Devrimci Demokratik Yerel Yönetimler – Avrupa Seçim Komisyonu Köln’de kitlesel toplantı gerçekleştirdi

Devrimci Demokratik Yerel Yönetimler – Avrupa Seçim Komisyonu Almanya’nın Köln kentinde bir kitlesel toplantı gerçekleştirdi

KÖLN (27-03-2019)  „Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da siyasal gelişmeler, Yerel Yönetimler ve Halkçı Belediyecilik „ konularını içeren bir Panel 24 Mart tarihinde Köln Demokratik Haklar Derneği lokalinde yapıldı. Panelin konusu üzerinde ADEF ve ADHK Temsilcisi arkadaşlar tarafından yapılan ön sunumdan sonra katılımcıların görüş, öneri , soru ve eleştirileri alındı. Gelişen tartışmalarda SMF’nin ittifak anlayışı,  girişimleri ve dost kurumların Dersim özgülünde takındıkları tavır ve Maçoğlu’nu hedef alan saldırılar karşısındaki sessizliği ve ikili tavırlarına dikkat çekildi.

Birinci bölümde anlatılan halkçı belediyecilik anlayışı ve etkileri ikinci bölümde daha da zenginleştirildi.

Yerel seçimlerin yapılacağı Türkiye ve K. Kürdistan’daki siyasal gelişmeler değerlendirilirken; AKP – MHP ittifakıyla yürütülen faşist saldırı ve zulmün karşısında ortak mücadele platformlarının yaratılmasının, birlikte mücadelenin önemi ve zorunluluğuna dikkat çekilerek; SMF ve bileşenlerinin bunun bilincinde olarak hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Doğrudan Demokrasi ve tüm farklılıkların birlikte yaşayabileceği, „Söz, Yetki ve Karar Halka“ düşünüş ve şiarının bilince çıkarıldığı, eksiklikleri giderilerek daha ileriye götürülerek tüm Dersim ve ülke çapında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği Ovacık modelinin savunulup desteklenmesi gerektiği belirtilen sunum, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Katılımcıların soruları, eleştiri, öneri ve düşünceleri ile yaptıkları katkı Paneli daha canlı ve verimli kıldı. „Bu Panelin neden herkesin katıldığı daha geniş katılımlı yapılmadığı“ sorusu, eleştirel olduğu gibi;  verimli olduğu vurgusu da taşıyor.

Panelin yapılan kapanış konuşmasında, herkesin ülkede bulunan akrabalarını arayarak oylarını kullanmaları için yönlendirmesi, adaylara dayanışmada bulunmaları çağrısında bulunuldu.