Devrimci, Demokratik kamuoyu ve okurlarımıza!

Gazetemiz, enternasyonal proletaryanın MLM doğrultuda ifade bulan tüm tarihsel birikimleri ve 40 yılı aşan Kaypakkaya geleneğinin ideolojik-politik çizgisini rehber edinerek, günün somut mücadeleleri ve demokratik mücadele ihtiyaçlarını bulunduğu cepheden üstlenerek göğüsleme iddiasındadır Gazetemiz alternatif mücadelenin bir kürsüsü olarak burjuva sisteme kökten karşı olup, sosyalist sistemin savunucusu, demokratik zemindeki bir mücadelecisidir. Gazetemiz, genel niteliği ve varlık gerekçesini bu zeminde açıklamakta, bu zemine dayandırmaktadır. Bugün yaşamış olduğumuz kimi eksiklik ve sıkıntılar asla bu nitelik, yönelim ve çabamızın önüne geçirilemez

HABER MERKEZİ(11.07.2017)-Değerli dostlarımız ve okurlarımız; taşıdığımız sorumlulukların en büyüğü hiç şüphesiz ki sizlere karşı taşıdığımız yükümlülüktür. Bu yükümlülüğümüze uygun olarak, sizlerle birlikte yaşadığımız mağduriyeti bilgilerinize sunarak yaşanan durum hakkında sizlere açıklamada bulunmayı zorunlu ve ötelenemez bir görev olarak kabul ediyoruz. Bildiğiniz gibi gazetemizin yayın akışı ayları bulan uzun bir zaman diliminde aksadı. Gazetemiz aylarca çıkmadı, çıkamadı. Bu nedensiz değil, bilakis hepinizin malumu olan şartların ürünüydü.

Gazetemizin yayın akışında yaşanan bu aksamada bizlerin kimi eksiklikleri söz konusu olsa da, sorunun esasta içinden geçtiğimiz siyasi sürecin baskıcı karakterinde ifade bulan gerici engellemelerden ileri geldiğini, dolayısıyla gazetemizin çıkışında geçici olarak yaşanan bu gecikmenin esasen irademiz dışındaki “objektif” gelişmelerden kaynaklandığını belirtmek isteriz. Bu nesnel gerçeklikle birlikte gazetemizin çıkamamasında bizlerin önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Uzun yılları bulan bir yayın çalışmamız olmasına rağmen kurumsallaşamama başta olmak üzere bu alanı kendi özgün zemininde örgütleyememeden kaynaklanan eksiklikler diğer bir dizi meselede olduğu gibi somut olarak gazetemizin çıkamama durumunda da önemli bir etken olmuştur. Bu eksiklikleri doğru bir zeminde muhasebe ederek ve dersler çıkartarak yayın alanını kendi özgün gerçekliği düzleminde yeniden örgütlemek ve kurumsallaştırmak noktasındaki yönelim ve çabamız devam etmektedir. Ki belli yanlarıyla somut adımlarda atılmış durumdadır.

Gazetemizin uzun bir zaman dilimini kapsayan bir süre çıkmaması/çıkamamasından kaynaklı yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız kendi eksikliklerimizden dolayı başta okurlarımız olmak üzere devrimci-demokratik kamuoyuna özeleştiri vermeyi devrimci ciddiyet ve sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz.

Değerli Dostlar ve Okurlarımız;

Sınıflar mücadelesinin bir parçası olarak ve bu mücadelenin kurumsal sistematiği içinde rol oynayan demokratik mücadele kurumları ve araçlarından biri olan sosyalist, devrimci, demokratik basın cephesi her dönem ve her vesileyle gerici iktidarların baskılarına maruz kalmıştır. Buna karşın, sosyalist, devrimci ve demokratik mücadele kulvarı tarihsel sorumluluklarına bedeller ödeme pahasına sahip çıkmış, tutarlı ve yaratıcı bir irade göstererek varlık ve yayın yaşamını sürdürmüştür.

