DHF’den Merkezi Kurultay’a Çağrı!

afis“Kapitalizme ve Faşizme Karşı Sosyalizm Mücadelesinde Birleş” Şiarı ile DHF kurultayında buluşalım’’

Temsil ettiği demokratik ve devrimci mücadele birikimlerini ve kazanımlarını bilimsel sosyalizm perspektifi ile daha ileri taşıma anlayışı ile hareket eden Demokratik Haklar Federasyonu, program başta olmak üzere biri dizi önemli siyasal tartışmalarla kurultay örgütlemektedir  Program başta olmak üzere bütünlüklü siyasal düzlemini ve örgütlenme anlayışını günün toplumsal gerçekliklerine uyarlayarak güncelleyen ve bilimsel sosyalizmi mücadelesinin eksenine oturtan Demokratik Haklar Federasyonu’nun gerçekleştireceği kurultay bu anlamda tarihsel bir önem taşımaktadır. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz tarihsel süreç ve yaşanan toplumsal gelişmeler kurultayımızı daha da anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda, emperyalizme, kapitalizme, faşizme, şovenizme, topyekûn gerici savaşa ve her türden gericiliğe karşı tüm kitleleri DHF’nin devrimci programı altında birleşmeye ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz

HABER MERKEZİ (21.10.2016)- Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) merkezi kurultayını 11 Aralık 2016’ tarihinde yapacağını kamuoyuna duyurdu. “Kapitalizme ve Faşizme Karşı Sosyalizm Mücadelesinde Birleş” Şiarı ile DHF kurultayında buluşalım’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

Tarihsel anlamda önemli siyasal gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Emperyalist/kapitalist sistem ile işçi sınıfı ve ezilen dünya halkları arasındaki çelişki giderek keskinleşmektedir. Yer kürenin her karesinde savaşlar, ölümler, krizler, açlık, yoksulluk yani sömürü ve zulüm hüküm sürmektedir. Emperyalist/kapitalist dünya gericiliği insanlığı ve doğayı felakete sürüklemektedir. Emperyalist/kapitalist sistemin önemli halkalarından biri olan Türkiye-Kuzey Kürdistan’da da hâkim sınıflar ile ezilen halklar arasındaki çelişki ve mücadele giderek derinleşmektedir. Uluslararası sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yeniden biçimlendirmeye çalışan faşist “TC”, gerek bölge ve uluslararası arenada gerekse de ülke içerisinde izlediği politikalar ve süreklileşen yayılmacılık ve savaş siyasetiyle kendi içinde ciddi siyasal krizler ve çatışma yaşamaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi bu siyasal kriz ve gerici iktidar dalaşının bir sonucu olarak yaşanmıştır. “TC”nin geleneksel faşist ve gerici siyasal paradigması her zaman krizler ve darbeler zeminini koşullamaktadır. Özellikle günümüzde Erdoğan/AKP iktidarının izlediği bütünlüklü politikalar ve yarattığı sonuçlar bu kriz halini süreklileştirmektedir. Önümüzdeki süreçte bu kriz ve çatışma hali daha da derinleşerek devam edecektir.

Öncesinden başlayarak fakat 15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha ileri bir düzeye taşınarak devam eden topyekûn gerici savaş ve saldırganlık tüm pervasızlığı ile halklarımız üzerinde zorbalık uygulamaktadır. Kendi gerici siyasal iktidarı karşısında stratejik tehlike olarak gördüğü devrimci, sosyalist ve yurtsever güçler başta olmak üzere bütün ilerici ve muhalif toplumsal dinamikler, sistemin topyekûn gerici savaşının sonucu olarak katliamlara, baskılara, işkencelere, gözaltı ve tutuklama terörüne uğramaktadır. Kısacası gerici siyasal iktidara karşı muhalif olan tüm toplumsal güçler zapturapt altına alınarak bastırılmaya ve susturulmaya çalışılmaktadır.

Yaşanan toplumsal gelişmeler ve topyekûn gerici savaş gerçekliği biz devrimci ve sosyalistler başta olmak üzere tüm ilerici ve muhalif toplumsal güçlerin önüne önemli görev ve sorumluluklar koymaktadır. Sürecin tayin edici devrimci görev ve zorunluluklarından birisi kuşkusuz ki birleşik devrimci bir toplumsal mücadele hattı yaratmaktır. Bu bağlamda burjuva faşist diktatörlüğün stratejik topyekûn gerici savaşına karşı halklarımızın stratejik topyekûn birleşik mücadele hattını yaratmak günün temel devrimci görevlerinden biridir.

Sosyalizm bayrağını yükseltmek için tüm ilerici ve devrimci kitleleri DHF Kurultayı’na çağırıyoruz!

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadelesi önemli birikimler ve kazanımlar yaratarak kesintisiz bir şekilde bugünlere kadar gelmiştir. Bu kesintisiz tarihsel devrimci birikim ve sürecin temel öznelerinden biri de tartışmasız olarak DHF’nin de kendisine tarihsel miras olarak kabul ettiği ve üzerinde yükseldiği mücadele zemini olan Kaypakkaya geleneğidir. Bu bağlamda DHF, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ezilenlerin bütün haklı ve meşru demokratik mücadeleleri başta olmak üzere, kesintisiz olarak bugünlere kadar gelen tüm devrimci mücadele ve birikimlerin bilimsel sosyalist bir perspektifle temsil edildiği en ileri devrimci mevzilerden biridir.

Temsil ettiği demokratik ve devrimci mücadele birikimlerini ve kazanımlarını bilimsel sosyalizm perspektifi ile daha ileri taşıma anlayışı ile hareket eden Demokratik Haklar Federasyonu, program başta olmak üzere biri dizi önemli siyasal tartışmalarla kurultay örgütlemektedir.  Program başta olmak üzere bütünlüklü siyasal düzlemini ve örgütlenme anlayışını günün toplumsal gerçekliklerine uyarlayarak güncelleyen ve bilimsel sosyalizmi mücadelesinin eksenine oturtan Demokratik Haklar Federasyonu’nun gerçekleştireceği kurultay bu anlamda tarihsel bir önem taşımaktadır. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz tarihsel süreç ve yaşanan toplumsal gelişmeler kurultayımızı daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu bağlamda, emperyalizme, kapitalizme, faşizme, şovenizme, topyekûn gerici savaşa ve her türden gericiliğe karşı tüm kitleleri DHF’nin devrimci programı altında birleşmeye ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

“Kapitalizme ve Faşizme Karşı Sosyalizm Mücadelesinde Birleş” şiarı ile gerçekleştireceğimiz merkezi kurultayımıza bütün ilerici ve devrimci kitleleri davet ederek umudu birilikte büyütmeye çağırıyoruz!

 Demokratik Haklar Federasyonu