Devrimci Demokratik Kamuoyuna!

Biz ADHK olarak, İsveç devletinin bu insanlık dışı tavrını kınıyor, lanetliyor; Avrupa devletlerinin ilerici-devrimci ve sosyalistlere yönelik bu saldırılarına karşı tüm devrimci demokratik güçleri duyarlılığa ve mücadeleye çağırıyoruz

ADHK (05-05-2020) Daha önceki süreçlerde de olduğu gibi; son dönemlerde Avrupa Göç Merkezleri’ndeki yaşam koşulları,baskı,şiddet,psikolojik işkence yöntemleriyle ve bu Korona pandemisi sürecinde de daha da ağırlaşarak devam ediyor.

Daha yakın zamanda İsviçre’de Halil Gündoğan örneğinde gördüğümüz gibi, Avrupa merkezlerinde ilticacılara yönelik bu tür saldırıların artarak devam ettiğine tanık oluyoruz.

Son zamanlarda bu saldırılarla birlikte iltica başvurusunda bulunmuş devrimci ve yurtseverleri faşist Türk devletiyle anlaşarak teslim etmeler de hız kazandı.

Son olarak İsveç devletinin Türk devletine teslim ettiği yurtsever Resul Özdemir örneği var.

Resul Özdemir, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde yaralanmış ve yurtdışına çıkarak İsveç’te iltica talebinde bulunmuş. Talebinin kabül edilmesini beklerken, İsveç polisi tarafından Türk devletine teslim edilmiş, MİT ve polis merkezlerinde ağır işkencelerden geçirilerek tutuklanmış ve Silivri 9 Nolu F tipi Kapalı cezaevine konulmuştur.

Biz ADHK olarak, İsveç devletinin bu insanlık dışı tavrını kınıyor, lanetliyor; Avrupa devletlerinin ilerici-devrimci ve sosyalistlere yönelik bu saldırılarına karşı tüm devrimci demokratik güçleri duyarlılığa ve mücadeleye çağırıyoruz.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

5 Mayıs 2020