Duisburg Demokratik Haklar Derneği 38. Genel Kurulunu başarıyla sonuçlandırdı

der.Duisburg Demokratik Haklar Dernegi 38 Genel Kurulu’nu 6 Eylül 2015 (Pazar) tarihinde yaptı

Duisburg (07-09-2015) Genel Kurullar, sorunları, çelişkilerin tartışılması, faaliyetin değerlendirilmesi, eksikliklerin açığa çıkarılması, üyelerle birlikte yeni yönetim organlarının seçimidir. Kuramsal faaliyetimiz olan derneğimizin mevcut durumunu ve çıkış yollarının aranması, tartışılması ve çözümün üretilmesi içinde genel kurul bizim için bir fırsattır.

Dernek Yönetim Kurulu tarafında, mevcut sorunlarımız ve çıkış noktası ne olmalıdır anlayışıyla genel kurul’da üyeler sunulan yazının bir kısmını aşağıya aktarıyoruz.

“Başta Duisburg özgülünde Almanya ve Avrupa olmak üzere Türkiye-Kuzey Kürdistan ve Dünyamız da önemli güncel siyasal gelişmeler yaşanmaktadır. Buna karşı biz ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalistlerin de ertelenemez önemli görevleri olsa gerek. Bu temelde kolektif bir canlı mekanizma olan derneğimizin her bir üyesi olarak hepimizin şu veya bu şekilde yaşanan güncel somut siyasal gelişmelere yönelik duyarlılıkları söz konusudur. Ancak hala eksiklik ve yetersizliklerimizin de olduğu tartışma götürmez gerçekliğimizdir.

Bunlardan bağımsız ele alamayacağımız derneğimizin, biz Yönetim Kurulu olarak iki yıllık faaliyet sürecini de yine kolektif bir şekilde ele alıp tıpkı söz-karar-yetki ve uygulamada her ne kadar görev dağılımı ya da işbölümü şeklinde ayrışmalarımız olsa da birlikte icra ettiğimiz yada hedefleyip de yerine getiremediğimiz faaliyetlerin değerlendirmesini de doğru yanlış temelinde yaparak daha ileri bir kararlaşmayla hareket etme durumunda olmalıyız.

Bir politik kitle örgütü olarak derneğimizin, siz üyelerimizin toplam bileşeniyle çoğulcu ve kolektif, demokratik canlı bir mekanizma olarak, işlevsel olduğu gerçekliğini unutmadan, gelinen aşamada derneğimizin gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığını ya da hangi somut ihtiyaçtan türediğini, veya nesnel gerçeklikler üzerinden işlevsel kılınabileceğini de tartışarak doğru bir sonuca gitme durumunda olmalıyız.

Bu noktada derneğimizdeki siyasal faaliyetler yada etkinliklerin oldukça zayıflığı önümüze çıkmaktadır. Yönetim Kurulu olarak iki yıllık faaliyetlerimiz kapsamında siyasal olarak azda olsa çeşitli panel, anma ve kutlama, söyleşi, sokak etkinlikleri vb eylemlilikler gerçekleştirsek de, bunların oldukça yetersiz olduğu ve içerisinden geçilen somut gelişmelere yönelik yeterli cevap oluşturamadığı doğru bir tespittir. Bunun için yaşamımızda bizleri bir arada tutan, toplumsal üretim, faaliyet ve birlikte bütün emeklerimizin dolu dolu yaşayarak gerçekleştirmeye daha fazla ihtiyacın olduğu kesindir.

Bu zeminden hareketle derneğimizin sadece kendiliğinden bir araya gelip yine kendiliğinden dağılarak aslında bir anlamı olmayan bir mekan olarak mı, yoksa başından sonuna kadar sürekli bilinçli ve kolektif üretim alanı olarak mı ele alınıp icra edileceği, bu yönüyle sosyal anlamda nitelikli ve siyasi kolektif bir faaliyetin önemli bir merkezi alanı olarak mı ele alınacağına ilişkin bir kararlaşmaya da varmak durumundayız.

