DHF’den Sivas şehitlerini anma mitingine çağrı

dhf_logoDemokratik Haklar Federasyonu bir çağrı yayınlayarak 28 Haziran’da (yarın) yapılacak olan Madımak Katliamı’nın 22 yılındaki anmaya tüm halkı saflarına davet etti

HABER MERKEZ İ (27-06-2015) – Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) bir açıklama yayınlayarak, 28 Haziran Pazar (Yarın) günü yapılacak olan mitinge tüm halkı davet etti.

DHF’nin yaptığı çağrıda,2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta yaşanan Madımak Oteli Katliamı’nın 22. yılında bir kez daha gecenin zifiri karanlığına karşı aydınlık bedenleri ile gelecek güzel günlere ışık saçanları anıyoruz. Baskı ve yok sayma politikalarına karşı tüm halkımızı federasyonumuz çatısı altında halkın haklı kavgasını örgütlemeye, saflarımıza çağırıyoruz.” denildi.

Yapılan çağrı metninin tamamı ise şu şekilde;

“Hükümet ise zulüm ve zorbalık mahsulüdür. Anın tecavüzlerini hoş görmek, İdari hey’et zaman-ı saadet’te olduğu gibi millet tarafından seçilmelidir. Saray saltanat, muharebe asker hep zulümdür. Tekkeler, dervişler, ulema hep onlar da hep zulüm ve tagallüp eserleridir. Herkes hürriyet-i tamme üzere fikir ve mesleki zatide bulunmalı. Komşusunun meslek ve mezhebine hürmet etmelidir” Şeyh Bedreddin 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta yaşanan Madımak Oteli Katliamı’nın 22. yılında bir kez daha gecenin zifiri karanlığına karşı aydınlık bedenleri ile gelecek güzel günlere ışık saçanları anıyoruz.

Ülkemiz hakim sınıf ve iktidarlarının tarihi; zulüm, baskı ve katliamlarla doludur. Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da ve Sivas’ta kendisi gibi düşünmeyen hakim inanca mensup olmayan yani bilcümle farklı kimlik ve inanışlara mensup insanlara yönelik inkarcı tavrını fiiliyata döküp pratikleştirmiş, katlederek yok etmeye ve asimilasyon gayretine girişmiştir.

Ülkemiz ezilen emekçilerinin, yoksul köylülerinin, kadınlarının, farklı cins ve kimliklerin ülkemiz iktidarlarına karşı örgütlenerek her türlü sömürü ve baskı politikalarına karşı ortak mücadelede buluştuğu federasyonumuz çeşitli milliyet ve inançlara mensup ezilen halkımızın her türlü demokratik hak ve talep mücadelesinde dün olduğu gibi bugünde yürütme azmi ve kararlılığındadır.

Osmanlı’dan günümüze, son on yıla kadar, açık şiddet, baskı, katliamlar ve inkâr, asimilasyon gerçekliği temelinde üretilen resmi politikalarla yaklaşılan farklı milliyet ve inanç kimlikleri gerçeğimiz; bilhassa son yıllarda, AKP iktidarı eliyle hayata geçirilen neo-liberal demokratik açılım aldatmacalarıyla cilalanmakta, fakat yine özünde aynı inkâr, asimilasyon ve imha politikaları hayata geçirilmektedir.Yan yana gelme bilincinden uzaklaştırılmaya çabalanan emekçi halkımız, kendi bağrındaki farklı ulus, milliyet ve inanç gruplarına karşı da emperyalist güdümlü düşmanlık, linç ve boğazlaşma politikaları karşısında savunmasız hale gelmektedir/getirilmektedir.İşçiler, köylüler, emekçiler üzerindeki ekonomik ve sosyal baskılar, hak gaspları ve türlü zorbalıkların yanı sıra ülkemizin ve siyasi iktidarının bir ürünü olarak da farklı milliyet ve inançlardan halklarımız, aynı zamanda bilinçli bir şekilde, çeşitli kültürel baskılar altında da tutulmaktadır.Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) olarak, devletin ayrıştıran, ötekileştiren şoven siyasetine karşı farklı kimliklere mensup halkımızı bu oyunu bozmaya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından Kadıköy’de 28 Haziran Pazar günü saat 15.00’da yapılacak mitinge katılmaya çağırıyoruz.

Bu baskı ve yok sayma politikalarına karşı tüm halkımızı federasyonumuz çatısı altında halkın haklı kavgasını örgütlemeye, saflarımıza çağırıyoruz.

Tarih: 28 Haziran Pazar

Saat: 13.00

Toplanma Yeri: Kadıköy Boğa

http://www.halkingunlugu.net/