Dersim’de Kürdistan’daki katliamlar protesto edildi

?????????????

Kürdistan’da devlet tarafından gerçekleştirilen katliamlar ve uygulanan vahşi devlet terörü Dersim’de DHF tarafından düzenlenen bir eylemle protesto edildi

DERSİM (17-11-2016)- Silvan başta olmak üzere Kürdistan’da gerçekleştirilen katliamlar ve devlet terörü birçok yerde protesto edilmeye devam ediyor. Bu eylemlerden biride Dersim’de gerçekleştirildi. Demokratik Haklar Federasyonu(DHF)’un çağrısıyla saat 16.00’da sanat sokağında “Kürdistan İşgal Altında Direnişi Yükselt, Ses ver” pankartı arkasında bir araya gelen kitle Seyit Rıza Meydanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca” Katil devlet Kürdistan da defol”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma”, “faşizme karşı omuz omuza”,sloganları atıldı. Seyit Rıza Meydanına Gelindiğinde kitle adına basın metni okundu. Okunan açıklamada özetle;

‘’Yıllardan bu yana Türk Devleti kendi dışındaki tüm anlayışları tüm fikirleri, inançları bastırarak kendisini var etmiştir. Bugünde AKP iktidarı eliyle geçmiş süreçte Kürtleri, Alevileri soykırımdan, katliamlardan geçiren bu devlet bugünde AKP eliyle Kürdistan da tam anlamıyla bir işgal imha uygulama durumu içerisindedir. Geçmiş süreçler içerisinde halklara karşı uyguladığı tek bir yöntem kalmayan faşist devlet bugünde fiili olarak Kürt halkların, Kürt olusunun demokratik hak ve taleplerini bastırma noktasında fiziki bir saldırı başlatmıştır. Bizler bu ülkenin sosyalistleri, Komünistleri olarak halklarımıza dönük nerde olursa olsun işgalci, katliamcı, soykırımcı tüm anlayışlara karşı, örgütlü mücadeleyi, devrimci mücadeleyi büyüteceğiz. Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesini dün olduğu gibi bugünde ileriye taşıma noktasında Kürt ulusuyla beraber topyeküm mücadelede aktif rol alacağımızı buradan beyan edelim.

Asıl terörist halkları katliamdan geçiren devlettir!

AKP açılımlarla esas manada neyi hedeflediğini bugün bir kez daha açığa çıkmıştır. Farklı fikirleri farklı inançları, kültürleri, kimlikleri kendisine yedekleme çabası içerisindedir. Yıllardır Kürdistan da AKP iktidarı halklara terörist muamelesi yaparak esas anlamıyla algı manipülasyonu içerisine girmiştir. Onlarca öldürmüş olduğu sivil vatandaşı Kürt ulusuna mensup olmuş vatandaşı medyada bunlar teröristtir, bölücüdür söylemleriyle katletmeye devam ediyor.

Bizler çok iyi biliyoruz, asıl terörist halklara karşı uygulamış olduğu faşist politikalardır. Terörist olan halkların mücadelesini imha ve inkârla bastıranlardır. Terörist olan kendi dışındaki azınlıkları, fikirleri ve kimlikleri fiili müdahaleyle bastıranlardır. Terörist olan devlet tarafından katledilen çocukları defnedilmesine izin vermeyenlerdir. Terörist olan mezarlık ve ibadet yerlerini bombalayanlardır. Asıl terörist olan halkların kendi evine ekmek almak için sokağa çıkan çocuğu öldüren özel hareketçi polisler ve piyonlarıdır denildi.’’

Eylem atılan sloganlar ardından sona erdi.

http://www.halkingunlugu.net/