Duisburg’da kampanya tanıtım toplantısı yapıldı

Duisburg (29.09.2013) Saat 12’de başlayan “Cinsel sömürüye sessiz kalma, diren mücadele et!” kampanya  toplantısında  Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin tanıtımı yapıldıktan sonra sunuma geçildi.

Fuhuşun tanımından başlanarak, bireylerin cinselliklerini meta olarak sunmalarının sebepleri ve yine bireylerin cinselliği satın alma eğilimlerini olusturan etkenlerin bilinmesi gerektiği vurgulanarak buna dair incelemeler sunumda ortaya konuldu.

Tarihsel gelişiminden günümüze fuhuş ve fuhuşun geldiği en uç nokta olan çocuk bedeninin metaya dönüştürülmesi üzerinde de duruldu.

Başlatılan kampanya ile amacın bu durumun geldiği aşamayı ortaya koymak, gözler önünde olan ama görünmeyen noktayı açığa çıkarmak ve sorunun ortadan kaldırılması noktasının ne kadar aciliyet taşıdığının birlikte tartısmak istenildiği dile getirildi.

Katılımcılar, fikir ve önerileriyle  şu şekilde katkıda bulundular.

-Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin kampanya ile amacının ne olması ve oluşturulacak perspektifin önemini vurguladılar.

– Eylem birliklerinin önemi ve bölgedeki faaliyetlikler konusunda önerilerde bulundular.

-Almanya özgülünde bu konuyla ilgili kurumlar ile baglantıya geçilmesi yönünde fikir belirtildi.

– Çok kapsamlı bir konu oldugu ve bazı kavramların (seks işçiliği mi, seks köleliği mi)  kitleye açıp tartışma yürütmenin önemine değinildi.

Canlı tartışmalarla kampanya tanıtım toplantısı başka bir etkinlikte buluşulmak üzere sonlandırıldı.