Gazetemiz Halkın Günlüğü de, burjuva gerici siyasal iktidarın bu baskıcı saldırı, tutuklama, sansür ve engellemelerine önemli oranda maruz kalmıştır. Buna rağmen, gazetemiz/gazeteniz Halkın Günlüğü başta meşru mücadelesi ve haklılığı olmak üzere, sizlerden aldığı güç ve destekle maruz kaldığı ağır baskıları aşarak yoluna devam etmektedir, edecektir! Nitekim uzun bir gecikmeden sonra, yeniden ve daha nitelikli bir düzlemde eski periyotla yayın hayatına başlamasının devrimci heyecanını yaşamaktayız.

Halkın Günlüğü gazetesi beyan eder ki, dün olduğu gibi bugün de yayın ilkelerinden ödün vermeden ezilen-sömürülen yığınların sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir. Sosyalist basın cephesinde biçimlenen sosyalist kimliğine uygun yayın çizgisiyle, toplumsal-demokratik muhalefet ve mücadelenin ihtiyaçlarına yetenekleri oranında cevap olmayı dün olduğu gibi bugün de sürdürecektir. Hiçbir baskı ve engelleme gazetemizi bu stratejik rotasından alıkoyamayacaktır.

Gazetemiz, enternasyonal proletaryanın MLM doğrultuda ifade bulan tüm tarihsel birikimleri ve 40 yılı aşan Kaypakkaya geleneğinin ideolojik-politik çizgisini rehber edinerek, günün somut mücadeleleri ve demokratik mücadele ihtiyaçlarını bulunduğu cepheden üstlenerek göğüsleme iddiasındadır. Gazetemiz alternatif mücadelenin bir kürsüsü olarak burjuva sisteme kökten karşı olup, sosyalist sistemin savunucusu, demokratik zemindeki bir mücadelecisidir. Gazetemiz, genel niteliği ve varlık gerekçesini bu zeminde açıklamakta, bu zemine dayandırmaktadır. Bugün yaşamış olduğumuz kimi eksiklik ve sıkıntılar asla bu nitelik, yönelim ve çabamızın önüne geçirilemez.

Gazetemizi salt muhalif ve sistemi eleştiren dar demokratik bir muhtevada ele alan yaklaşım hatalı ve eksik bir kavrayıştır. Bu yaklaşım Halkın Günlüğü’nü bilimsel sosyalizm çizgisi ve tarihsel dayanaklarından kopararak onun oynadığı rolü küçümseyerek gerilere çeken indirgemeci yaklaşımdır. Halkın Günlüğü, sınıflar mücadelesinin kopmaz parçası olan demokratik mücadele cephesi ve alanında önemli demokratik görevler üstlenirken, merkezi kitle yayın organı niteliğiyle kitlesel bir örgütlenme aracı ve örgütleyici organı durumundadır.

Sonuç olarak; gazetemizin yaklaşık olarak yedi aydır çıkmamasının esas nedeni OHAL ve KHK’lerle uygulanan baskıcı, yasakçı, keyfiyetçi gerici süreçtir. Ki, OHAL kapsamında gündeme gelen hukuksal sorunlar, sosyalist basın ve hatta burjuva basına kadar genişleyen ağır baskı şartları gazetemizin çıkmasında doğrudan rol oynarken, bizlerden kaynaklanan eksikliklerin olduğu da inkâr edilemez. Kendimizden kaynaklanan eksiklikler giderilmesine karşın OHAL’in baskı koşulları gazetenin çıkarılmasını olanaklı kılmamıştır. Dolayısıyla süreç yedi aya kadar uzamıştır. Gelinen aşamada gazetenin çıkması için gerekli şartlar mevcut olup, gazetemiz yeniden yayın hayatına başlamıştır.

Bir kez daha okurlarımıza özürlerimizi bildirir, gazetemizin yayına başlamasının coşkusunu paylaşırız.

http://www.halkingunlugu.org/