Devrimci, Demokratik  Kamuoyuna ve Halkımıza Açıklama!

Ancak dünya çapında yaşanan salgın sorunu nedeniyle bu faaliyeti icra etmemiz halk sağlığının korunması hassasiyetimizden dolayı bu yıl ki anma etkinliğimizi gerçekleştirmemiz objektif olarak mümkün değildir

Değerli dostlar, yoldaşlar,

HABER MERKEZİ (03-04-2020) Bilindiği gibi Proleter Maoist öncü ve bağlı tüm kurumlarımız  her yıl düzenli olarak  Partimiz’in Kurucu Komünist önderi İbrahim Kaypakkkaya yoldaş başta olmak üzere, ağır bedeller pahasına yürütülen çetin mücadele tarihimizin ölümsüz kahramanları şahsında, tüm devrim, sosyalizm ve Kümünizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerimizi anmak amacıyla çeşitli  biçimlerde anma etkinliklerini örgütleyip gerçekleştirmektedir.

Bu yılda aynı çerçevede 9 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan, ‘‘Devrim ve Komünizm mücadelesinde yitirdiklerimiz  zafer bayraklarımızdır! 47. ÖLÜMSÜZLÜK YILINDA İBRAHİM KAYPAKKAYA STRATEJİK ZAFER YÜRÜYÜŞÜDÜR.! ‘‘ temalı anma etkinliğimize yaklaşık olarak bir aylık zaman kaldı. Ancak dünya çapında yaşanan salgın sorunu nedeniyle bu faaliyeti icra etmemiz halk sağlığının korunması hassasiyetimizden dolayı bu yıl ki anma etkinliğimizi gerçekleştirmemiz objektif olarak mümkün değildir.

Bu vesileyle sizlere karşı devrimci  sorumluluğumuz gereği bu bilgilendirmeyi zorunlu bir görev sayarken, elimizde olmayan nedenlerden dolayı anma etkinliğini iptal etmek zorunda kaldığımızı bilgilerinize sunuyor, anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.

Değerli dostlar, yoldaşlar;

Hepinizin de yaşayarak gördüğü gibi, tüm toplumları tehdit eden düzeyde ölümcül sonuçlara yol açan Kovid-19 salgın döneminin olağan dışı koşullarından/ağır bir süreçten geçiyoruz. Salgın ve sonuçları, emperyalist kapitalist sistem başta olmak üzere, bilimum gerici sınıf sistemlerini her bakımdan sorgulamayı bir kez daha acil bir sorun olarak toplumların önüne koyarken, temsil ettiğimiz sınıf mücadelesinin rüştünü de yeniden ve yeniden ispatlamaktadır. Somut meselede ise, söz konusu gerçeklik politik faaliyet ve çalışmalarımızı en azından biçimsel açıdan etkileyerek önümüze çıkmaktadır. Tam da bundandır ki, Mayıs ayında gerçekleştirilmek üzere planladığımız Parti ve Devrim Şehitlerini Anma etkinliğini iptal etmek zorunda kaldık.

Devrimci görev ve siyasi mücadelemiz kadar, tarihsel sorumluluk, birlik ve dayanışma bilincimizi unutamaz, dayatılan bireysel yaşam değerlerini benimseyemeyiz. Tarihsel devrimci görevler gibi, devrimci kültür ve tutum da yakıcı ihtiyaç olmaya devam ediyor. Dayatılan her zorluk ve ağır koşulları, devrimci irade, üretkenlik ve yaratıcılıkla aşmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte objektif şartlar nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız anma etkinliğini önümüzdeki dönemde ve olağan dışı bir gelişme yaşanmadığı taktirde, yapılması planlanan anma etkinliğimizi internet vb araçlar üzerinde değişik biçimlerde gerçekleştirme çabası içersinde olacağız.

Öte taraftan, aynı gerekçeler zemininde iptal etmek zorunda kaldığımız etkinliğin duyurusunu, günü geldiğinde gerekli internet araçları kullanılarak yapılacaktır. Yine Şubat ayı içerisinde 9 Mayıs 2020  anma gecemiz planlanması çerçevesinde  dağıtıma koyduğumuz  biletlerin  dağıtımını durdurduğumuzu ve  şimdiye kadar satın alınan biletlerin karşılığı, telep edilmesi durumunda bilet sahiplerine geri ödeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Son olarak;  birlik ve dayanışma ağlarımızı güçlü tutarak, olası gelişmeleri takip ederek bu süreci birlikte atlatacağımız inancıyla çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Gece Tertip Komitesi

3 Nisan 2020