DHF merkezi kurultayı başarıyla sonuçlandı

OHAL sürecinin ağır koşulları ve saldırılar nedeni ile engellenen ve yapılamayan DHF merkezi kurultayı 8 Temmuz’da İstanbul’da ‘’Kapitalizme ve faşizme karşı sosyalizm mücadelesinde birleş’’şiarı ile başarıyla gerçekleştirilerek sonuçlandı

HABER MERKEZİ(10-07-2017)- Uzun ve sancılı bir süreci kapsayan Demokratik Haklar Federasyonu(DHF) merkezi kurultayı sistemin bütün saldırı ve engellemelerine rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandı. Yaklaşık 2 yılı bulan kurultay süreci genel saldırılar ve özelde de OHAL koşullarından kaynaklı gerçekleştirilememiş ve bugünlere kadar sarkmıştır. Demokratik Haklar Federasyonu sosyalizm’i eksen alan bir program, perspektif ve örgütlenme ilkeleri düzlemimde örgütlediği kurultay süreci boyunca ülke genelinde örgütlü olduğu tüm alanlarda siyasal bir kampanya biçiminde ele aldığı bu süreci yüzlerce kişinin katıldığı tartışma toplantıları ve alt kurultaylarla sonuçlandırmıştı. Baştan planlanan geniş katılımlı ve kitlelere açık merkezi kurultay ise OHAL sürecinin ağır baskı koşulları ve bu zeminde DHF’ye bağlı derneklerin saldırıya uğrayarak kapatılması sonucunda gerçekleştirilememişti.

Gelinen aşamada tüm saldırı ve engellemelere rağmen DHF merkezi kurultayını başarılı bir şekilde gerçekleştirerek toplumsal mücadeledeki rolünü ve siyasal iddiasını daha da ileri bir düzeye taşımıştır. Dar örgütlü bileşenle gerçekleştirilen DHF merkezi kurultayı 8 Temmuz 2017 tarihinde’’ Kapitalizme ve faşizme karşı sosyalizm mücadelesinde birleş’’şiarıyla İstanbul’da YÇKM’ de yapıldı. Polis’in Okmeydanı’na yığınak yaparak provokasyon ve taciz’de bulunarak engellenmeye çalışıldığı kurultay tüm saldırı ve provokasyonlara rağmen devrimci kararlık ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan merkezi kurultay, Divan seçimi, DHF’nin tarihsel sürecinin değerlendirildiği sunum ve güncel-siyasal duruma dair yapılan konuşmalarla devam etti. Merkezi kurultaya DHF-HDP ittifak milletvekili Erdal Ataş, Ovacık belediye başkanı M.Fatih Maçooğlu ve Mazgirt belediye başkanı Tekin Türkel’de katılarak kurultayı selamlayan birer konuşma yaptılar.

Kurultay’da yeni program, Tüzük, İsim ve Disiplin kurulu yapılan tartışmalar sonucunda oylanarak karara bağlandı.

Demokratik Haklar Federasyonu MYK’sı gazetemize yaptığı bilgilendirmede merkezi kurultayın siyasal sonuçlarının ve kararlarının en kısa zamanda bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacağını belirtti.