Dersim’de 1 Mayıs kutlaması yapıldı!

Tüm baskılara rağmen 1 Mayıs Dersim’de binlerin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı Polis DHF flamalarının alana sokulmasına izin vermedi

DERSİM (01-05-2017)- 1 Mayıs Dersim’de yoğun baskılar ve saldırılar altında gerçekleştirildi Baskılara rağmen binlerce insan Seyid Rıza meydanında toplanarak coşkulu bir şekilde 1 Mayısı kutladı.

Seiyd Rıza meydanında yapılan 1 Mayıs kutlamasında sendikalar ve DKÖ’ler adına konuşmalar yapılarak 1 Mayıs’ın mücadeleci yönüne vurguların yanı sıra özelde de sistemin Dersim’de uyguladığı baskılar ve saldırılara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altı çizilerek mücadelenin daha da büyütülmesi gerektiği çağrıları yapıldı.

Dersim’deki 1 Mayıs kutlamasında DHF’ye karşı olan tahammülsüzlüğünü ortaya koyan polis DHF flamalarının alana sokulmasına izin vermedi. 1 Mayıs çekilen halaylarla coşkulu bir şekilde sona erdi.

http://www.halkingunlugu.org/