Devrimci demokratik kamuoyuna çağrımızdır

erdFaşist TC devletinin eli kanlı, katil başbakanı Erdoğan, 19 Haziran’da Viyana’ya geliyor

Viyana (07-06-2014) Fundamentalist faşist AKP hükümeti, tek dil-tek din-tek millet nakaratıyla, başta işçi sınıfı olmak üzere, kürt ulusuna, alevilere, azınlık milliyetlerden ve inançlardan Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarına ölümü, baskıyı ve asimilasyonu dayatıyor. AKP’nin zülüm ve sömürüye dayalı şiddet politikalarına direnenler, sokaklarda katlediliyor, ya da Soma’da olduğu gibi sermayenin iş cinayetlerine kurban ediliyor. Gezi’den bugüne kadar halkımız yüzlerce evladını kaybetti. Tekçi akp’nin baskı ve şiddetine karşı kitleler “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla faşizme karşı direniyor.

Bizler de halkımızdan aldığımız bu güçle faşist AKP hükümetinin başbakanı Erdoğan’ı ve arkasındaki yeşil sermayenin uşaklarını protesto etmek için tüm halkımızı duyarlı olmaya, Demokratik Güçbirliği’nin düzenleyeceği protesto yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz.

YER: HELDENPLATZ (VİYANA)

TARİH: 19 HAZİRAN 2014

SAAT: 13.00

AVUSTURYA DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU