Devrimci, Demokratik Kamuoyuna! Hapishanelerde Ölümleri Durduralım!

Bizler ADHK Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi olarak, hapishane de ki tutsakların sesini duyurmak istiyoruz. Tutsakların  koşullarının düzeltilmesi, işkencenin son bulması, hasta tutsakların acilen  serbest bırakılması için Avrupa’nın değişik kentlerin de  3 günlük dayanışma  açlık grevleri başlatıyoruz. Devrimci tutsakların yalnız olmadığını hep birlikte haykıralım.

Daha önce ki mülkiyetçi egemen sistemlerde olduğu gibi, emperyalist küreselleşme döneminde de hapishaneler burjuvazinin egemenliğini ve iktidarını sürdürmede  çok büyük önem taşımaktalar. Kendi saltanat ve iktidarlarına karşı,  tüm toplumsal dinamiklere gözdağı vermek, yıldırmak, boyun eğdirmek için gelişen  her türlü mücadeleye, direniş ve eylemlere müdahale ederek  kitleleri  teslim almanın aracı olarak kullanmışlar ve bugünde kullanmaya devam ediyorlar.

AKP -MHP iktidarı  Türkiye ve K. Kürdistan hapishanelerin de uyguladığı  özel politikalarına her gün yenisini eklemeye devam ediyor. Devletin  faşist, ırkçı sistemine karşı örgütlenen yada itiraz eden, tüm kesimleri ayırım gözetmeksizin  en ağır şekilde cezalandırıyor. Hukuksal ceza dışın da hapishaneler de sistematik olarak tecrit, disiplin ve hücre cezası, havalandırma, ziyaret ve  yayın yasağı, taciz, tecavüz, rutin olarak sürgün ve her tür kötü muamele  yoğunlaşarak devam ediyor.

Bu uygulamalarla amaçlanan içerde tutsakların iradesini teslim almak, dışarıda da sınıf mücadelesini sürdüren örgütlü-örgütsüz  kitleye gözdağı vererek sindirmektir. Çünkü içeriyi teslim alırlarsa dışarda ki dinamiklere ayar çekmek, muhalefeti ortadan kaldırmak, isyan edeni bastırmak  iktidarın işini  kolaylaştırır.

Tarih defalarca kez politik tutsakların baş eğmezliğini, ölümüne direnişini yazmıştır, yazmaya da devam ediyor. AKP-MHP iktidarının tüm zulmüne rağmen Politik Tutsaklar teslim olmayarak hücreleri direnişleriyle  parçalamaya devam ediyorlar.

Türk devleti, izolasyon ve baskılarla tutsakları ayrıştırarak ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet yada farklı uygulamalarla  öldürmekte.  İHD’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020‘den bugüne kadar, 104 tutuklu ve hükümlü  yaşamını yitirdi. Bir hafta için de dışarıya  4 tutsağın cenazesi çıktı.  Kandıra hapishanesin de kadın tutsak Garibe Gezer uzun süren sistematik işkenceyle öldürüldü.

8 Mart 2021 tarihi itibarıyla Türkiye hapishanelerin de 0-6 yaş grubu toplam 345 çocuk anneleriyle birlikte izolasyon ve tecrit koşulları içinde büyümekteler. 12-18 yaş arası 1170 tutuklu çocuk ve genç, 426 da hükümlü (ceza alan) çocuk bulunuyor.

AKP- MHP iktidarının  çıkardığı yeni infaz yasasıyla, faşist  uygulamalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Disiplin cezalarıyla  tutsakların tahliyeleri engellenmekte, hapishane de kalamaz raporlarına  rağmen ağır hasta tutsaklar tahliye edilmeyerek  rehin  tutulmaktalar. Hapishane koşulların da yaşayamaz durum da olan 604 ağır hasta tutsak bulunmakta. Yaşam koşullarının giderek zorlaştığı hapishaneler de, devrimci demokratik kamuoyu oluşturulmazsa  her gün yeni tabutlar çıkmaya devam edecek.

Faşist AKP-MHP   iktidarı  siyasi tutsakları bu infaz yasasıyla  F tipin de tutmaya devam ettikçe ölümler de kaçınılmaz olacaktır.  Bugün ölümler devam ederken tek tip hücrelerde katlettiği tutsaklar için intihar etti manipülasyonu ve yalanını da  yayarak yeni katliam biçimini de belirlemiş oluyor. Hapishaneler de ki her ölüm  devlet politikasının dayattığı ve yarattığı sonuçtur.

Hapishaneler de dayatılan  sessiz ölümü görünür kılalım, tutsakları yaşatalım.

Mücadele ettiğimiz her alan da tutsakların sesi olmak için   Avrupa’da da kamuoyu oluşturarak Türk devletinin intikamcı, faşist uygulamalarını teşhir edelim. Bizler ADHK Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi olarak, hapishane de ki tutsakların sesini duyurmak istiyoruz. Tutsakların  koşullarının düzeltilmesi, işkencenin son bulması, hasta tutsakların acilen  serbest bırakılması için Avrupa’nın değişik kentlerin de  3 günlük dayanışma  açlık grevleri başlatıyoruz. Devrimci tutsakların yalnız olmadığını hep birlikte haykıralım.

İçerde Dışar da Hücreleri Parçala !

ADHK Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi.

10.01.2021

Açlık grevlerin olduğu yerler ve tarihler:

Paris: 14 -16 Ocak 2022

Stuttgart:  21-23 Ocak 2022

İsviçre :  28 – 30 Ocak 2022