Devrimci Sanatçı Yılmaz Güney Mezarı Başında Anıldı!

Türkiye – Kuzey Kürdistan devrimci sanat tarihi içinde özel bir yeri olan Yılmaz Güney, mezarı başında ortak bir anma ile anıldı. Pére Lachaise mezarlığında saat 13:00’de başlayan anma kısa bir açılış konuşması ile başladı ve ardından saygı duruşu ile devam etti. Kurumlar adına okunan ortak metinde; “Devrimci sanatçı Yılmaz Güney’in ölümsüzlüğünün 36. yılındayız. Yılmaz Güney şahsında tüm yitirdiklerimizi altın çağa olan inancımızla bir kez daha anıyoruz. “Halkın sanatçısı, halkın savaşçısıdır” şiarını ete-kemiğe büründürmeyi başaran devrimci sanatçı Yılmaz Güney sanatını yaşadığı toplumun sorunlarını, yakıcı taleplerini eserlerinde nakış nakış işleyen ve bir halk sanatçısının nasıl olması gerektiğini bizlere öğretenlerdendi.” denilerek, devamında ise, “Yaşadığımız dönem; emperyalist-kapitalist sistemin dünya ölçeğinde derinleşen krizleriyle ilerliyor. Faşist Türk devleti de ekonomik krizin yanında siyasi kriziyle birlikte başta devrimcilere ve yurtseverler olmak üzere halka yönelik azgın faşist saldırılarını katmerlendirmektedir. Geçtiğimiz zaman diliminde adil yargılanma talebiyle ölüm orucu direnişini sürdüren Avukat Ebru Timtik şehit düşerken, bir diğer avukat Aytaç Ünsal ise ölüm orucu direnişini sürdürmektedir. Tecavüzcülerin serbest bırakıldığı, faşist diktatörlük tarafından kadına yönelik şiddet ve tecavüzün meşrulaştırıldığı günlerde, sadece adil yargılanma talebi isteyen avukatlar yine devlet eliyle katlediliyor. Buradan bir kez daha Ebru Timtik’i saygıyla anarken, onun mücadelesini kazanımla sonuçlandıracağımız sözümüzü yineliyoruz” denildi.

Ortak metnin okunmasından sonra türkü ve marşlarla anma programı bitirildi