Dersim’de 17’ler anması

????????Yeni Demokrasi Aileleri Birliği Dersim örgütlülüğü 17 komünisti mezarı başında andı

DERSİM (17-06-2015)- Yeni Demokrasi Aileleri Birliği Dersim örgütlülüğünün çağrısıyla Çağlar İş Hanı önünde bir araya gelen kitle 16.30 da 17’lerin mezarlığına doğru hareket etti. 17’lerin mezarı başına gelindiğinde 17’ler şahsında devrim ve sosyalizm uğrunda şehit düşenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından YDAB adına okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ‘Emperyalistlerin ve onların yerli taşeronlarının topyekün saldırılarıyla devrimi tasfiye etmek istediği günümüz şartlarında, her zamankinden daha geçerli ve yaşamsal bir mevzi olarak, şehitlerimizin tarihsel çağrısını anlamak elzemdir! Şehitlerimizi anmak demek, sınıf savaşında MLM biliminin silahını kuşanıp cesaretle yürümekten geçerken, bu tarihsel kavgada saf tutmak ise insanlığın ertelenemez görevidir. Şehitlerimiz devrim davasına yıllarını vermiş ve büyük sınamalardan geçmiş devrimciler ve komünistlerdi. Onlara şekil veren Kaypakkayacı duruşun ideolojisi, kültür ve ruhudur. Herkesin devrimci mücadeleye sırtını çevirdiği koşullarda, yoldaşlarımız ülkedeki ve dünyadaki sınıf mücadelesine yön vererek umutsuzluğu ve karamsarlığı parçalamanın zaferiydi. Lafla gemi yürümez. Unutmayalım; kadrolar devrimci savaşın içerisinde yetişir”.

Devrimin görevlerini halkın örgütlü gücünü yaratarak yüklenelim mücadeleye!

Açıklama şöyle devam etti:

“Sosyalizm uğrunda tarlalarda, barikatlarda, fabrikalarda, kırlarda direnen onca can onca yürekle birlikte örgütlenerek özelde ülkede genelde ise dünyada sosyalizmi güçlendirip geliştirerek, 17 lerin şanlı kavgasını alanlarda büyütmek ve gidenlerin düşlerini gerçek kılmak kalanların borcudur.

Unutulmamalıdır ki Türkiye işçi sınıfının büyük 15-16 Haziran direnişinin 45. Yılıdır. Aynı zamanda 17′ler sosyalizm ve komünizm mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 17′ler, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da sınıf bilinçli proletarya ve çeşitli milliyetlerden halkların sosyalizm ve komünizm mücadelesinin baş eğmez önderleri olarak kanlarıyla yazılan tarihimizde önemli yerlerini almıştır. Bu temelde resmi her bir millet, dil, inanç, tarih, bayrak, devlet, felsefe, çizgi, politika, düşünce imtiyazına ve zorla dayatılan bütün tekçiliklere karşı söz-yetki-kararın doğrudan proletarya ve emekçilerde olduğu sosyalist kamu mülkiyeti temelinde yürüyen ekolojiye saygılı ve cinsiyetçi ataerkil- cinsel yönelimleri ötekileştirici her türlü gericiliğe karşı seküler-komünal bir toplum ve yaşam için mücadele eden 17’ler yönelimi rehberimizdir.”

“10. ölümsüzlük yıldönümünde 17’leri anarken, onların fikirlerini, yaşamlarını, mücadele pratiklerini bilince çıkartarak kendimize rehber edinmeli ve başta kendi taraftar kitlemiz olmak üzere, geniş emekçi kitlelere bu komünist mirası taşıyarak, yeni Caferler, Aydınlar, Bernalar yaratmalıyız. Aksi her yaklaşım ve pratik adı ne olursa olsun kuru slogancılıktan öteye geçmez.”

“Nasıl ki Cafer yoldaş “ zafere mahkûm olanlar bedel ödemekten çekinmez diye haykırıyorsa”

Ve Ökkeş yoldaş “benimle 100 metre koşacak olan yoldaşla ben 100 metre koşarım, 200 metre koşacak olan insanla 200 metre koşarım ama gönül ister ki herkesle maraton koşayım” ve Ökkeş yoldaş Mercanlarda yoldaşları ile birlikte maratonu en güzel şekilde tamamlamıştır.

Ve bizler buradan sizlere sözümüz olsun dalgalandırdığınız şanlı kızıl bayrak şanınıza yakışır bir şekilde dalgalanacaktır.”

Anma da sık sık “Mercanda bir ses 17’ler ölmez”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Vartinik’ten Mercana sürüyor bu kavga” sloganları atıldı. Ovacık, Mazgirt belediye başkanları, DBP, Halk Cephesi destek verdi. Lokma dağıtımın ardından anma sonlandırıldı.

http://www.halkingunlugu.net/