Devrimci Demokratik Kamuoyuna!

Biz, ADHK olarak Alman devletinin insan yaşamını hiçe sayan bu insanlık dışı tavrını kınıyor, teşhir ediyor ve devrimci demokratik kamuoyunu Ender Boztaş’ı sahiplenmeye çağırıyoruz

ADHK (12-01-2016) Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyasında faşist Türk devletinin saldırıları öylesine bir boyut kazanmıştır ki, başta Kürtler olmak üzere sol-sosyalist ve tüm devrimci dinamiklere karşı tam bir vahşet boyutunda bastırma ve adeta sürek avı başlatılmıştır.

Gün geçmiyor ki toplumsal dinamiklere kaşı katliamlar yapılmasın,gün geçmiyor ki yüzlerce insan toplu gözaltına alınıp işkencelerden geçirilmesin,gün geçmiyorki yüzlerce dernek ve demokratik kurumların kapısına kilit vurulmasın. Ve bugün yüzlerce binlerce insan,devrimci demokratik cephede yer alması nedeniyle ciddi derecede can güvenliği teylikesiyle kaşı karşıya.Bugün akademisyenler boyutuyla bile bakacak olursak, dünyada çalışabilmek ve can güvenliğini koruyabilmek için Avrupa’ya sıgınma konusunda Türkiye dünyada üçüncü sıraya yükselmiş durumda.

En basit ve sıradan insan hak ve özgürlüklerinin dahi çiğnendiği ve ayaklar altına alındığı bir süreç tüm acımasızlığıyla devam ediyor ve giderek daha da derinleşiyor.

İşte böylesine olaganüstü koşulların yaşandığı bir süreçte, muhalif ve devrimci kimliği nedeniyle ciddi derecede can güvenliği ve ölüm tehdidi altında olan Ender Boztaş Almanya’da sığınma talebinde bulunmuştur.

Almanya’da bulunduğu süre içinde-ilk birkaç yıl- dağda olduğu düşünülerek ailesine devlet tarafından yoğun bir baskı uygulanmıştır. Daha sonra Almanya’da olduğu anlaşılması üzerine defalarca ev adresi ve telefon numarası istenmiştir. Bir dizi belge ve kanıt ve aynı zamanda mahkeme kararı olmasına rağmen-ailen orada yaşıyor diye, Alman mahkemeleri bu denli ciddi ölüm tehdidi ve riskini es geçip hala  bilgi ve belge istemektedir.

Biz, ADHK olarak Alman devletinin insan yaşamını hiçe sayan bu insanlık dışı tavrını kınıyor, teşhir ediyor ve devrimci demokratik kamuoyunu Ender Boztaş’ı sahiplenmeye çağırıyoruz.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)

ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu)

Ocak 2017