DHF’den Kadıköy mitingine çağrı!

???????????????????????????????Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) 8 Şubat’ta yapılacak olan Alevi Birlik Mitingi’ne ve 9-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak ders boykotuna çağrı yaptı

HABER MERKEZİ (05-02-2015) – Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) 8 Şubat’ta Kadıköy’de yapılacak olan Alevi Birlik Mitingi’ne çağrı yaptı. Gazi Mahallesi, Sarıgazi ve Okmeydanı’ndan araçlar kaldırılarak mitinge gidilecek. Çağrı ve araç kalkış programı şöyle;

Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz

Anadolu toprakları yüzyıllardır Alevilere uygulanan çeşitli baskı ve katliam politikalarına tanık oluyor. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ülkemiz hala Osmanlı’dan devralınan “ötekileştirme ve yok sayma” zihniyetiyle yönetiliyor. Özellikle kapitalizmin ve emperyalizmin dünya sahnesine çıktığı günden bu yana, farklı inançlar, uluslar ve milliyetler arasındaki ayrımlar giderek derinleştiriliyor ve çoğunlukla da kanlı çatışmalara, katliamlara ve asimilasyon politikalarına sürükleniyor. Ülkemiz de böylesi sahnelere sıklıkla tanık oldu ve olmaya devam ediyor!

Türk hakim sınıfları devleti, yarattığı tekçi-faşist politikalarına devam ediyor. Yıllar önce başlayan ‘açılım’ aldatmacası bugün hala devam ediyor. Ancak yıllar öncesinde başlamasına rağmen ‘açılımda’ hiçbir adım atılmadı, atılması da beklenemezdi. Zorunlu din dersleri devam ederken, Diyanet kurumu da mevcut düzeni korumaya devam ediyor. DHF olarak laik, bilimsel, anadilde eğitim için; parasız, bilimsel, eşit koşullarda eğitim için 8 Şubat’ta sadece Alevilerin değil, tüm inançların ve azınlıkların sesini sesimize katmak ve devletin tekçi-gerici dayatmalarına karşı Kadıköy’de örgütlü mücadelemizi yükseltiyoruz!

9-14 Şubat tarihleri arasındaki 1 haftalık mevcut eğitim-öğretimi boykot sürecine de aktif olarak katılıyoruz! DHF olarak tüm halkımıza bu sürece müdahil olmaları ve gerekli duyarlılığı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz.

Araç kalkış yerleri ve saatleri;

Gazi Mahallesi, saat: 11.00 – Demokratik Haklar Derneği

Okmeydanı, 12.00 – Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi

Sarıgazi, 10.30 – Sarıgazi Cemevi önü

http://www.halkingunlugu.org/