DGH’den sosyalist öğrenci hareketi’ne sosyalizm mücadelesini yükseltiyoruz

Coğrafyamızda bugün yaşanan ağır faşist baskı koşullarında gerçekleştirilen konferansımız, öğrencileri kendi hak ve talepleri için SÖH’de örgütlenmeye; sosyalizm için mücadeleye çağırır Bu bilinç berraklığı ile akademik demokratik mücadele alanlarındaki bütün öğrencileri faşizme karşı sosyalizm mücadelesine; Sosyalist Öğrenci Hareketi’nde örgütlenmeye davet ediyoruz!

HABER MERKEZİ (10-03-2017)- Sosyalist Öğrenci Hareketi program ve tüzük konferansına dair yaptığı açıklamayı aşağıda olduğu gibi yayınlıyoruz:

Egemen hakim sınıfların ezilen sınıf, ulus, inanç, cins, mezhep ve azınlıklar üzerindeki saldırı ve tahakkümlerini yoğunlaştırdığı bir süreçten geçmekteyiz. Egemen hakim sınıfların somuttaki temsilci AKP/Erdoğan iktidarı geçmişinden devraldığı tekçi faşist katliamcı özünü gelinen süreçte de çeşitli politikaları ile devreye sokmuş; ve ezilen sınıflar nezdinde bir kez daha teşhir olmuştur. İlan edilen OHAL’le birlikte geçmişten bugüne seyir eden faşist uygulamalar daha da tırmandırılmıştır; tüm demokratik hak ve taleplerin önüne set çekilmiş; antidemokratik uygulamalar ezilen halkların önüne bir kıskaç gibi yerleştirilmiştir. Dernekler, gazeteler, yayınevleri, radyo ve tv kanalları kapatılmış; birçok akademisyen sendikacı görevinden alınmış; halkın iradesini temsil eden milletvekilleri tutuklanmış ve vekillikleri düzmece iddialar ile düşürülmüş; gözaltı ve tutuklama furyası coğrafyanın kaderini tayin eden bir hal almıştır. Keza tarihten bugüne Kürdistan’da ezilen Kürt ulusu üzerindeki katliamlar bu süreçte de can yakıcı bir biçimde devam etmiş, Kürdistan egemenlerin sömürü ve katliam cenderesinde hapsedilmekten kurtulamamıştır.

Egemen hakim sınıfların tekçi, faşist, katliamcı özünü bertaraf edecek olan ezilen sınıfların örgütlü mücadelede birleşmesi ve bu güç ile sosyalizmi bayraklaştırmasından geçmektedir. Ezilen sınıflara sosyalizmden başka alternatif ve çözüm gücü yoktur ve olmayacaktır. Tarih faşizmi ve katliamları tekerrür ederken ezilen halklar için biricik umut ışığı ve alternatif toplum projesi olan sosyalizm mücadelesi kurtuluş olmaya devam edecektir.

Sosyalizm mücadelesinin akademik demokratik alanlardaki taşıyıcıların olan Sosyalist Öğrenci Hareketi egemen hakim sınıfların, AKP/Erdoğan İktidarı’nın faşist saldırılarını yoğunlaştırdığı bu süreçte “Demokratik Gençlik Hareketi’nden Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne Sosyalizm Mücadelesini Yükseltiyoruz’’ şiarı ile program ve tüzük konferansını gerçekleştirdi. Sosyalist Öğrenci Hareketi emperyalizme, kapitalizme, faşizme, şovenizme, erkek egemen sisteme ve her türden gericiliğe karşı akademik demokratik mücadele alanlarında hazırlamış olduğu yeni program ve tüzük’ü ile yaşamın olduğu her alanda sosyalizmin temsilcisi olma iddiasını büyütüyor.

Demokratik Gençlik Hareketi olarak gerçekleştirmiş olduğu merkezi kurultay sonrası yürütmüş olduğu tartışmalarla mücadele alanlarını, gençliğin öznesi öğrenciler olmasından kaynaklı “akademik demokratik’’ alanlar olarak tanımlayan Sosyalist Öğrenci Hareketi bugün akademik demokratik alanlarda bulunan özgün çelişkilere karşı örgütlü mücadelenin zorunluluğu taşıyarak sosyalizm mücadelesine hizmet etme iddiasını büyütüyor.

Güncel siyasal gelişmelere, akademik demokratik alanlardaki özgün çelişkilere ve bu özgün çelişkiler karşı alternatif toplum projesine, Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin tarihsel sürecine ve perspektifine dair yürütülen tartışmalar sonrası Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin program ve tüzük konferansı gerçekleştirildi ve bununla beraber Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin yeni logosuyla birlikte program ve tüzük kabul edildi.

Geçmişten bugüne faşizme ve kapitalizme karşı öğrenciler mücadelenin önemli dinamikleri olmuştur. Coğrafyamızda bugün yaşanan ağır faşist baskı koşullarında gerçekleştirilen konferansımız, öğrencileri kendi hak ve talepleri için SÖH’de örgütlenmeye; sosyalizm için mücadeleye çağırır. Bu bilinç berraklığı ile akademik demokratik mücadele alanlarındaki bütün öğrencileri faşizme karşı sosyalizm mücadelesine; Sosyalist Öğrenci Hareketi’nde örgütlenmeye davet ediyoruz!

http://www.halkingunlugu.org/