarını konuştuk.

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun “Söz, yetki, karar halka şiarıyla” 2004 yılında ilk olarak Dersim Hozat’ta deneyimlediği devrimci, halkçı belediye çalışmaları ülke ve dünyanın farklı birçok yerinde önemli ve küçümsenmeyecek bir etki yarattı.

Son olarak 2019 yerel seçimlerinde Dersim Belediyesi’nin kazanılmasıyla bu etkinin sınırları genişledi, devrimci halkçı yerel yönetimlerin; burjuva, gerici, bürokratik belediyeciliğe alternatif olduğu ortaya konulurken, politik, kültürel ve üretime dayalı çalışmalar devrimci halkçı belediyecilik programının bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Günümüz itibarıyla Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun yerel yönetim deneyimi 17 yılını geride bırakırken bizde Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile yerel yönetim çalışmalarını, sorunlarını ve planlamalarını konuştuk.

Üç bölüm şeklinde yayınlayacağımız röportajda Maçoğlu, “Söz, Yetki, Karar” halka şiarıyla ve “Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler” perspektifi ile yürütülen çalışmalara ilişkin sorularımıza yanıtladı.