DHF: Cejna Newroz pirozbe!

Newroz yeni gündür, bahardır, hayattır, özgürlüktür Bir 21 Mart günü kazanılmıştır Bu gün zulmün beynine inmiştir Kawa’nın balyozu Bugün dağ başları kutsal ateşle kızıllaşmıştır Bugün ilan edilmiştir “zulüm ile abad olanın geleceğinin berbat olacağı” Ve yine bu gün ilan edilmiştir, “hiçbir zalimin geleceğinin olamayacağı”

HABER MERKEZİ (20-03-2017)- Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) Newroz’a ilişkin bir açıklama yayınladı. DHF tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rivayete göre, “Cemşid yedi yüz yıl hüküm sürmüş bir hükümdardır. Bulunduğu yeri beğenmez ve daha yükseklere çıkar. Büyüklüğüne uygun bir taht yaptırırarak mücevherlerle süsler.

Cemşid kendini tanrıyla karşılaştırmaya başlayınca her şey tersine döner. Tanrı Cemşid’in başına bela olarak Dahak’ı gönderir. Zerdüşt inancının kutsal kitabı Avesta’da karşımıza çıkan şeytani varlık Azhi Dahak’ın izdüşümü olduğu anlaşılan Dehak çok zalim biridir. Cemşid’in koruduğu güneş, Newroz, cem âyinleri inançları yerine, omzundan yılanlar sarkan, yılanlara tapan ve onlara küçük çocukları kurban vermeyi zorlayan kanlı bir kişiliktir. Adeta iblisin (şeytanın) vücuda gelmiş halidir.

Dehak her gece ister halktan olsun, ister yiğit soyundan, iki delikanlıyı sarayına getirtir, ahçı bunları öldürür, beyinlerini çıkartır, yılanlara yiyecek yapar. Sonunda Ermayil ve Kermayil adlı iki iyi kalpli kişi, iki kurbandan hiç olmazsa birini kurtarmak için saraya ahçı olarak girerler. Kapıcıların yakaladıkları kişilerden birini öldürüp, diğerini kaçırırlar. Cemşid anlamasın diye de, bir koyun beynini ölen gencin beyniyle karıştırıp yılana yedirirler. Böylece her ay 30 genç kurtarırlar.

Demirci Kawa, bu duruma isyan ederek 21 Martta Dehak’ı alt eder ve bunun işareti olarak tüm tepelere ateş yakılır; yüksek bir yerden bayrak biçiminde tepesinden kırmızı, sarı, mor kumaş sarkıtılır ve ona ‘Kawa’nın bayrağı’ adı verilir.”

Dehak zulmü, zalimi; Kawa mazlumu, direnişi ve özgürlüğü temsil eder.

Çağımızın Dehak’ı Erdoğan ve iktidarıdır. Yüzlerce gencimizi diri diri yakan; onlarca kadını acımasızca katleden, ülkeyi Dehak’ın sarayına ve Kürdistan’ı boydan boya katliam çoğrafyasına çeviren Dehak Erdoğan iktidarıdır.

Newroz yeni gündür, bahardır, hayattır, özgürlüktür. Bir 21 Mart günü kazanılmıştır. Bu gün zulmün beynine inmiştir Kawa’nın balyozu. Bugün dağ başları kutsal ateşle kızıllaşmıştır. Bugün ilan edilmiştir “zulüm ile abad olanın geleceğinin berbatolacağı.” Ve yine bu gün ilan edilmiştir, “hiçbir zalimin geleceğinin olamayacağı…”

Katil Dahak’ın zulmüne karşı özgürlük ve eşitlik mücadelesi Demirci Kawa’nın yolunda ilerliyor. Bugün işçiler, köylüler, gençler, kadınlar, Kürtler, ezilen çeşitli kesimlerden inanç ve guruplar zalim Dehak’ın baskı rejimi ve sömürüsü altındadırlar. İktidar ve baş temsilcisi Erdoğan, tıpkı Dehak’ın yetkilerini kullanıyor ve bunu yasallaştırmak istiyor. Buna karşılık, ezilenler “Kawa’yı hatırla” diyerek, Gezi’de, Cizre’de ve daha birçok alanda seslerini yükselterek cevap veriyorlar. Karanlığa gömülmeyi kabul etmeyen çoğunluk, “saltanatını da sarayını da başına yıkarız” diye haykırıyor Dehak’a karşı.

Ortadoğu ve komşu bölge halkları ilhak, işgal, bölgesel savaşla yüz yüzedir. Sömürgeci yağma savaşları çoğrafyayı talan ve viraneye çevirmiştir. Emperyalistler ve bölge egemen devletleri, bölge üzerinden yeni bir paylaşım ve çıkar savaşı içine girmişlerdir. Bu savaşta başta kadın ve çocuklar olmak üzere ezilen kitleler tam bir trajedi yaşamaktadırlar.

Newroz aynı zamanda bölge halklarının bir dayanışma ve mücadele birlikteliğine de işaret etmektedir. Bu savaş ve yağmacılığa karşı, halkların birleşik bir mücadelesi, Kawa’nın gürzü olabilir ancak. Eğer halkların birleşik bir mücadelesi daha yüksek düzeyde gelişmezse, bölgede ne barış, ne eşitlik, ne özgürlük ne de insani yaşam ortamı kalır. Her şey tahrip edilmekte ve barbar bir biçimde yeniden kurulmak istenmektedir. Savaş ve barbarlığa karşı Kawa’nın çağdaş takipçileri Rojava’da ve birçok alanda, halkların kurtuluşu için mücadelede güvence olmuş durumundadır. Dersim’de, Botan’da, Kobani’de Kawa’nın çağdaş takipçileri bu gerici savaş ve talana karşı direniyor. Barış bu çağdaş Kawaların mücadelesi ile gelecektir.

Şan olsun Newroz’a!

Demokratik Haklar Federasyonu