Dersim Ermenileriyle dayanışma etkinliği düzenlendi

mansetİsviçre’de Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DERSİYAD), “Hay Dersim” şiarıyla dayanışma etkinliği düzenlendi Etkinlikte Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve İDHF temsilcisi birer konuşma yaparak, Ahmet Aslan, Hasmik Haruntyunyan, Gule Mayera, Jazzpiya ve Necati Teyhani ezgilerini kitleyle paylaştı

İSVİÇRE (30-09-2014)- İsviçre’nin Lozan kantonunda 27 Eylül Cumartesi günü, ‘1915’ten 1937-38’e ve bugüne’ başlığı altında “Hay Dersim” şiarıyla Dersim Ermenileri Dayanışma Günü etkinliği gerçekleştirildi. Armenak Bakırciyan (Orhan Bakır), Hrant Dink, Seyit Rıza, Zabel Yeseyan, Antranik Paşa, Nişan Mirakyan ve Arshaluys (Aurora) Mardiganian’a atfedilen etkinlik Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DERSİYAD) temsilcisinin açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında derneğin amaçlarının 3. kuşak Dersim Ermenilerine tabu olan Ermeni kimliğini tanıtmak-görünür kılmak, aynı zamanda gençlerin eğitimine destek sunmak olduğunu vurgulayarak, Munzur Festivaline Ermenistan’dan getirilen folklor ekibinin Ermeni kültürünü tanıttıklarını belirtti. Stuttgart Dersim Ermeni Derneği adına yapılan konuşmada, bugün burada sadece Ermeni kimliği ile bulunduğunu vurguladı.

‘Ermeni Soykırımı Osmanlı’dan bu zamana kadar sürdü’

Etkinliğin “Yaralarımız Kardeştir” panelinde Dersim Ermeni’leri ‘Hay’ların tarihsel süreci ve hukuksal mücadelesi aktarıldı.

Tarihçi Hovsep Hayreni şunları söyledi: “Resmi tarih yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Ermenilere dair tek kelime yazmadı. Ermeni Soykırımı’nın sadece 1915 ile anılması yanlıştır. Abdülhamit dönemindeki kırımların zaten soykırımın göstergesi olduğunu unutmamak gerekir. Tarihten öğrenmek gerekiyor; öz savunma güçlerinin eksikliği Ermeni Soykırımı’nı akabinde Dersim ’38 Katliamı’nı beraberinde getirdi, bu ders bugün Suriye’de örnek olmalı, Ezidîler, Aleviler, Kürtler beraberce bunun karşısında durmalı.” dedi. Daha sonra sözü alan Sarkis Seropyan, konuşmasında Dersimli Haylar ve Ermenilerin tarihine değinerek, bu dayanışma etkinliği vasıtası ile yakalanan birlikteliğin ve aidiyet duygusunun devam etmesi gerekliliğini vurguladı. Avukat Erdal Doğan, Ermeni Soykırımı’nı uluslararası mahkemeye taşıdıklarını ve bunun yanı sıra Dersim Alevileri ve Ermenileri için devam eden kültürel soykırımı da ele aldıklarını açıkladı. Türkiye’de yaratılan korku psikolojisinden dolayı hukuk literatüründe soykırıma dair çok az araştırmanın olduğunu açıklarken, Ermenilerin halklar nezdinde tanınmadığını bunun için ise bir kanal önerisinin yerinde olduğunu ifade etti.

Gazeteci Ayşe Hür ise, kimliklerin sürekli dinamik olduğunu, değiştiğini ve giderek bölgesel aidiyetlerin yanında dünya kimliğinin öne çıktığını da belirtti.

Rakel Dink: ‘Kendinizi de, geçmişinizi de özgürleştirin’

Ahmet Aslan, Hasmik Haruntyunyan, Gule Mayera, Jazzpiya ve Necati Teyhani’nin müzikleri ile katkı sunduğu geceye sinevizyon ve folklor gösterileri ile devam edildi. ADKH, ADGH’nin etkinliğe gönderdiği mesaj okunarak, mesajda geçmişte yaşanan tüm katliamlar kınanarak bugün Kobanê, Şengal’e yönelik saldırıların önüne geçilmesinin birlikte, örgütlü hareket edilmesiyle mümkün olacağı vurgusu yapıldı. Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve İDHF temsilcisinin de söz aldığı gecede, Osmanlı zihniyetinden bu yana Ermeni, Alevi ve Kürtler’in katliama uğradığını bugün de Şengal’de Ezidî’lerin katledilmesiyle aynı gerici-faşist zihniyetin varlığını sürdürdüğü dile getirilirken; ezilen, sömürülen, inkar ve imhayla yok edilmek istenen ezilen halkların direnişini büyüterek, dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Orhan Bakır ve Hrant Dink’in onurlu, devrimci mücadelesi sahiplenilerek konuşmalar bitirildi.

Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde Ermeni müziğinin dünyaca ünlü temsilcisi Djiwan Gasparyan sahne aldıktan sonra Rakel Dink konuştu. Rakel Dink yaptığı konuşmasında, “Kılıç artıklarının fısıltıları artık seslendiriliyor” diyerek yaşanan onca acının gerçeği gölgeleyemeyeceğinin kanıtı olduğunu, o günlerde baskı ve zulümle dillerini, dinlerini, adlarını değiştirip kabukları içerisine saklanan Ermenilerin torunlarının bugün köklerini aradığını söyleyerek Dersim Ermenileri’ne “Kendinizi de geçmişinizi de özgürleştirin. Bu yüzleşme korkularımızı ve kaygılarımızı yenmemize ve gerçeği kabul etmemize yardımcı olacaktır, toplumun gerçekle yüzleşebilmesinin önü ancak böyle açılacaktır” diyen Rakel Dink “Bizi birbirimize yakınlaştıran ortak paydamız acılarımızdır” diye konuşmasını sonlandırdı. Tv 10’un çekim yaptığı dayanışma gecesinde ADKH’nin verdiği röportajda; Ermeniler’den Ezidî’lere, Alevilerden Kürtlere katliamcı zihniyetin devam ettiğini, ancak buna karşın kadın ve gençler başta olmak üzere insanlığın özgürlük istemlerini daha gür haykırarak örgütlü karşı duruşla direnişi büyüttükleri de dile getirildi.

14

23