DHF: Sivas Katliamını Unutmadık!

Sivas katliamının 24’üncü yılı dolayısı ile Demokratik Haklar Federasyonu(DHF) bir açıklama yayınladı ‘’Katliamların hesabını soracağız, Sivas katliamını unutmadık’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (29-06-2017)-Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan “TC” devletine katliamlar tarihi üzerinden yükselen faşist devlet mekanizması her dönem emekçiler ve ezilen ulus, inançlar üzerinde faşist saldırılarını artırarak devam ettirmektedir. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta 33 aydın, yazar ve Alevileri katleden anlayış bugün AKP ile iktidara taşınmış ve saldırılarını boyutlandırmıştır. Tekçi, asimilasyoncu, inkârcı politikalarla kendini var eden faşist devlet ve onun resmi- sivil faşist-gerici güçleri dün olduğu gibi bugün de bu politikalarına devam etmektedir. Sivas katliamı bir güruhun ırkçı-dinci hezeyanları olarak ele alınamaz. Sivas katliamı, geçmişten günümüze faşist devletin Alevilere yönelik kininin bir göstergesidir. Bu kin, geçmişte Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Malatya, Gazi-Ümraniye katliamları olarak “TC” devletinin tarihinde kanlı bir not olarak yerini almıştır. Devletin Alevilere yönelik öfkesi ve kini ise hala devam etmektedir. Alevi köyleri devlet tarafından yoksulluğa mahkum edilmekte, köylere zorla ve/veya tehditle camiler inşa edilmekte, zorunlu din dersi ile Alevi çocukları sistemli bir asimilasyona tabi tutulmak, Aleviler hedef gösterilmektedir. Aleviler üzerindeki baskılar her geçen gün artmaktadır.

Katliamlara Karşı Çözüm, Örgütlü Mücadelede!

Her dönem katliamlarla sınan emekçiler ve ezilenler direniş geleneğiyle, faşist-gerici baskılara karşı durmuştur. Devletin katliam politikaları kendisine karşı duran herkes üzerinde kendini göstermektedir. 93’te Sivas’ta diri diri yakan devlet, 2016 yılında da Cizre’de Kürtleri diri diri yakmıştır. 1938’de Elazığ Buğday Meydanında Seyit Rıza’nın sesinde yankı bulan baş eğmezlik çağrıları, 2016’da Cizre’de Mehmet Tunç’un sesinde yankı bulmuştur. Birbirinden farklı dönemlerde yapılan bu çağrılar, emekçilerin ve ezilenlerin birleşik mücadele çağrısıdır. Ve bu çağrıya cevap olacak somut atılım ise örgütlü mücadeleyi yükseltmek, emekçileri-ezilenlerin ortak mücadelesini örmektir.

Sivas katliamının 24.yılında sonsuzluğa uğurladıklarımızı saygıyla anıyoruz. Katliamların hesabını sormak, hesap sorma bilincini geliştirmek için tüm halkımızı Sivas katliamının 24.yılında alanlara çağırıyoruz. Tüm emekçileri ve ezilen ulus ve inançları Demokratik Haklar Federasyonu saflarında örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.