Devrimci basın susturulamaz!

18 Kasım’da Edirne’de gözaltına alınan Serdar Kaya yoldaşımız hakkındaki tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi gerekirken yoldaşımız hukuksuz bir biçimde hala Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulmaktadır Devrimci basın, halka gerçekleri anlatmaya devam edecektir Devletin yalanları, halk üzerindeki baskılarına karşı devrimci basın susmayacaktır Halkın Günlüğü olarak dün olduğu gibi bugünde haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle işçi sınıfı ve ezilenlerin sesini haykırmaya devam edeceğiz

HABER MERKEZİ(22.11.2017)-Erdoğan/AKP iktidarı yürüttüğü kirli politikalarla bölge halklarını ve ülkelerini savaşın içine iterek bu savaşta nemalanmıştır. Yayılmacı bir politika ile Osmanlıyı yeniden dirilteceği kuruntusuyla bölge halklarına saldırmıştır. Savaşta büyük emperyalist güçlerin içine girdikleri rekabet AKP’nin politik beklentilerini zaafa uğratmış ve giderek yeni bir eksen arayışına itmiştir. İçeride ve dışarıda saldırganlık üzerine kurulu politika iflas etmesine rağmen, politikalarından geri dönemeyen iktidar savaş konsepti üzerinden kendini yeniden üretmek istemektedir.

Parçalanmış dış emperyalist ve iç ittifak politikası AKP’yi yeni ittifak ve yeni yol arayışlarına itmiştir. Bu durum, AKP’yi giderek daha otoriter, tekçi bir faşizme doğru bir pozisyon almasını sağlamıştır. Mevcut durumda Erdoğan ve Perinçek’in başını çektiği faşist yeni ittifakın dışındaki diğer güçler üzerinde baskı ve kontrol uygulanmaktadır.

Yaşadığı krizi aşamayan iktidarın asıl hedefinde ise Kürdistan başta olmak üzere devrimci ve sosyalist özneler vardır. Dolayısıyla katliamlardan cezaevine kadar tüm şiddet ve savaş unsurlarını kullanmaktadır. Bu kirli savaşta, halkların sesi olan ve olup biteni dünya halklarına haber ve perspektifiyle ulaştıran devrimci basın ağır soruşturma ve baskılarla yüz yüze kalmaktadır.

Yargının “altın yıllarını” yaşadığı bu dönemde gazeteciler, aydınlar, yazarlar ve akademisyenler formalite bir yargıdan sonra ağır cezalara çarptırılmakta… Basının tek bir elde toplandığı, tekele girmeyi kabul etmeyen istisna birkaç gazete dışında gazetelerin susturulduğu; devrimci sosyalist basının ağır baskılar altında olduğu bir yargı çağındayız. Devrimci gazetelerin her sayısı nerede ise soruşturmaya uğramakta ve sorumluları hakkında cezai işlem yapılmaktadır.

Halkın Günlüğü gazetesi de bu baskılardan ziyadesiyle payını almıştır. Birçok yazı işleri müdürü hakkında dava açılmış ve onlarca yılı kapsayan cezalar verilmiştir. Bunlarda biri de Serdar Kaya yoldaşımızdır. Serdar Kaya hakkında onlarca dava açılmış, bu davaların bir kısmı ceza ile sonuçlanmıştır.

18 Kasım’da Edirne’de gözaltına alınan Serdar Kaya yoldaşımız hakkındaki tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi gerekirken yoldaşımız hukuksuz bir biçimde hala Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulmaktadır. Devrimci basın, halka gerçekleri anlatmaya devam edecektir. Devletin yalanları, halk üzerindeki baskılarına karşı devrimci basın susmayacaktır. Halkın Günlüğü olarak dün olduğu gibi bugünde haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan aldığımız güçle işçi sınıfı ve ezilenlerin sesini haykırmaya devam edeceğiz.

Devrimci basın emekçileri ve gazeteciler mesleki sorumluluklarından ötürü yargılanamaz ve cezai işleme tabi tutulamaz. Devrimci basın emekçileri ve diğer gazeteciler serbest bırakılmalıdır.

Halkın Günlüğü Gazetesi

22 Kasım 2017

http://halkingunlugu1.org/