DHD Ankara “Halk düşmanı resmi-sivil çetelerine boyun eğmeyeceğiz”

Kapatılan Demokratik Haklar Derneği Ankara örgütlülüğü üye ve taraftarlarına dönük girişilen saldırıları ve muhalif kesime dönük baskıları İHD Ankara Şubesi’nde düzenledikleri basın açıklamasıyla teşhir etti

ANKARA (06-04-2017)-  Kapatılan Demokratik Haklar Derneği Ankara örgütlülüğü, SÖH üyesi Deniz Can Murat’ın polis tarafından kaçırılmasını ve ajanlık dayatmasını teşhir etti. Bugün saat 12.30’da İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasında ayrıca son süreçte ‘Hayır’ cephesine yönelik devletin girişmiş olduğu ummalı saldırı ve gözaltı furyasını da teşhir etti. SÖH adına basın açıklamasını okuyan Ankara temsilcisi “Faşist devletin her daim hedefinden olan kurumumuz Ankara Demokratik Haklar Derneği geçen aylarda KHK ile kapatılmış, tüm taşınmazları devlet tarafından gasp edilmişti. Hayır kampanyalarına Ankara’da gençlik ve kadın cephesinden cevap olan ve gücü oranında bu çalışmaları örmeye çalışan örgütlülüğümüz faşist devletin korkusu olmaya devam ediyor.” dedi.

Açıklama şu şekilde devam etti: “Bugün birçok ilde devrimci-demokrat kurumlara, DHF üye ve taraftarlarına saldıran eli kanlı AKP diktası, Ankara’da DHF bünyesinde faaliyet yürüten Sosyalist Öğrenci Hareketi faaliyetçisi, yoldaşımız Deniz Can Murat’ı kaçırmış, kent merkezinden uzak bir yerde zorla alıkoymuş, şantaj yapmış ve ajanlık teklif etmiştir. Yoldaşımızın kararlı duruşu ile karşılaşan NATO artığı kontra güçler, tehditlerini boyutlandırmış yoldaşımızı ölümle tehdit etmiştir. Tehditlerine devam eden kontr-gerilla güçleri  ‘tekrar görüşeceklerini’ belirterek yoldaşımız üzerinde baskı yaratmaya çalışmışlardır.

Açıktan ilan ediyoruz ki, hiçbir güç bizleri sosyalizm mücadelesinden alıkoyamayacaktır. AKP diktasının eli kanlı, halk düşmanı resmi-sivil çetelerine boyun eğmeyeceğiz.”

İHD ise son süreçte Ankara’da kaçırma, tehdit, şantaj olaylarının arttığını buna karşı Ankara Barosu ve uluslararası kuruluşlarla irtibat kurduklarını, bu yönlü kamuoyu oluşturacaklarını ifade ettiler. İHD olarak sürecin takipçisi olduklarını belirttiler.

Açıklamaya YDG, SODAP, Devrimci Parti ve ESP de destek verdi.

http://www.halkingunlugu.org/