Bu düzlemde bizlerinde devrimci temelde bir değişime ihtiyacımızın olduğu kesindir. Öyle ki bizler değişmeliyiz ki değiştirebilelim. Bizler nitelikli siyasal kolektif üretimler de bulunabilmeliyiz ki, bir politik kitle örgütü olarak derneğimizi de canlı ve önemli bir çekim merkezi haline getirebilelim. Bunun için her birimize önemli görevlerin düştüğü tartışma götürmez.

Sadece düşünsel yada teorik değil aynı zamanda pratik görev ve sorumluluklarımızın da yeterince kavranmak zorundadır. Bu yönde bugüne kadar yeterince görev ve sorumluluklarımıza sarılamadığımızı vurgulamak isteriz. Kendiliğindenciliğin ve özel mülkiyet dünyasının bireysel yaşamı her geçen gün daha fazla etkili kıldığı hayatın her bir gözeneği karşısında bizlerin de buna karşı bir arada bulunarak bilinçli, demokratik ve kolektif bir iradeyle direnmek, üretmek, örgütlenmek ve mücadele etmek zorunda olduğumuzu belirtmek durumundayız.

Kuramsal faaliyetimiz olan derneğimizin yaşatılması, tekrardan toparlanması, çeperini genişletmesinin zemini vardır. Bizler, zorlukları ve sorunları kolektif tartışarak aşmalıyız. Olumsuz şartlara ve koşullara teslim olmamalıyız. Yaşadığımız iyi olmayan bu sürecin meşru hiç bir yanı yoktur / olamazda.

Kongreler bir yenilenmedir. İradeleşmedir. Yeni bir canlılık yaratmadır. Bunu fırsat bilmeli, bu olumsuz durumu hep birlikte tartışarak, aşmalıyız. Sıkıntıları, zorlukları aşmada mutlaka her bireyin ve üyemizin yapacağı bir şeyler vardır. Bugün burda bunu sizlerle birlikte tartışıp, devrimci mevziyi yeniden ayakları üzerine oturtmalıyız. Bu mümkündür. Yapabiliriz. Yeterki hep birlikte, özveriyle, istekle tartışıp, üzerimize düşün görev ve sorumlulukları yerine getirelim. Sorun bizim hepimizindir ve ortaktır. Hiç bir arkadaşımız kendisini bundan ayrı tutmamalıdır.

Her kuramsal faaliyete inişler ve çıkışlar oldu / olacak. Hiç bir zaman inişlerin ve olumsuzlukların yükseldiği süreçlerde, şartlara ve koşullara teslim olunmadı. Bunlar meşru görülmedi. Aksine inatla, azimle tekrardan toparlanma, ileriye sıçrama tutumu bizim esasta birincil görevimiz oldu.”

Sunum yazısı üzerine üyeler genel kurulda tek tek söz alarak görüşlerini belirttiler. Yoğun tartışmalardan sonra, kitle örgütlerinin önemi, dernek faaliyetinin derlenip toparlanması, yeni üyelerinin kazanılması, siyasal, sosyal, kültürel vb. faaliyetlere ağırlık verilmesi, düzenli olarak işleyişine kavuşturulması vb. noktalarda ortak görüşte birleşildi. Çalışmaların daha bir ivme kazandırılarak yürütülmesi, çeperinin genişletilmesi için yeni üyelerin kazanılması, vb. yönlü kimi olumlu sonuçlarada varıldı. Her üye arkadaş, eskisine kıysla kuramsal faaliyetimiz olan dernegimizin çalışmalarının iyi bir zeminde sürdürülmesi, demokratik haklar mücadelesinde çekim merkezi olması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için güçlü bir öz veriyle çalışmalarını hızlandıracakları yönünde hem fikir olundu.

Yeni yönetici organların seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçildi. Mali rapor üyelerin denetimine sunularak aklandı. Genel Kurul’da hazır bulunan üye arkadaşların dilek ve temenileriyle derneğimiz Duisburg Demokratk Haklar Derneğinin 38. Genel Kurulu Başarıyla sonuçlandı.